Dela

Ersta hemtjänst Södermalm söker verksamhetschef

Yrke: Verksamhetschef Anställningsform: Heltid, tillsvidare Lön: Månadslön Sök jobbet senast: 25 september 2022

Är du nyfiken på ett chefsjobb i en väletablerad och värderingsstyrd organisation?

Vår hemtjänst på Södermalm växer och vi söker nu ytterligare en chef som vill fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss. Det är en välfungerande verksamhet och du kommer att ingå i ett nätverk med övriga hemtjänstgrupper där vi stöttar och hjälper varandra som en del av vardagen.

Vår värdegrund, "Se hela människan", genomsyrar allt vi gör. Här återinvesteras vinsten för att kunna hjälpa ännu fler. Inga konstigheter egentligen. Det är helt enkelt bara så, som det borde vara.

Karriärmål
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

Karriärmål 

  • Individuell kompetensutvecklingsplan: Tillsammans hittar vi dina styrkor, vad du trivs med att göra och utformar därefter din individuella kompetensutvecklingsplan.
  • Ledningsgrupp: Du blir en del av Ersta hemtjänst ledningsgrupp och har ett nära samarbete och kunskapsutbyte med kollegor inom andra enheter.

  • Utvecklingsmöjligheter: Ersta diakonis äldreomsorg växer snabbt. Det öppnar upp många möjligheter för dig som vill utvecklas vidare. 
  • Rör dig inom organisationen: Vi driver både vård och omsorg inom Ersta diakoni. Inom äldreomsorgen finns hemtjänst, dagverksamhet, och äldreboenden. Vi har även individ- och familjeomsorg. Vi driver Ersta sjukhus och snart startar vi LSS-verksamhet på flera orter i Sverige. För dig som är intresserad finns möjlighet att bidra inom fler av våra verksamheter.


   

  Utbildning 

  • "Chefskörkort": Som ny chef inom Ersta diakoni får du en gedigen introduktion bestående av flera delar. Däribland introduktionskurs, samt utbildning i utvecklande ledarskap. 
  • Kompetensutveckling: Vi ställer höga krav på kompetens bland våra medarbetare. Vi arbetar strukturerat och säkerställer att all omsorgspersonal har den grundkompetens som behövs. Vi stöttar med extra kurser och utbildningar när det behövs.  Ledarskap 

  • Chefsutveckling: Som chef har du hjälp och stöd inom organisationen, och vi bidrar till din utveckling. Exempelvis genomför vi årliga medarbetarundersökningar, erbjuder kompetensutveckling och har väl utvecklade stödfunktioner. 
  • Stödfunktioner: Du har tillgång till vårt digitala chefsstöd, Chefsportalen. Du har även tillgång till centrala stödfunktioner, exempelvis IT-, HR- och kommunikationsavdelning. 
  • Vi ser människan:  Vi arbetar med utvecklande ledarskap där vi ser hela människan. Vi utgår från varje medarbetares behov och resurser. Tillsammans hittar och lyfter vi det som varje individ är bra på.
  • Delaktighet och transparens: Det ska vara lätt att vara med i förbättringsarbetet inom Ersta diakoni. Vi informerar regelbundet om verksamhetens styrning och som chef samlar du medarbetare i exempelvis teammöten, förbättringsråd och reflektionsmöten. Du håller i regelbundna arbetsplatsträffar med fokus på delaktighet och öppenhet.


   

  Extra förmåner 

  • Trygghet: Kollektivavtal med tjänstepension. Vi har samverkansavtal och nära relationer mellan verksamhet, stödfunktioner och arbetstagarorganisationer. 
  • Friskvårdsbidrag: 3 000 kr/år för dig som är anställd med månadslön längre än 6 månader.
  • Förmånsportal: Månadsavlönade medarbetare har tillgång till Förmånsporten. Här har du möjlighet att sy ihop ditt eget förmånspaket och du får tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden på exempelvis biobiljetter, hotellvistelser eller friskvård. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.

  • Tillgång till lokaler: Som medarbetare har du rabatt om du vill hyra vår restaurang Ersta Terrassen. Du har även rabatt om du äter här.   Digitala verktyg 

  Vi är måna om att förenkla och digitalisera våra arbetssätt. 

  • Mobil tillgänglighet inom hemtjänsten: Via mobilen har dina medarbetare tillgång till schema, instruktioner och har möjlighet att signera insatser, vilket förenklar arbetsledningen. 
  • Förmånsporten i mobilen: Som månadsavlönad medarbetare har du tillgång till Förmånsporten, som går att ladda ner som en app till mobilen. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.


  Rollen som verksamhetschef innebär att du självständigt ansvarar för att planera, leda, utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom hemtjänstverksamheten.

  Du arbetar med att skapa och bibehålla goda relationer till kunder, anhöriga/närstående och medarbetare.

  Jag arbetar varje dag för att mina medarbetarna ska vara trygga och växa" - Lotta Bengtsson, verksamhetschef inom Ersta hemtjänst. Här berättar lotta mer om hennes roll som verksamhetschef.

  I din roll ingår

  • att utveckla kontakter med kommunen samt pensionärsorganisationer
  • ansvar för att beviljade insatser utförs mot kund samt resultat- och personalansvar för din verksamhet

  • att utföra uppdraget enligt vårt avtal med kommunen

  • att regelbundet ansvara för översyn av rutiner och processer i kvalitetsledningssystemet och se till att vi arbetar enligt dessa
  • ansvaret för avlösarservice och ledsagning.

  Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetens två gruppchefer samt övriga kollegor inom Ersta diakoni. Utöver detta har du återkommande samarbete med kommunen och svarar för uppföljning gentemot dem samt deltar i utbildningar och möten i deras regi.

  I din roll rapporterar du till områdeschefen.  Lotta Bengtsson, verksamhetschef inom Ersta hemtjänst.

  Vi söker dig som har avslutad högskoleutbildning motsvarande socionomutbildning, alternativt sjuksköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning.

  Du har minst tre års sammanhängande erfarenhet av arbetsledning inom social omsorg. Erfarenhet från hemtjänst är meriterade.

  Dina kunskaper:

  • Du behärskar svenska i tal och skrift och du har god kunskap i Officepaketet.
  • Du är väl förtrogen med lagar, förordningar och föreskrifter inom verksamhetsområdet och det är positivt om du har erfarenhet av kvalitetsarbete.

  Dina personliga egenskaper är viktiga
  Som person är du positiv, utåtriktad och har en stark drivkraft. Du kommunicerar framgångsrikt och trivs i ett relationsbyggande arbete. Din organisationsförmåga är god, du har ett helhetsperspektiv och kan handskas med många varierande arbetsuppgifter samtidigt. Du har förmåga att arbeta resultatinriktat och systematiskt följa upp samt att bedriva förbättringsarbeten i verksamheten.

  Du som söker är en erfaren, trygg och beslutsmässig ledare med förmåga att få dina medarbetare att växa och ta ansvar. Med ett genuint intresse för människor skapar du i ditt ledarskap förutsättningar för organisationen att nå målen och du är en självklar förebild och lever efter Ersta diakonis värdegrund.  Ersta diakoni är en idéburen organisation som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande.

  Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer. Till oss är människor med alla livsåskådningar välkomna. 

  Du hittar Ersta hemtjänst Södermalm vid Rosenlund. Här jobbar ett 20-tal vårdbiträden och undersköterskor som leds av en verksamhetschef tillsammans med två gruppchefer.

  • Verksamhet: Sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning
  • Organisationsform: Idéburen verksamhet
  • Kollektivavtal: Ja
  • Arbetskläder: Ja 

  Läs mer om Ersta diakonis hemtjänst Södermalm på Seniorval


  Här finns vi

  Kontakt

  Ersta Hemtjänst Södermalm

  Erstagatan 3G, Stockholm


  Har du frågor om tjänsten? Hör av dig! 

  Katrin Rova, områdeschef
  08-714 60 55
  Katrin.Rova@erstadiakoni.se


  Besök Ersta diakonis webbplats

  Sociala medier

  Räkna ut resväg

  Mer om oss

  Läs mer om Ersta diakoni

  Ansök nu