Dela

Luleå kommun

Hos oss spelar du roll för någon annan!

Tillsammans spelar vi en viktig roll för de personer vi erbjuder stöd och hjälp i vardagen. Vi gör skillnad och vi skapar värde som ger livskvalitet varje dag. 

Hos oss är ingen dag den andra lik. Mycket på grund av att vi jobbar med människor och att vi har fokus på utveckling, både i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de människor som behöver vårt stöd.

Att erbjuda kompetensutveckling är viktigt för oss. Både för dig som vill utvecklas och för att du som är i början av din jobbkarriär ska få en bra grund att stå på när du börjar hos oss.

För oss är det viktigt att du mår bra och har roligt på jobbet. Därför är vi en hälsofrämjande arbetsplats och prioriterar en bra teamkänsla och samarbete. 

Karriärmål
Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Digitala verktyg
Utbildning


Karriärmål

För oss är det viktigt att du har möjlighet att utvecklas inom din yrkesroll och att vi kan erbjuda olika karriärvägar. Hos oss kan du gå från att vara outbildad till undersköterska, specialistundersköterska eller ta tjänstledigt och plugga till sjuksköterska. Under tiden du pluggar kan du jobba extra hos oss.

 • Kompetensutveckling: #blommaut är Socialförvaltningens egen kompetensmodell som handlar om hur du som medarbetare kan utveckla dina kunskaper och göra karriär på olika sätt inom våra verksamheter. Att erbjuda kompetensutveckling är viktigt för oss, både för att behålla våra medarbetare som vill utvecklas och för att du som är i början av din jobbkarriär ska få en bra grund att stå på när du börjar hos oss. 

 • Möjlighet till specialisering: Du har möjligheter att specialisera dig inom ditt yrkesområde. Till exempel kan du ha uppdrag som planerare, samordnare, handleda studenter som gör praktik eller introducera/utbilda nya kollegor. 

 • Kompetens och karriärvägar för sjuksköterskor: Som sjuksköterska får du en individuell introduktions- och kompetensutvecklingsplan. Förutom att du utvecklas i det patientnära arbetet finns möjlighet att utvecklas inom andra områden som: verksamhetsutveckling, handledning och utbildning eller som chef/ledare. Du har också möjlighet att söka specialistutbildning och enstaka kurser för att bygga på din kompetens. 

 • Framtidens chefer: För dig som är intresserad av att utvecklas inom ledarskap finns möjligheten att antas till vår utbildning ”Framtidens chefer”. Syftet med utbildningen är att förbereda dig som har talang för ledarskap inför en framtida chefsroll. 
 • Din löneutveckling: Din lön är individuell och speglar din yrkesroll och arbetsresultat. När vi sätter din lön utgår vi från: ansvar, arbetets svårighetsgrad, din kompetens och hur du utför ditt arbete. Din utbildningsnivå reflekterar även din lön, det är vårt sätt att uppmuntra dig till vidareutbildning.Hälsa

Tillsammans skapar vi en hälsofrämjande arbetsplats. En god hälsa är viktigt för att klara utmaningar som vi alla möter i vardagen. 

 • Friskvårdsbidrag: Du får ett årligt friskvårdsbidrag som baseras på hur mycket du jobbar, maximalt kan du få 2 200 kronor. 
 • Rökfri arbetsplats: Vi tillämpar rökfri arbetstid, vilket innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Vill du ha stöd för att sluta röka subventionerar vi nikotinersättningsmedel med maximalt 400 kronor. 
 • Företagshälsovård: Kommunhälsan är Luleå kommuns interna företagshälsovård. De är vårt oberoende expertstöd inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Förmånsportal: Via vår Förmånsportal kan du ta del av en mängd olika förmåner, som till exempel rabatter på gym och ett antal butiker.
 • Personalstiftelse: Vi har en aktiv Personalstiftelse som är till för alla kommunanställda. De anordnar resor och andra aktiviteter. Personalstiftelsen äger två lägenheter i Stockholm samt en lägenhet i Riksgränsen som du har möjlighet att hyra.
 • Kortare arbetsvecka: Undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och handledare jobbar endast 37 timmar i veckan. 
 • Extra semesterdagar: Hos oss får du 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar och vid 50 år 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester. 
 • Semester redan första året: Om du har månadslön har du rätt till semester redan första året. Du har möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar, så kallad semesterväxling.
 • Kaffe och te: Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats. Digitala verktyg

