Dela

Östersunds kommun

Östersunds är en kommun där innovation och nytänkande uppmuntras och tas tillvara på. Vi är helt enkelt kommunen som går framåt med hjärtat! 

Det är få arbetsplatser där jobbet är själva belöningen. Här känner vi både glädje och stolthet över att få göra skillnad för Östersunds invånare som är i behov av vår hjälp och stöd. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta egna initiativ och bidra med idéer och lösningar. Flera av dessa smarta lösningar har vi förverkligat i våra verksamheter, som exempelvis digital läkemedelssignering och demenslots. 

Vi är en hälsofrämjande arbetsplats som erbjuder gemensamma pulshöjande aktiviteter och även flera extra förmåner som du har nytta av även utanför jobbet.

Karriärmål
Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Digitala verktyg
Utbildning

Karriärmål

Här präglas arbetskulturen av en vilja att lära, hitta kreativa idéer och samarbeten. Vi erbjuder stora möjligheter att utvecklas både professionellt och som person. 

 • Ledarskapsprogram: Vi har ständigt behov av nya ledare och erbjuder därför ”Programmet för framtida ledare” till medarbetare som vill testa ledaryrket och få en inblick i vad ledarskap innebär. Genom programmet får du också personlig och professionell utveckling och leder ofta till många nya insikter och ett bra nätverk för framtida karriärsteg.
 • Din löneutveckling: När vi sätter din lön utgår vi från våra tre kärnvärden: engagerat, omtänksamt och utvecklande för att uppmuntra motivation och resultat. Om vi anser att du uppnår dessa avspeglas detta i din löneutveckling. Hälsa

I Östersunds kommun tycker vi att det är viktigt att alla medarbetare mår bra. Det är helt enkelt en förutsättning för att man ska klara sina dagliga arbetsuppgifter och dessutom kunna ha en aktiv fritid.

 • Friskvårdsbidrag: Medarbetare som är tillsvidareanställda har rätt till 2 000 kr/år. För timanställda baseras friskvårdsbidaget på den tiden du jobbar hos oss.

 • Gemensamma friskvårdsaktiviteter: Varje år kör vi olika kommungemensamma friskvårdssatsningar i olika former. Exempel på aktiviteter är digital träning, deltagande i Hittaut och löpningskurser. Ofta har vi även tävlingar med fina priser för att motivera ännu mer!

Flexibilitet

Vi försöker erbjuda så stor flexibilitet som möjligt när det gäller arbetstider. Önskemål om arbetstider är mycket individuella och skiftar under olika faser i livet därför sätter vi scheman som fungerar hela arbetsgruppen.

 • Önskad tjänstgöringsgrad: Vi erbjuder tillsvidareanställda önskad tjänstgöringsgrad upp till heltid.

 • Flexibla arbetstider för vikarier: Vikarier har möjlighet att vara med och styra när och hur mycket de vill jobba. Via vårt vikariehanteringssystem kan vikarier anmäla sig på som tillgängliga för jobb på de dagar som de är det.Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Fördel Östersund: Via vår förmånsportal Fördel Östersund kan du läsa om vilka förmåner som ingår i din anställning. Du kan även ta del av rabatter och erbjudanden hos kända varumärken och företag. 
 • Semester redan första året: Om du har månadslön har du semester redan första året. Du har rätt till 25 semesterdagar per år. 
 • Personalstöd via Falck Healthcare: Via Falck Healthcare kan du får gratis stöd från olika specialister som psykologer, jurister eller ekonomer. Du kan ringa under hela dygnet, både vardagar och helger.
 • Extra semesterdagar: När du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar och när fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar. 
 • Byt semesterdagstillägg mot extra semesterdagar: Östersunds kommun har ett lokalt kollektivavtal som ger möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön. 
 • Glasögon: Om du behöver glasögon anpassade för skärmarbete står vi som arbetsgivare för kostnaden.
 • Försäkrad: Via våra kollektivavtal har du ett försäkringsskydd som kompletterar det grundskydd som du har genom andra försäkringar.
 • Lifeplan: Via Fördel Östersund får du tillgång till den digitala pensionstjänsten Lifeplan, där du kan ta del av din förväntade pension och få placeringsråd som är anpassade för dig. 
 • Kaffe och te: Alla medarbetare har tillgång till gratis kaffe och te på arbetsplatsen. 
 • Föreläsningar: Vi bjuder in intressanta föreläsare som du som medarbetare har möjlighet att anmäla dig till. Utbildning

