Villkor och policy

Vi är måna om dig som användare och annonsör.

Läs igenom nedan upptagna villkor och förutsättningar innan du använder Go Care. Genom att använda webbtjänsten godkänner och accepterar du dessa villkor. I det fall du inte godkänner villkoren nedan, har du ej rätt att använda denna tjänst.


På den här sidan hittar du: 
Allmänna villkor


Som ägare av webbplatsen www.go-care.se är Senior Life AB (Organisationsnummer: 556837-7625) ansvariga för Go Care.


1. Senior Life AB:s ansvar

a. Genom webbtjänsten Go Care kan du som Användare söka utannonserade jobb. Du kan skicka CV och personligt brev direkt till den potentiella arbetsgivaren genom ett ansökningsformulär. Go Care gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.


b. All vidare kontakt med den potentiella arbetsgivaren sköts av denne. Go Care är endast en marknadsplats och har således inget ansvar i den fortsatta rekryteringsprocessen eller den framtida potentiella anställningen. 


c. Som användare ansvarar du fullt ut för de åtgärder du själv vidtar utifrån den information som presenterats på Go Care såsom för eget ansvar. Senior Life AB kan inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av beslut som har fattats baserat på den information som finns på go-care.se.


d. Användaren kan via Go Care uppge vilket yrke man söker samt var och begära att Go Care via e-post tillhandahåller länkar till relevanta annonser (jobbevakning). Go Care gör sitt bästa för att se till att användaren erhåller samtliga relevanta länkar men tar inget ansvar för att så sker.


e. De organisationer som träffat avtal med Senior Life AB om att presentera information på www.go-care.se ansvarar själva fullt ut för all information som de använder i arbetsgivarpresentationer och i annonser på Go Care är korrekt och att ingen information läggs in som gör annonseringen otillåten.


f. Länkar till externa webbplatser på Go Care tillhandahålls för att underlätta informationssökning för och ge inspiration till dig som användare. Senior Life AB tar inget ansvar för innehållet i och tillförlitligheten av de länkade webbplatserna och Senior Life AB står inte nödvändigtvis bakom de åsikter som uttrycks där. 


g. Senior Life AB står inte bakom och ansvarar inte för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation som Go Care använder (används bland annat för nyhetsbrev och jobbevakning).


h. Senior Life AB kan inte ställas till ansvar för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. 


2. Personuppgifter

a. När du som Användare skickar en jobbansökan till en arbetsgivare kommer denna behandla din ansökan och dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av dina personuppgifter och företagets vid var tid gällande integritetspolicy gäller för sådan behandling. Senior Life AB tar inget ansvar för det rekryterande företagets behandling av Användarens personuppgifter. 


b. Senior Life AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som Go Care behandlar för vårt eget ändamål. Längre ner på denna webbsida kan du läsa vår Integritetspolicy. 


3. Immateriella rättigheter

a. Allt innehåll på Go Care tillhör Senior Life AB. Innehållet, såsom design, text, bilder, illustrationer, filmer, information, logotyper, programvara, utformning av gränssnitt och systemarkitektur är skyddat av tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera text, bilder eller annat innehåll från Go Care utan skriftligt tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.


b. Senior Life AB gör inte anspråk på att äga andra organisationers varumärken eller annat kännetecken, texter, bilder eller annan grafisk framställning som presenteras på Go Care. 


c. Senior Life AB har rätt att använda all information som Användaren registrerar på Go Care på det sätt som Go Care önskar, med undantag för personuppgifter som behandlas i enlighet med lag och Go Cares integritetspolicy. 


4. Ändrade villkor

Senior Life AB har rätt att ändra användarvillkoren på Go Care. Vi uppmanar användare att alltid läsa igenom aktuella villkoren innan användning av tjänsten. Genom att fortsätta använda Go Care anses användaren ha godkänt ändrade villkor och regler. 


5. Kontakt

Har du frågor om Go Care, skicka ett e-postmeddelande till info@go-care.se eller skicka brev till:


Senior Life AB
Banérgatan 10, 2tr
115 23 Stockholm


E-post: info@go-care.se
Organisationsnummer: 556837-7625Personuppgiftspolicy


Vi skyddar dina personuppgifter

Våra användares, annonsörers och leverantörers och prospekts förtroende är av yttersta vikt för oss, och Senior Life AB tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, annonsörer, leverantörer och prospekt och hur vi skyddar deras integritet.