I Luleå kommun pågår en digitaliseringsresa inom många områden. För att effektivisera och förbättra både för våra medborgare och internt för våra medarbetare.

 • Innovationsportal: På vårt intranät finns en innovationsportal där alla medarbetare kan ta del av och bli delaktiga i innovationsarbete. Det kan handla om att hitta nya arbetssätt, nya tjänster eller att tillgängliggöra erbjudanden som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Innovationsarbete görs bäst ute i respektive verksamhet. Du och dina kollegor är experterna på er verksamhet och det är ni som bäst kan identifiera både utmaningar och möjligheter till förbättringar.

Projekt inom vård- och omsorg som pågår är många, några exempel:

 • Förebyggande av trycksår: Vi använder sensorer som känner av och kan förebygga trycksår. 
 • Digital språköversättare: Vasco Translater M3 är en automatisk översättare av talat språk.  
 • Musikvästar: Vi använder Joyvest för att få personer med demens och minnessvikt att vilja röra på sig och känna glädje
 • Surfplattor: På våra äldreboenden använder vi surfplattor och appar som är anpassade för äldre för att hitta på roliga aktiviteter tillsammans.
 • För sinnena: Tovertafel, ett digitalt spel för personer med kognitiv utmaning. 
 • VR-glasögon: Via VR-glasögonen kan man uppleva spel, roliga upptåg och underhållning via ett par glasögon.Utbildning

För oss är det viktigt med en hög kompetens bland våra medarbetare. Därför finns det många möjligheter till kompetensutveckling, det kan handla om interna eller externa utbildningar, föreläsningar eller lärande på arbetsplatsen genom erfarenhetsutbyte. 

 • Introduktion: Alla nya medarbetare och chefer får introduktion utifrån uppdrag och arbetsuppgifter.                                                              
 • Chans till betald utbildning: Vi är en del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att nyanställda kan kombinera arbete med studier till undersköterska. Vi har ett bra samarbete med gymnasiet och vuxenutbildningar och genom dem kan vi erbjuda möjlighet att utbilda dig till undersköterska eller läsa olika fördjupningskurser på arbetstid. 
 • Utbildningsportal: Via vår utbildningsportal har vi samlat våra digitala utbildningar. Här kan du enkelt hitta alla våra kompetenshöjande utbildningar på ett och samma ställe. Även våra vikarier kan söka utbildningar via vår utbildningsportal. 
 • Studier på egen hand: De flesta av våra chefsjobb kräver högskoleutbildning. Vill du bygga på din utbildning har du möjlighet att söka tjänstledigt för egna studier. Då kan du ansöka om bidrag till kursavgiften, litteratur och resekostnader. Flexibilitet

 • Rätt till heltid: Hos oss är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Alla som vill kan få en heltidsanställning. 
 • Möjlighet att önska schema: Önskemål om arbetstider är individuella och skiftar under livets gång. Vi försöker tillmötesgå dina önskemål om schema så länge det går ihop med verksamhetens behov. 
 • Vikarier kan välja arbetspass: Som vikarie kan du själv styra när och hur mycket du vill och kan jobba. Via vårt vikariehanteringssystem Time Care Pool anger du din tillgänglighet och erbjuds pass utifrån informationen du angett.Ledarskap

Ett bra ledarskap är avgörande för att vi ska attrahera kompetenta, engagerade medarbetare och lyckas nå våra mål och utveckla verksamheten. Vi har precis inlett vår resa för att införa tillitsbaserad styrning och ledning

 • Närvarande och stöttande chefer: För oss är det viktigt att du känner närvaro och stöd från dina chefer. Därför befinner sig våra chefer i samma lokal som sina medarbetare och är involverade i det dagliga arbetet. De är alltid tillgängliga för stöd och hjälp när det behövs.Lokaler och omgivningar

Luleå brukar ibland kallas 10-minuters staden. Här har du nära till allt, till jobbet, till naturen och havet.

 • Att jobba inom hemtjänsten: Jobbar du i hemtjänsten så kan du ofta cykla mellan de du hjälper. Om bil behövs så finns det eldrivna tjänstebilar.

 • Att jobba på vård- och omsorgsboenden: Våra vård- och omsorgsboende har tillgång till uteplatser för aktiviteter och fina omgivningar. På våra större boende finns café och dagverksamheter med aktiviteter varje vecka för äldre. Vårt nyaste boende Kronan ligger i ett av Luleås nybyggda bostadsområden, Kronandalen. Kronan är modernt och byggt med ny teknik. Aktiviteter

Vi vill fylla våra äldres dagar med meningsfulla aktiviteter som till exempel utevistelse, musikunderhållning, högläsningar, målning, bingo, trivselkvällar och annan social samvaro. I Luleå finns fem mötesplatser där äldre kan ta del av gemensamma aktiviteter. 

Inom vård och omsorgen i Luleå är vi stolta över att kunna erbjuda en vård- och omsorg av hög kvalitet dygnet runt. Mycket beror på att vi har tydliga arbetsmetoder och duktig kompetenta medarbetare som jobbar tillsammans för att skapa en bra dag, både för våra omsorgstagare och för oss alla som jobbar här. Hos oss spelar du roll. 

Tryggt och stöttande arbetsklimat
Vi är en trygg organisation där du har stöd från dina medarbetare och chefer. Det finns alltid en kollega som du kan vända dig till om du behöver hjälp eller stöd. Här ställer vi upp för varandra och jobbar mot ett gemensamt mål - att ta hand om våra omsorgstagare på bästa sätt.

Vem trivs hos oss?
För att trivas hos oss ska du vara nyfiken på människor, se möjligheter, gilla att ta eget ansvar, tycka det är kul att samarbeta med andra och att lära nytt. Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker hela tiden, i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de människor som behöver vårt stöd och vår hjälp.

Vår omsorgsfilosofi – omsorgstagaren i fokus
Vi fokuserar på det friska hos varje omsorgstagare, vi tittar på möjligheterna i stället för det som inte går. På så vis kan våra omsorgstagare bibehålla sitt självbestämmande och integritet.

Dessutom jobbar vi utifrån Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum, IBIC, vilket innebär att individens behov står i centrum. Alla omsorgstagare är individer och har en egen plan som är viktig att följa. 

Våra värderingar
Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värderingar: Dom vi är till för ska bemötas av engagerade och kompetenta medarbetare som tar ansvar inom ramen för sitt uppdrag och gällande lagstiftning, där vi ska tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål och tar ansvar för att verksamheten ger ett gott resultat.

Vi spelar roll! Varje dag. Året om. För Luleå.

 • Verksamheter: Inom Socialförvaltningen ingår Folkhälsa och hälso- och sjukvård, Stöd och service, Socialpsykiatri och öppenvård, Myndighetsutövning socialtjänst samt Vård och omsorg. 
 • Storlek: Cirka 2 000 medarbetare som hjälper omkring 2 250 omsorgstagare.
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja
 • Rätt till heltid: JaHär finns vi

Kontakt

Besöksadress

Stadshuset
Rådstugatan 11, Luleå


Har du frågor, då kan du kontakta:

Kompetensförsörjning
0920-45 30 00
[email protected]


Besök Luleå kommuns hemsida

Sociala medier

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan