Dela

Svenljunga kommun

Välkommen till vårt prestigelösa och kreativa team

Vi är en mindre kommun och ser många fördelar i det. Här blir du sedd och satsad på. Varje person är viktig för oss och vi jobbar efter det vi kallar Svenljunga modellen för att ge dig utrymme att påverka. Beslutsvägarna är korta och vi är snabba på omställning och utveckling.

Vi är stolta över att 80 procent av medarbetarna i kommunen säger i undersökningar att de skulle rekommendera andra att jobba här.

Vi erbjuder även flera förmåner och jobbar aktivt med mångfaldsfrågor.

Karriärmål
Flexibilitet
Extra förmåner
Digitala verktyg
Utbildning
Mångfald

Karriärmål

Hos oss finns möjligheter till utveckling. Med en sammansvetsad organisation i ryggen och stöd från engagerade kollegor kommer du kunna utmana dig själv i din yrkesroll. Vård och omsorg är en framtidsbransch och vi har en mängd olika roller och karriärvägar att ta. Här följer några exempel: 

 • Ombudsroller: Finns det något område som intresserar dig extra som mat, hygien, teknik, demens eller annat? Med en ombudsroll får du chans att specialisera dig och vara ett stöd för dina kollegor inom området.

 • Samordnare: En roll för dig som gillar att vara spindeln i nätet och vill testa på annat än vård- och omsorgsuppgifter. Du ansvarar för planering och schemaläggning. Du arbetar för en positiv anda och god arbetsmiljö i arbetslaget. Gott samarbete med enhetschef, kollegor, brukare och anhöriga är centralt.
 • Chefsroller: Vi rekryterar många av våra chefer internt och för rätt person finns det möjligheter att ta en ledarroll. Du som visar intresse och potential kommer få den stöttning och support du behöver för att stegvis ta mer ansvar och växa in i rollen. Som ny chef ska du få en mentor som bollplank i början.

Jag började som semestervikarie och nu är jag enhetschef. Under resan har jag fått det stöd och den backning jag behövt för att ta nästa steg. -  Cissi Wigemark, Enhetschef 

Stöd för dig som vill vidare i arbetslivet
Om du som är tillsvidareanställd känner behov av förändring och utveckling i arbetslivet har du tillgång till stöd via vår samarbetspartner Medarbetarcentrum. Här kan du med en neutral coach diskutera din arbetssituation, få inspiration kring olika vägval eller få hjälp med ditt cv.  


Utbildning

Vi satsar på individuell kompetensutveckling. Baserat på din roll och dina mål utformar vi en plan för att du ska få ut så mycket som möjligt när du jobbar hos oss.

 • En plan för din utveckling: Du har medarbetarsamtal med din chef och då lägger ni en plan för din individuella kompetensutveckling. En del i denna kan vara att delta i generella och enhetsspecifika utbildningar när dessa ordnas. Du kan även få stöttning i vidareutbildning om det bedöms som relevant för verksamheten. 
 • Introduktionsutbildning: För att du ska känna dig trygg när du börjar får du en introduktion kopplad till det verksamhetsområde du ska arbeta inom. Utbildningen sker både centralt i vår verksamhet och på den enhet du ska jobba på och anpassas utifrån din kompetensnivå.

 • Chans att utbilda dig med full lön: Om du inte har relevant utbildning för jobb inom vård- och omsorg så kan vi under vissa förutsättningar ge dig möjligheten att utbilda dig till  undersköterska på betald arbetstid, där jobb varvas med utbildning. Vi har ett nära samarbete med vuxenutbildningen Lärcentrum här i Svenljunga kring detta. Du kan därför göra utbildningen på hemmaplan och behöver inte åka till annan ort. Schema anpassas för att få jobb och studier att fungera samtidigt.
Extra förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Mer ledig tid: Som medarbetare hos oss har du förmånen att växla ditt semestertillägg mot fler semesterdagar förutsatt att det fungerar med schemaläggningen. Som en del i vårt kollektivavtal ger vi också utökad semester beroende på medarbetares ålder. Alla har 25 semesterdagar som grund. Den som har fyllt 40 år har rätt till ytterligare sex dagar om året och den som fyllt 50 år har rätt till 7. 

 • Avdrag för busskort: Som anställd i Svenljunga kommun har du möjlighet att köpa ett årskort på Västtrafik till ett förmånligt pris genom ett nettolöneavdrag under tolv månader.
 • Förmånscykel: Våra tillsvidareanställda har möjlighet att hyra en kvalitetscykel till förmånligt pris från Ecochange som betalas med ett bruttolöneavdrag. 

 • Personalklubb: Genom vår personalklubb erbjuds du rabatter på lokala evenemang; medlemskap är gratis. Vi har också en konstklubb som alla medarbetare är välkomna att vara med i. 

 • Julbord: Varje år ordnar vi julbord för våra medarbetare.Hälsa

 • Friskvårdsbidrag: Alla medarbetare har rätt till ett friskvårdsbidrag på max 750 kr.
 • Fria badAnställda badar grattis på kommunens friskvårdsanläggning Moga Fristid; gäller även timanställda. Man badar också gratis på simhallen i Tranemo.  
 • Förtagshälsovård lokalt: Via Avonova Hälsa kan du om behov finns få stöd i olika hälsorelaterade frågor. Bland annat har våra medarbetare tillgång till stödsamtal med psykolog. Ett par gånger i månaden finns det möjlighet att boka tid med psykolog lokalt i Svenljunga. Avonova har också en stödlinje som man kan ringa till vid behöv. 
 • Hälsoundersökning vid 55: Våra tillsvidareanställda får inbjudan till en hälsoundersökning när de fyller 55 år. Undersökningen är kostnadsfri och man har rätt att göra den på arbetstid med lön. 

 • Rådgivning i alkohol- och drogfrågor: Via Aleforsstiftelsen finns tillgång till kostnadsfri rådgivning och stöd i alkohol- och drogfrågor.

 • Rökfri arbetstid: Våra medarbetare har rätt till en rökfri arbetsmiljö därför är rökning inte tillåtet under arbetstid. Digitala verktyg 

Vi har kommit en bra bit på vår digitaliseringsresa. Att vi jobbar digitalt gör saker enklare, snabbare och tryggare. 

 • Digitaliseringsombud: I teamet hos oss har du kollegor som är specialiserade på välfärdsteknik och hjälper dig i hur du använder verktygen och ansvarar även för att den fungerar. 

 • Nyckelfria lås: Du som personal behöver inte hantera nycklar utan dörrar och medicinskåp har nyckelfria låsvreden som öppnas med en app. Det skapar stor flexibilitet i planeringen.  

 • Planering och dokumentation: Inom hemtjänsten har all tillgång till sitt arbetsschema i mobilen vilket gör det enkelt att se vad som ska göras. Även journal- och arbetsanteckningar och signering görs i mobilen. Systemet vi använder är Kompanion. 

 • Trygghetslarm: Personerna vi hjälper kan ha en larmknapp hemma för att lätt kunna meddela om de behöver hjälp. Vi svarar på larm via mobilen. 

 • Trygghetenskamera: Vi behöver inte störa med fysiska besök på natten utan kan titta till digitalt. 

 • Quiz-app för vårdsvenska: Med hjälp av appen Jobbspåret kan du som har svenska som andra språk öva på din vårdsvenska. Flexibilitet

Medbestämmande och flexibilitet är två ledord i vår organisation.

 • Inflytande över schemat: Medarbetarna lägger sitt eget schemaförslag och du samplanerar sedan tillsammans med dina kollegor. Därefter justerar våra planerare schemat för hela arbetsgruppen säkerställa en optimal bemanning och att lagar och avtals efterlevs. 
 • Vetorätt: Som medarbetare har du vetorätt i schemaläggningen när det gäller starka önskemål. Detta finns inskrivet i anställningsavtalen. 

  • Resursenheten: Inom vår äldreomsorg ser vi till att ha en överkapacitet i bemanningen. Vi har en resursenhet med medarbetare som står redo att stärka upp där det behövs. Det gör oss mer flexibla och leveranssäkra som organisation. Att jobba i resursteamet ger också stora möjligheter till flexibilitet. 

  • Timbank: Vi har ett system med timbank i Time Care där ditt tidssaldo beräknas automatisk för en given period.

  • Flextid:  Om du har en roll hos oss där det utifrån verksamhetens behov fungerar så har du möjlighet påverka att din arbetstid genom flextid.  Exempel på roller kan vara handläggare eller en administrativ roll. 


  Mångfald 

  • Vi rekryterar för mångfald: Olika erfarenheter är en förutsättning för att vi ska göra ett bra jobb. I vårt rekryteringsarbete jobbar vi för mångfald när det gäller kön, sociala tillhörighet, kulturell och etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer med mera.  

  • Jobbspåret för nyanlända:  Vi tar emot personer på praktik för att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Vi gör detta inom så kallade lokala jobbspår, som erbjuder en kombination av arbetsmarkands- och SFI-utbildning och praktik. 
  • Språkombud: Vi har medarbetare som är utbildade språkombud för att kunna ge kollegor som vill utvecklas i svenska språket stöd i detta.

  • Satsning för fler manliga kollegor: Omsorgen är ett kvinnodominerat yrke och på många håll är det en stor obalans i personalens könsfördelning. Svenljunga kommun deltar i EU-projektet "Män i hälsa" för att locka fler manliga kollegor till omsorgsverksamheterna.

  • Pride i Svenljunga kommun: Pride-veckan brukar uppmärksammas brett. Många av våra verksamheter firar med att hissa Pride-flagan och olika typer av teamaktiviteter. Varje år hålls också en utbildning med fokus på inkludering och HBTQI-frågor som är öppen för alla medarbetare. 
  • HBTQI-diplomering: Vi arbetar med HBTQI-diplomering av ledningsgrupper inom kommunen.  

  


  Aktiviteter 

  • Aktivitetsombud: I vår verksamhet finns aktivitetsombud som ansvarar för att planera och arrangera aktiviteter som sygrupper, bingo-, film-, musik, och spelkvällar, och mycket annat. 
  • Utflykter och fysisk aktivitet: Långpromenader, cykelturer, tipsrundor och gympapass är några av aktiviteterna vi arrangerar för våra kunder. De får också hjälp med att gå olika lokala event. På sommarn försöker vi tillsammans med dem som vill och kan komma iväg på Allsång i Svenljunga. 
  • Samarbete med svenska kyrkan: I samarbete med kyrkan arrangeras  andaktsstunder, sång och samtal, enskilt och i grupp.   

  Vi är en liten organisation där det finns stor plats för dig, om du vill. Här blir du sedd och satsad på.

  Vi är ett sammansvetsat team och känner varandra. Det är lätt att be om hjälp och om man har en fråga så finns en kunnig kollega alltid nära till hands.

  Det är högt i tak och korta beslutsvägar. Vi jobbar lösningsfokuserat och utnyttjar vår gemensamma kunskap och kompetens så mycket det går. Vi ger utrymme för kreativitet och det gör att vi är snabba på omställning och utveckling.

  Allt detta tror vi är anledningen till att så många trivs hos oss. I SKR:s undersökning Kommunkompassen svarade 80 procent av våra medarbetare att de skulle rekommendera Svenljunga kommun som arbetsgivare, vilket är långt över rikssnittet. 

  Du får påverka - Svenljungamodellen
  När det gäller styrning och att fatta beslut i viktiga frågor så jobbar vi lite annorlunda än många andra kommuner. Svenljungamodellen handlar om delaktighet och att förankra förändringar i organisationen innan beslut fattas. Arbetsgrupper, som består av våra medarbetare, tar fram underlag som ligger till grund för de vår styrelse sedan beslutar om. När vi fattar beslut tillsammans äger vi också ansvaret för verksamheten tillsammans. 

  Vem trivs hos oss?
  Sammanfattande kan man säga att vi är ett gäng kloka personer med fötterna i myllan och ett stort mått kreativitet och lösningsfokus. Vi som jobbar här har många olika erfarenheter och det ser vi berikar verksamheten.


  • Verksamheter: Vård- och omsorgsboende, korttidsboende, hemtjänst och dagvård för demens, samt LSS-verksamheter.

  • Storlek: Vi är 350 medarbetare som stödjer och stöttar 650 personer. 

  • Organisationsform: Kommun

  • Kollektivavtal: Ja

  • Arbetskläder: Ja

  • Friskvårdsbidrag: Ja, max 750 kr

  • Rätt till heltid: Ja, och möjlighet till deltid

  I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra medborgare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet. Vi satsar på ett bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang.  Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet och ser gärna att du som anställd är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.

  Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!  Här finns vi

  Kontakt

  Besöksadress

  Boråsvägen 13
  512 80 Svenljunga


  Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

  Du når våra chefer och fackliga företrädare snabbt och smidigt via vårt kontaktcenter. 

  Kontaktcenter
  kommun@svenljunga.se
  0325-180 00


  Besök Svenljunga kommuns hemsida 

  Sociala medier

  Lediga tjänster