Senior Life AB (org nr 556837-7625, Banérgatan 10, 2 tr, 115 23 Stockholm) är personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter.Vilka uppgifter omfattas av denna policy?Användaruppgifter

När du registrerar dig för någon av Senior Lifes tjänster eller erbjudanden kommer vi att samla in personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, boendeort, telefonnummer och IP-adress. Även annan information som du delar med oss kan komma att behandlas för något av ändamålen nedan. Denna typ av information kan samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrev, jobbevakning, deltar i tävlingar eller mailar oss. När du gör en snabbansökan på Go Cares samlar vi in namn, telefonnummer och e-postadress.

Annonsörsuppgifter

Vi behandlar personuppgifter kopplade till våra annonsörer. Dessa personuppgifter får vi direkt från annonsören eller insamlas från privata eller offentliga register eller andra källor. Personuppgifterna består i vissa fall av kontaktuppgifter till en anställd hos annonsören men är aldrig särskilda personuppgifter enligt art.9 GDPR.


Leverantörsuppgifter

Vi behandlar personuppgifter till personer anställda hos våra leverantörer. Dessa personuppgifter får vi direkt från våra leverantörer. Personuppgifterna består i vissa fall av kontaktuppgifter till en anställd hos annonsören men är aldrig särskilda personuppgifter enligt art.9 GDPR. 


Prospekt

Vi behandlar personuppgifter till personer anställda hos våra prospekt. Dessa personuppgifter får vi från våra prospekt eller samlar in från privata eller offentliga register eller andra källor. Personuppgifterna består i vissa fall av kontaktuppgifter till en anställd hos annonsören men är aldrig särskilda personuppgifter enligt art.9 GDPR.  
För vilka ändamål och med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?Användaruppgifter

Om du har registrerat dig för att få våra nyhetsbrev eller jobbevakning så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrerar utskicken till dig. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke.


Om du har registrerat dig för att delta i våra tävlingar behandlar vi dina personuppgifter i samband med administrationen av dessa. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke.


Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa till i samband med frågor som du ställer till oss via vår webbplats, mail eller vid supportärenden. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig den information eller assistans som du efterfrågar.


När du gör en snabbansökan via Go Cares annonser behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka sms och e-postmeddelanden till dig angående det jobb du söker. Vi delar då dina uppgifter med 46elks som administrerar sms-utskicken. Vi delar även dina kontaktuppgifter med den kommun eller organisation som du söker jobb hos för att de ska kunna kontakta dig. (För att veta hur de behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till deras respektive personuppgiftspolicy.) 


Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka information och inbjudningar till events som vi tror intresserar dig.

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att hjälpa kommuner och organisationer rekrytera personer till äldreomsorgen samt att inspirera fler att välja ett jobb inom äldreomsorgen.


Personuppgifter som förmedlas i kontakt med någon av Senior Lifes kunder (annonsörer) är Senior Life ej personuppgiftsansvarig för. 


Annonsörsuppgifter

Vi behandlar i vissa fall namn och arbetsrelaterade kontaktuppgifter till anställda hos våra annonsörer eller uppgifter om enskild firma. Annonsörer har också en möjlighet att via sin annonsplats göra andra personuppgifter tillgängliga så som annonsbilder. Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på en intresseavvägning där vårt berättade intresse är att kunna publicera annonsörens platsannons på vår hemsida med önskade personuppgifter som annonsören tillhandahåller. 


Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja avtalet med dig eller din arbetsgivare, tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig, hjälpa till i samband med frågor som du ställer till oss via vår webbplats, mail eller vid supportärenden. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att administrera och fullfölja vårt samarbete samt tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen för din yrkesroll eller den assistans som du efterfrågar.


Leverantörsuppgifter

I samband med administration kring frågor rörande ett med leverantören ingått leverantörsavtal behandlar vi personuppgifter till vissa anställda hos leverantören eller uppgifter som rör enskild firma. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera och fullfölja avtalet med leverantören samt ha möjlighet till framtida samarbete.


Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen av din yrkesroll.


Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig. 


Prospekt

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss, då du ber oss kontakta dig eller på vårt initiativ. Ändamålet med vår behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande oss, nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter, för att tillhandahålla information vi tror är av intresse för dig eller annan marknadsföringsåtgärd. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att informera om våra tjänster och produkter, besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.


Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut marknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om våra tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.


Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi istället dina personuppgifter för marknadsföringsändamål med stöd av ditt samtycke. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, information om våra tjänster och produkter, inbjudan till evenemang och annan marknadsföring.


Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.


Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen av din yrkesroll.


Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är att tillhandahålla personuppgifterna men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.


Cookies


Go Care använder cookies. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur du som besökare har surfat på och använt Go Care. Syftet är att kunna sammanställa statistik om användningen av Go Care i syfte att vidareutveckla Go Cares tjänster på webben. Vi kopplar dock ingen personlig information utöver IP-adress kring detta och kan aldrig spåra dig som besökare på något sätt kring användningen av Go Cares system.


Go Care använder tredjepartscookies. En tredjeparts cookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier (Google Analytics, Facebook, Doubleclick och Hotjar). De cookies som används är tillfälliga cookies (session cookies).


En session cookie innebär att när du besöker Go Care förser våra webbservrar din dator med ett unikt id-nummer för det unika besöket. Dessa cookies saknar utgångsdatum och lagras istället temporärt i användarens dators minne tills webbläsaren stängs ner.


Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. 


På Kommunikations¬myndigheten PTS finns ett stycke med information för dig som användare där kan du läsa mer om Cookies och reglerna kring detta.


Lagring


Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller din arbetsgivare eller uppdragstagare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden.


För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.
Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas som utgångspunkt fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.


Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning. Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen. Nedan följer ytterligare information om vår hur länge vi behandlar dina personuppgifter.


Användaruppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke sker behandlingen fram till dess att du återkallar ditt samtycke genom att meddela oss.


De personuppgifter vi behandlar för att kunna kommunicera med dig rörande frågor och ärenden behandlar vi bara så länge behandlingen är relevant för ärendet och max 180 dagar därefter.


När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning sparar vi dem så länge de behövs för ändamålet.


Annonsöruppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i annonser så länge annonsen finns tillgänglig på vår webbplats, eller till dess att annonsören meddelar oss att uppgifterna inte längre ska vara publicerade i annonserna.


De personuppgifter vi behandlar för att kunna administrera vårt samarbete, delge dig information kring frågor och ärenden behandlar vi bara så länge behandlingen är relevant för ärendet, avtalet eller vår affärsrelation med annonsören.


Leverantörsuppgifter

De personuppgifter vi behandlar för att kunna kommunicera med dig eller annan person hos leverantören rörande frågor och ärenden behandlar vi bara så länge behandlingen är relevant för ärendet, avtalet eller vår framtida affärsrelation med leverantören.  


Prospekt

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning för marknadsföringsändamål behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Har du eller din arbetsgivare inte aktiv kontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter som längst tre (3) månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.


Ändringar i personuppgiftspolicyn


Vi kommer regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar kommer publiceras på www.go-care.se. 

Hur begär jag registerutdrag eller återkallar samtycke?


I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.


Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.


Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.


Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Go Care - allmänna villkor för annonsering

 

Dessa allmänna villkor reglerar publicering av platsannonser på webbplatsen www.go- care.se, nedan nämnd Go Care, och sociala medier kopplade till plattformen som drivs av Senior Life AB (org. nr 556837-7625) nedan nämnd Senior Life. Genom att godkänna villkoren accepterar och förbinder sig arbetsgivare som beställer platsannons, nedan nämnd annonsör, att följa dessa.


Villkoren gäller tillsammans med orderbekräftelse som skickas till annonsören efter beställning av platsannons som Avtal mellan Senior Life och annonsören.


I fall dessa allmänna villkor och orderbekräftelsen inte är samstämmiga, så gäller orderbekräftelsen. 

 

1. Bakgrund


Senior Life har utvecklat tjänsten Go Care som är en digital marknadsplats för rekrytering och kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Syftet med Go Care är att förenkla för å ena sidan organisationer verksamma inom äldreomsorgen som söker personal att hitta lämpliga kandidater å andra sidan de som söker jobb inom äldreomsorgen att hitta arbetstillfällen. 

 

2. Tjänst


På Go Care finns en söktjänst för platsannonser i äldreomsorgen genom vilken arbetssökande kan hitta platsannonser. Senior Life publicerar platsannonser i söktjänsten efter beställning från annonsören.


