Här kan du titta på alla tre delar

Attraktiv äldreomsorg - en serie i tre delar


Del 1: ⁠"Äldreomsorg – på alla sätt en framtidsbransch"⁠

Amelia Adamo, journalist, Johan Lindström, Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna och Patrik Sundström, Digitaliseringschef SKR lyfter  möjligheter för framtidens äldreomsorg att attrahera omsorgstalanger.Bonusmaterial del 1

3 saker att lyfta för att attrahera rätt medarbetare till äldreomsorgen.


Del 2: ⁠"Därför väljer vi äldreomsorgen"⁠

Vi möter en rad inspirerande medarbetare och sätter fokus på deras perspektiv och erfarenheter. Vad är det som får dem att trivas och utvecklas i äldreomsorgen?⁠Bonusmaterial del 2

5 skäl att välja att jobba och utvecklas i äldreomsorgen


Del 3: ⁠"Tips för framgångsrik kommunikation"⁠

Del 1 och 2 har gett inspiration kring vad äldreomsorgen erbjuder som vi måste bli bättre på att lyfta. Här i del 3 fokuserar ⁠vi på hur vi lyckas med kommunikationen både internt och externt. Möt John Mellkvist, kommunikationsexpert och opinionsbildare kring ålderism samt de tre enhetschefer, Alma Maslan, Gislaveds kommun, Rebecca Andersson, Umeå kommun och Safa Khemiri, Järfälla kommun, som delar med sig av sina bästa kommunikationstips.


Bonusmaterial del 3

8 tips för lyckad kommunikation


Vi vill också tipsa om Sveriges Viktigaste Jobb och SKR som har tagit fram mycket material att ha som stöd och hjälp i kommunikationsarbetet. Det hittar du här.


Om serien "Attraktiv äldreomsorg"

Vad gör man när man har en stor utmaning? Öser på med inspiration för att lösa den. Kompetensförsörjningen till äldreomsorgen är en av våra största välfärdsutmaningar. Antal personer i Sverige över 80 år förväntas öka med cirka 50% de kommande 10 åren. Det kommer därför behövas fler medarbetare i branschen.⁠


Äldreomsorgen måste helt enkelt bli bäst på att kommunicera sitt arbetsgivarerbjudande. Bara då kan vi attrahera personer med rätt profil och kompetens.⁠

I den här serien ges inspiration för att lyckas!⁠


Serien är producerad av oss på Go Care tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioners satsning Sveriges Viktigaste Jobb.⁠