 • Kompetensportalen: En plattform där vi samlat olika utbildningar. Vissa utbildningar är obligatoriska för dig som jobbar inom äldreomsorgen och andra kan du ta del av i samråd med din chef för att bygga på din kompetens.
 • Äldreomsorgslyftet: Vi är en del av äldreomsorgslyftet vilket innebär att du som saknar utbildning har chans att utbilda dig till undersköterska samtidigt som du jobbar och får full lön.  
 • Chefs- och ledarskapsutveckling: Vi har olika program och utbildningar för chefs- och ledarutveckling som syftar till att stärka chefer och utveckla deras personliga och formella ledarskap.Digitala verktyg

Vi strävar efter att vara i framkant när det kommer till digitalisering och söker hela tiden efter smarta lösningar som kan bidra till utvecklingen av våra verksamheter. Då vi är en glesbygdskommun är användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik något som underlättar både för dig som medarbetare och för de personer som du ska hjälpa. 

 • Digitalt planeringssystem: Inom hemtjänsten använder vi ett digitalt planeringssystem. Du har en egen mobiltelefon där du kommer åt viktig information du behöver under arbetspasset. 
 • Digital läkemedelssignering: I våra verksamheter använder vi digital läkemedelssignering via MCSS.
 • Nattkamera: Både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden förkommer användandet av kamera för tillsyn nattetid. 
 • Digitala lås: Inom hemtjänsten använder vi nyckelfria lås via Phoniro. 
 • Surfplattor: På våra äldreboenden finns surfplattor som vi använder för att hitta på roliga aktiviteter tillsammans med medborgare. 

Vår kultur - framåt med hjärtat
I vår kommun är varje medarbetare viktig på riktigt. Varje individ gör stor skillnad för många människor, genom hela livet. Det gör det lätt att hitta engagemang och mening. Vår ledstjärna är ett bättre Östersund. Därför går vi ständigt framåt, och vi gör det med hjärtat.

Stolta medarbetare som trivs på jobbet
Vi är måna om hur du som medarbetare har det på jobbet. Därför genomför vi så ofta som var tredje månad en kort medarbetarundersökning som består av fyra till fem frågor. Undersökningen hjälper oss att få en uppfattning om arbetsbelastningen och ledarskapet. Svaren är anonyma och ger en indikation om det är något som behövs lyftas på en arbetsplatsträff.

Resultaten från undersökningarna visa att våra medarbetare trivs på jobbet och är stolta över det viktiga jobb de utför för Östersunds invånare som behöver deras hjälp och stöd. Många uppskattar också att vi är en hälsofrämjande arbetsplats som värnar om sina medarbetare. Det kanske viktigaste svaret, de har roligt på jobbet!

"Jag trivs jättebra på jobbet, det känns fantastiskt när man märker hur tacksamma de är för att vi kommer."- Cecilia Olsen, undersköterska i hemtjänsten
Digiresan - vårt sätt att ta tillvara på smarta idéer
Nytänkande är något som genomsyrar hela kommunen och våra verksamheter inom äldreomsorgen. Vi uppmuntrar öppenhet och egna initiativ, vi vet att alla har kompetens som de kan bidra med.

Via Digiresan kan medarbetare presentera sina idéer och smarta lösningar på hur vi kan utveckla våra verksamheter. Om det är en bra idé kan verksamheten få pengar för att förverkliga idéen. Via Digiresan har vi bland annat fått digital läkemedelssignering och demenslots. 

Medarbetardagar
Varannan höst samlas vi för Medarbetardagarna. Det är en uppskattad dag då bland annat kommundirektören informerar om vad som är nytt i kommunen och vad vi har på gång framåt. Vi bjuder även in och lyssnar på intressanta föreläsare. 

 • Verksamheter: Särskilt boende, hemtjänst, mötesplatser, anhörigavlösning
 • Storlek: Cirka 900 medarbetare som erbjuder stöd till cirka 1 800 medborgare
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag? Ja, upp till 2 000 kr/år.
 • Rätt till heltid? Ja, för månadsanställda

Mer om Östersund
Det är något speciellt med Östersund. Kontrasten mellan stad och fjäll är två av ingredienserna som gör kommunen unik. Här kan man både uppleva stadens puls, lugnet i naturen, olika matkulturer och evenemang som Storsjöyran.  Här finns vi

Kontakt

Besöksadress

Förlandsgränd 1C, Östersund


Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

Kundcenter
063-14 30 00
[email protected]


Östersund kommuns hemsida

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan