Guide från Go Care

”Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg? Här är en guide till att bli chef i äldreomsorgen.”

Karriärguiden visar vilka chefsroller som finns och vägen dit utifrån din nuvarande kompetensnivå. Möjligheterna är många. Vi hoppas inspirera dig att ta nästa steg i din yrkesutveckling och karriär. Ditt driv och engagemang är starkt efterfrågat i denna växande bransch. Äldreomsorgen kommer behöva tusentals nya chefer de kommande åren.De vanligaste chefsrollerna i äldreomsorgen

Bilden nedan beskriver kort de vanligaste chefsrollerna i äldreomsorgen. Vi har delat in dem i fyra kategorier och angett vanliga titlar som använda för varje. Olika organisationer kan nämligen ha olika titlar på samma typ av roll, vilket kan vara bra att känna till när du håller utkik efter lediga tjänster. Beskrivningarna av rollerna visar att det finns roller på olika nivåer, vilket gör en chefskarriär möjlig för många och att du kan utvecklas som chef i flera steg.

Din väg till chef


Du som är undersköterska

Chef för en grupp inom en verksamhet är en roll som är utformad specifikt för dig. Den är perfekt om du vill testa på en chefsroll men samtidigt vill ha en fot kvar i omsorgsarbetet. Vissa arbetsgivare erbjuder denna roll men inte alla, så håll utkik efter dem som gör det.

All erfarenhet du samlar på dig som undersköterska är värdefulla om du har ambition att gå vidare till chef. Du vet vad jobbet handlar om! Samtidigt är det så att många verksamhetsövergripande roller kräver mer utbildning, men vill du dit finns alla möjligheter.


Så kan du bygga på din kompetens ytterligare

Vissa arbetsgivare kan erbjuda intern kompetensutveckling för att hjälpa dig att bygga på din kompetens för att kunna ta fler chefsroller. Prata med din arbetsgivare och se vilka möjligheter det finns på just din arbetsplats.

Det finns också chefsroller för vilka det ställs krav på högskoleutbildning som exempelvis sjuksköterska eller socionom.  Redan när du läser till undersköterska kan det därför vara bra att säkerställa att du får högskolebehörighet. Det gör du genom att välja till några kurser. Då kan du när som helst bestämma dig för att plugga vidare för att få efterfrågad kompetens. Bästa extrajobbet under studierna finns så klart som undersköterska i äldreomsorgen!


Du som är sjuksköterska

Som sjuksköterska har du rätt grundkvalifikationer till en mängd spännande utvecklade chefsuppdrag inom äldreomsorgen. Har du även några års erfarenhet från äldreomsorgen ökar dina möjligheter ännu mer. HSL-ansvarig på flera nivåer är en väg att välja.  Som sjuksköterska är du även eftertraktad för leda hela verksamheter och även som chef över fler verksamheter.


Du som är socionom

Grattis! Din kompetens är liksom sjuksköterskors den som oftast efterfrågas för chefsroller i äldreomsorgen. Här har du chans att få leda och utveckla t.ex. ett äldreboende eller hemtjänst och ge bra omsorg till många äldre och deras anhöriga. Med din breda utbildning från socionomprogrammet har du även en perfekt grund att bygga vidare för att även ta dig ann strategiska uppdrag att leda flera verksamheter.


Du som är arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut

Med din högskoleexamen har du stora möjligheter inom äldreomsorgen att ta alla typer av chefsroller. Den mest självklara är att vara chef med HSL-ansvar inom rehabilitering. Du kan även söka tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).


Här hittar du alla chefsroller som finns att söka på Go Care just nu.