Senior Life annonserar även platsannonser i sociala medier efter beställning från annonsören.


3. Integrering av platsannons i Go Cares söktjänst 


Senior Life ansvarar för att producera och publicera de platsannonser som annonsören har beställt. 


Senior Life producerar platsannonser utifrån uppgifter som annonsören tillhandahåller. Annonsören ger Senior Life rätt att utefter dessa uppgifter publicera platsannonser på Go Care. Senior Life meddelar annonsören via e-post efter att överenskommen publicering har gjorts. 


Annonsören ansvarar för att i den mån den önskar komplettera och hålla informationen uppdaterad. Senior Life gör ändringar och uppdateringar för annonsörens räkning på annonsörens begäran. Om ändringarna är väsentliga eller omfattande ska det räknas som en ny platsannons som annonsören ska betala för.


Senior Life förbehåller sig rätten att ändra innehållet i platsannonser om Senior Life bedömer att det förbättrar annonsernas kvalitet.


4. Regler för annonsering

 

Platsannonser måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Senior Life från tid till annan fastställer.


Annonsören är ensamt ansvarig för att det material så som texter, bilder, mm i platsannonser som läggs upp på Go Care är korrekt, relevant och fullständigt och att ingen begränsning föreligger som gör annonseringen på marknadsplatsen otillåten. 


En platsannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler: 

   Platsannonsen får endast avse en typ av befattning. 

   Platsannonsen får dock avse flera arbetstillfällen förutsatt att dessa avser samma befattning. 

   Platsannonsen måste ange en placeringsort och denna ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras. En platsannons får endast avse en placeringsort. 


Vidare ansvarar och garanterar annonsören följande:

   Att annonsörens användning av Go Care inte sker i strid mot lag, förordning eller myndighetsanvisning.

   Att annonsörens användning av Go Care inte kan uppfattas som kränkande eller stötande gentemot tredje man, inklusive besökare på Go Care och anställda hos Senior Life.

   Att uppgifterna annonsören tillhandahåller Senior Life för publicering på Go Care får publiceras på Go Care.

   Att uppgifterna annonsören tillhandahåller Senior Life inte strider mot lag, förordning eller myndighetsanvisning.

   Att innehållet i annonser och uppgifterna annonsören tillhandahåller Senior Life inte gör intrång i tredje mans rättigheter utan kan användas av annonsören och Senior Life för publicering på Go Care utan att tredje mans samtycke behöver inhämtas.

   Att uppgifterna annonsören tillhandahåller Senior Life är korrekta och sanningsenliga.

   Att innehållet i en annons inte strider mot ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.


Annonsören får endast kontakta en besökare på Go Care om besökaren har samtyckt till sådan kontakt (t.ex. genom att svara på en platsannons). Annonsören förbinder sig att i dessa kontakter följa gällande lag, förordning, myndighetsanvisning samt god sed för marknadsföring. 


5. Garantier, ansvar och annonsörens uppgifter 


Annonsören garanterar att integrerade uppgifter i söktjänsten på Go Care följer vid var tid gällande lagstiftning. 

Om en annonsör använder tjänsten på ett otillåtet sätt, inte följer lagar och regler eller i fall lämnade uppgifter eller innehåll i annons skadar Senior Life ska annonsören ersätta skadan fullt ut. Detta gäller även skada som uppkommer till följd av att annonsören åsidosatt sina skyldigheter enligt punkten 4 i dessa villkor. 


6. Personuppgifter


Senior Life är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med den personuppgiftspolicy som finns publicerad på www.go-care.se.


Senior Life ska ha rätt att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra personer som omfattas av eller är berörda av samarbetet mellan Senior Life och annonsören kring publicering av platsannons. Dessa personuppgifter kan exempelvis innefatta kontaktuppgifter, foton och andra uppgifter som Senior Life får del av inom ramen för samarbetet. Annonsören åtar sig att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att informera berörda personer om Senior Lifes behandling av personuppgifter. Annonsören ska till berörda personer lämna den information som följer av den personuppgiftspolicy som finns publicerad på www.go-care.se.


7. Immateriella rättigheter


Annonsören förbinder sig att inte vidta eller främja ageranden som riskerar utgöra intrång i annans immateriella rättigheter. Härmed avses exempelvis utnyttjande av annat företags firma, varumärke eller annat kännetecken, likaså utnyttjande av annans text, bild eller annan grafisk framställning. 


Annonsören är uppmärksammad på

    att tillgängliggöra för allmänheten återkommande eller systematiska utdrag ur Senior Lifes eller annans databas kan utgöra intrång i upphovsrätt (databasrätt)

    att länkning till eller annan användning av Senior Lifes eller annans fotografier kan utgöra intrång i upphovsrätt (fotografirätt)

  att användning av Senior Lifes eller annans varumärke utan medgivande kan utgöra varumärkesintrång Annonsören görs uppmärksam på att uppräkningen inte är uttömmande. 


Annonsören ger Senior Life rätt att i ursprungligt eller bearbetat skicka sprida platsannons i Go Cares samtliga kanaler och använda den i säljmaterial för distribution till potentiella och befintliga kunder.  


Senior Life för sin del förbinder sig att inte utan godkännande från annonsören till tredje man på annat sätt vidarebefordra uppgifter som annonsören integrerat i Go Cares söktjänst. 

 

8. Uppföljning av resultat


Annonsören har rätt att begära besöksstatistik en gång för en platsannons. Senior Life kan i särskilda fall, mot överenskommen ersättning, medge fler uppföljningar. 


9. Ersättning


För ovanstående tjänster under punkten 2 ska annonsören ersätta Senior Life enligt godkänd orderbekräftelse. 

 

10. Avtalstid, förlängning och uppsägning


Platsannonser publiceras på Go Care under den tidsperiod som annonsören angett i platsannonsen, dock max i 6 månader. Senior Life kan medge längre tid i särskilda fall. 


10.1 Go Cares rätt att avbryta publicering av annonsörens platsannonser 


Senior Life har rätt att avstå från att publicera eller avpublicera platsannons omedelbart om annonsören: 

    åsidosätter skyldigheten enligt dessa villkor, särskilt punkterna 4, 5 och 7

    brutit mot gällande lagstiftning

    försätts i konkurs, upptar förhandlingar om rekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd

    inte inom angiven tid betalar fakturerade avgifter till Senior Life. 


Senior Life ska återpublicera annons för kvarvarande publiceringstid om rättelse skett. Villkoren för sådan rättelse fastställs från fall till fall. 


Senior Life kan också avstå från att publicera eller avpublicera platsannons omedelbart gällande arbetsgivare eller anställning om Senior Life har anledning att misstänka att: 

    Arbetsgivaren bedriver verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Senior Life bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande. 

    Arbetsgivaren tillämpar oskäliga anställningsvillkor.

    Syftet med annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.

    Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde.

    Anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till platsannonseringen. 


Annonsören har inte rätt till återbetalning om platsannonsen inte publiceras eller avpubliceras enligt dessa villkor.


11. Ansvarsbegränsning


Annonsören har inte rätt till ersättning beroende på att tillgången till Go Care begränsats på grund av tekniska fel eller bristande tillgänglighet. 


Annonsören har inte rätt till ersättning för fel som ligger utanför Senior Lifes kontroll. Annonsören kan endast få ersättning för direkta skador där kostnaderna är styrkta och skäliga.


Senior Life har rätt att begära ersättning för den skada som kan uppkomma i de fall annonsören gjort intrång i någon av Senior Lifes immateriella rättigheter eller för det fall tredje man riktat anspråk mot Senior Life i anledning av annonsörens annonsering på marknadsplatsen. 


12. Förändringar av tjänsten


Senior Life förbehåller sig rätten att förändra och utveckla Go Care. Senior Life åtar sig att i god tid informera annonsören om förändringar och utvecklingar av Go Care. 


13. Ändringar


Varje ändring av eller tillägg till dessa avtalsvillkor meddelas annonsören via e-post. Om annonsören inte återkommer med invändningar via e-post blir annonsören bunden av de nya villkoren 30 dagar efter dagen för meddelande till annonsören via e-post. 


14. Tvist


För Avtalet gäller svensk lag. Tvist i anledning av Avtalet skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman utsedd av institutet. Språket för förfarandet ska vara svenska.  Kontakta oss


Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 0708 800 670 eller info@go-care.se.

Samarbeta med oss!

Go Care samarbetar med arbetsgivare som vill inspirera fler att välja ett jobb i äldreomsorgen och som aktivt jobbar med sitt medarbetarerbjudande.
Vill du veta mer? Mejla info@go-care.se eller läs mer här.