Tipsa om jobbet

Var med vid uppstarten av Falu kommuns nya vård-och omsorgsboende

Yrke: Undersköterska/Vårdbiträde Anställningsform: Tillsvidareanställning Sök jobbet senast: 18 augusti 2024

Inom äldreomsorgen i Falun gör vi nytta för Faluborna varje dag!

Nu söker vi undersköterskor/vårdbiträden som vill vara med och starta upp ett nytt vård- och omsorgsboende, som till en början kommer att vara i moduler vid Britsarvet men senare flytta till nybyggda lokaler i centrala Falun. Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och vara med att  bygga och utveckla den nya verksamheten.

Vi satsar på kompensutveckling och olika karriärvägar. Bredden i vår verksamhet är en styrka som gör att utvecklingen aldrig stannar av. Oavsett om du vill fördjupa dig inom ett område eller vill prova något nytt så är det möjligt. Här ser vi lösningarna i stället för problemen!

Karriärmål
Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Ledarskap
Utbildning

Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innefattar att ge god och personcentrerad vård och omsorg till varje individ efter beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Ditt uppdrag som undersköterska/vårdbiträde på vård- och omsorgsboenden är att de boende känner trygghet och får det stöd och den omvårdnad de behöver. Allt stöd och all hjälp ges med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och öka funktionen hos våra vård- och omsorgstagare.

I tjänsten ingår det även att dokumentera utifrån socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Som anställd på det nya vård-och omsorgsboendet ingår det i dina arbetsuppgifter att ge medicin enligt delegation.

Du medverkar även på tematräffar där du tillsammans med övrig omsorgspersonal, sjuksköterska, rehabpersonal samt enhetschef samverkar kring de boende.

Arbetsuppgifterna är av varierande karaktär och kan innefatta allt från serviceinsatser som underlättar den boendes vardag, och omsorgsinsatser utifrån individuella behov, till delegerad hälso- och sjukvård, så som såromläggningar, rehabiliterande träning och insatser, provtagning, kateterisering och läkemedelshantering.

Till korttidsavdelningen kommer människor med olika behov av att tillfälligt få sitt vård- och omsorgsbehov tillgodosett, vilket också gör detta arbete mycket varierande.

Till avdelningen för hög omvårdnad kommer människor som har behov av ett permanent vård-och omsorgsboende. 

Tillträde till tjänsterna är 1 december 2024.

Vi söker dig som har undersköterskeutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Krav

 • God förmåga i svenska språket i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att använda dator och mobil som arbetsverktyg.
 • Erfarenhet av arbete i team.

Dina personliga egenskaper är viktiga. Vi ser att du

 • har ett stort engagemang och intresse för äldre
 • är serviceinriktad, van vid att ta eget ansvar och kan möta människors behov genom en balans mellan struktur och flexibilitet
 • är engagerad i ditt arbete och ser till allas lika värde
 • har förmåga att skapa trygghet och kan inge ett lugn genom att du som person är lojal, stabil, serviceinriktad, har gott omdöme och en god empatisk förmåga
 • är lyhörd och har förmåga att vara respektfull i ditt bemötande
 • är en person som värdesätter erfarenhetsutbyte och samarbetar bra med övrig personal.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Meriterande 

 • Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
 • Utbildning och/eller erfarenhet om/av demenssjukdomar, palliativ vård samt geriatrik.
 • Erfarenhet/kunskap av Senior alert.
 • Erfarenhet av arbete med BPSD.
 • Erfarenhet av att arbeta under delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
 • Erfarenhet av arbete i dokumentationssystemet Treserva.
 • Erfarenhet av ombudsuppdrag.

  I samband med återflytt till Herrhagsgården i december i år kommer ett nytt vård- och omsorgsboende startas i modulerna på grusplanen mellan skolorna i Britsarvet. Det nya boendet kommer 2027 eller 2028 att flytta till en nybyggd enheten någonstans i de centrala delarna av Falun. Så länge verksamheten bedrivs i modulerna kommer den bestå av två avdelningar:

  16 lägenheter med vårdinriktning hög omvårdnad och 16 lägenheter för korttidsvård. Avdelningen för korttidsvård kommer att vara separerad på i två mindre avdelningar, den ena för personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom och den andra för personer med högt omvårdnadsbehov.

  När verksamheten flyttar till nybyggd enhet kommer antalet platser att utökas till minst 60 platser.


  • Organisationsform: Kommun
  • Kollektivavtal: Ja
  • Arbetskläder: Ja
  • Friskvårdsbidrag: Ja, 500 kr/år
  • Rätt till heltid: Ja
  • Delade turer: Nej


  Detta är vad vi erbjuder våra anställda. Erbjudandet kan variera beroende på vilken yrkeskategori och anställningsform du tillhör.  Karriärmål

  Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas inom din roll. Du kan alltid lära mer och anta nya roller. Vi kan också erbjuda en stor bredd på arbetsplatser som du har möjlighet att testa på som t. ex. vård- och omsorgboende, hemtjänst, dagverksamhet, nattpatrull och trygghetscentral.

  • Utvecklas som undersköterska: Du som är undersköterska erbjuds flera möjligheter att utvecklas inom din yrkesroll. Till exempel kan du få arbeta som undersköterska med särskilt uppdrag i lag med våra sjuksköterskor. Vi har även undersköterskor som är rehabassistenter och jobbar nära våra arbets- och fysioterapeuter. 
  • Ombud: Vi erbjuder dig som undersköterska möjligheten att bli ombud inom ett område som intresserar dig. Det innebär att du får utbildning och att du två gånger om året blir inbjuden till nätverksträff med andra ombud inom ditt område. Exempel på ombudsroller är demensombud, kostombud och hygienombud med flera. 
  • Gruppledare: Som undersköterska har du möjlighet att bli gruppledare. Det innebär att du är en förebild för dina medarbetare och att du även har vissa administrativa uppgifter som schemaläggning, planering av det dagliga arbetet och utvecklingsarbete.
  • Specialistundersköterska: Som specialistundersköterska får du ytterligare utbildning inom t. ex. demenssjukdom eller palliativ omvårdnad. Här får du möjlighet att stötta och handleda kollegor. 
  • Intressepool: Via vår intressepool i Falu kommun får du som tillsvidareanställd kännedom om och förtur till att söka nya tjänster inom kommunen innan tjänsten läggs ut för allmänheten. 
  • Aspirantprogram: Chefer kan nominera medarbetare med kvalifikationer att bli chef eller ledare till ett utbildningsprogram inom kommunikation och ledarskap. För att bli chef inom Falu kommun behöver du en högskoleutbildning.   Hälsa

  • Friskvårdsbidrag: Du blir erbjuden ett friskvårdsbidrag på 500 kr per år. 
  • Rabatt på badhuset: Du får besöka Lugnets simhall för halva priset.
  • Rökfri arbetstid – subventionerad rökavvänjning: Vi tillämpar rökfri arbetstid och om du vill ha hjälp med att sluta röka kan vi erbjuda stöd i form av subventionerat nikotinläkemedel som plåster eller tuggummi.
  • Friskvårdsinspiratörer: På varje arbetsplats finns friskvårdsinspiratörer vars uppgift är att inspirera till friskvård och samordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetet för att skapa en bra teamkänsla.   Flexibilitet

  • Rätt till heltid, möjlighet till deltid: Som medarbetare i Falu kommun har rätt till att en gång om året väljer du vilken sysselsättningsgrad du vill ha den kommande tolvmånadersperioden.
  • Kortare arbetsvecka: Som undersköterska och vårdbiträde jobbar du endast 36 timmar i veckan. 
  • Flexibel schemaläggning: Vi tillämpar flexibel schemaläggning där du har möjlighet att välja att jobba dag/kväll/helg, så länge det fungerar med verksamhetens behov.   Förmåner

  Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor har du som anställd i Falu kommun tillgång till kollektivavtalets förmåner rörande bland annat föräldrapenningtillägg, försäkringar, extra semesterdagar med mera. Läs mer här.

  • Resekort: Du som har en anställning som varar minst tolv månader kan köpa ett starkt rabatterat årskort för resor med Dalatrafik.
  • Semester – extra dagar när du fyllt 40: Det år du fyller 40 år får du sex extra semesterdagar och du får ytterligare en dag från det år du fyller 50 år.
  • Pension, 80-100-modellen: Du som har fyllt 61 år och har en tillsvidareanställning på heltid kan välja att gå ned i tjänst till lägst 80 procent, men behålla full tjänstepensionsinbetalning.
  • Semesterväxling: Har du en anställning med semestertjänst som varar minst ett helt kalenderår, kan du välja att byta ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar.
  • Te och kaffe: På alla våra arbetsplatser bjuder vi på kaffe och te. 
  • Arbetskläder: Vi tillhandahåller dig med de arbetskläder du behöver.   Ledarskap

  • Närvarande chefer: Hos oss är det aldrig långt till din närmsta chef. Våra chefer har sin arbetsplats i verksamheten för att kunna vara närvarande och insatta i det dagliga arbetet.
  • Ledarskapsutbildade chefer: Alla nya chefer genomgår ett ledarskapsprogram och våra chefer har även möjlighet att ta del av andra utbildningar. 
  • Stöd till våra chefer: Alla chefer har tillgång till olika stödfunktioner i kommunen som t. ex. personalkontor, IT, kommunikation och risk och säkerhet.    Digitala verktyg

  Vi inför hela tiden nya digitala verktyg som både underlättar och ökar kvaliteten för omsorgstagare och medarbetare. Om du känner dig osäker på hur tekniken fungerar så kan vi erbjuda dig utbildning för att lära dig använda de digitala verktygen. 

  Här är exempel på digitala verktyg vi använder inom hemtjänsten:

  • Digital dokumentation: Dokumentation, planering och information om planerade insatser är tillgängliga digitalt via en app. 
  • Nyckelfria lås: Vi låser upp omsorgstagarnas ytterdörrar men hjälp av våra mobiltelefoner. 
  • Tillsyn via kamera: Vi kan erbjuda tillsyn via kamera för att undvika att omsorgstagarna blir störda, under t. ex. nattsömnen. 

  På våra vård- och omsorgboenden finns bland annat:

  • Digitala spel: Vi har digitala spel som stimulerar olika sinnen. 
  • Hjälpmedel: Vi använder oss av olika hjälpmedel som t. ex. taklyft.
  • Trygghetslarm: Vi har tillgång till trygghetslarm i våra mobiler. 
  • Wifi: På alla våra vård- och omsorgsboenden finns wifi.   Utbildning

  I Falu kommun ser vi kompetensutveckling som en naturlig och självklar del av arbetet och erbjuder därför varje år en rad utbildningar för medarbetare och chefer. Vi anser att det är viktigt att utveckla sig i takt med att verksamheten förändras och nya metoder, hjälpmedel och arbetssätt introduceras löpande.  Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. 

  • Introduktion: Vi tycker det är viktigt att alla får en bra introduktion till sin nya arbetsplats. Därför får du som ny medarbetare en introduktion som är anpassad efter din kunskap och tidigare erfarenhet. 
  • Läs till undersköterska på betald arbetstid: Genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet kan du få möjligheten att utbilda dig till undersköterska på betald arbetstid. Då varvas jobb med utbildning. 
  • Löpande kompetensutbildningar: Vi erbjuder våra medarbetare utbildningar som man har möjlighet att genomföra på arbetstid. Vi har bland annat en mobilapp där du som medarbetare har tillgång till olika utbildningsfilmer. 
  • Specialistsjuksköterska: Som sjuksköterska har du möjlighet att läsa en specialistutbildning inom t.ex. distriktsköterska, demenssjuksköterska och vård av äldre. Du får då möjlighet att avsätta ett antal dagar i månaden som du ägnar dig till studier.   Aktiviteter

  • Gemensamma aktiviteter: Varje år arrangerar vi inom kommunen flera gemensamma aktiviteter som t. ex. en hälsovecka då du som medarbetare får möjlighet att testa på olika aktiviteter, medarbetarforum med inspirerande föreläsningar och julfirande.   Lokaler och omgivning

  Falu kommun består av både landsbygd med flera små byar och storstad.  Du som jobbar i hemtjänsten kommer att få röra dig i väldigt fina och varierade miljöer.  Våra äldreboenden ligger utspridda i kommunen, flera av dem är nybyggda. Alla våra äldreboenden har satsat mycket på att skapa fina utemiljöer som både du som medarbetare och våra omsorgstagare har möjlighet att njuta av. 


  Här finns vi

  Kontakt

  Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

  Anna Viktorsson, enhetschef
  023-86248
  [email protected]


  Facklig kontakt

  Kommunal Bergslagen
  sektion Falun
  010-442 81 69
  [email protected]


  Besök Faluns kommuns hemsida

  Räkna ut resväg

  Mer om oss

  Läs mer om Falu kommun

  Ansök nu