Dela

Ersta diakoni

Ersta diakoni erbjuder äldreboenden, hemtjänst, dagverksamhet och öppna mötesplatser. Välkommen till en äldreomsorg – som den borde vara.

Hela organisationen vilar på värdegrunden: ”Se människan”, utifrån att vi är professionella, skapar tillit och hopp. Det gäller både våra kunder och dig som medarbetare. Här ser vi dig och ger dig möjlighet att utvecklas utifrån just dina förmågor och resurser. 

Varje verksamhet tillämpar metoder och arbetssätt som är förankrade i forskning. Vår äldreomsorg finns i Stockholm, Uppsala, Gävle och Sundsvall. 

Som medarbetare hos oss får du ett generöst förmånspaket och möjlighet till både inflytande och insyn i verksamheten. 

Karriärmål
Hälsa
Förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

 • Som det borde vara: Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Eventuellt vinstöverskott återinvesteras i verksamheterna så att vi kan utvecklas och göra det lilla extra för både medarbetare och de personer som vi hjälper.
 • Värderingstyrd organisation: Ersta diakoni har bedrivit vård och omsorg sedan 1851 och vår värdegrund ”Se människan” genomsyrar alla våra verksamheter.
 • Förmånsportal: Med rabatter och erbjudanden.
 • Snabbväxande verksamhet: Möjlighet att växa inom organisationen.
 • Kompetensutveckling: Introduktionsutbildning, tillgång till kurser och möjlighet att ansöka om spetsutbildning.


Som medarbetare inom Ersta diakoni får du introduktionsutbildning, tillgång till kurser och möjlighet att ansöka om spetsutbildning.

Karriärmål 

 • Individuell kompetensutvecklingsplan: Tillsammans hittar vi dina styrkor, vad du trivs med att göra och utformar därefter din individuella kompetensutvecklingsplan.
 • Utvecklingsmöjligheter: Ersta diakonis äldreomsorg växer snabbt. Det öppnar upp många möjligheter för dig som vill utvecklas och ta mer ansvar. Det finns även roller som ger dig extra ansvar inom vissa områden. Exempelvis:
  • koordinator
  • samordnare
  • gruppchef
  • möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och i uppstart av nya verksamheter.
 • Rör dig inom organisationen: Vi driver både vård och omsorg inom Ersta diakoni. Inom äldreomsorgen finns hemtjänst, dagverksamhet, och äldreboenden. Vi har även individ- och familjeomsorg och driver Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm. 

Utbildning 

 • Introduktionsutbildning: Som ny medarbetare går du en introduktionsutbildning som består av såväl fysiska träffar som webbaserade kurser.
 • Kompetensutveckling: Vi arbetar strukturerat och säkerställer att all omsorgspersonal har den grundkompetens som behövs. Vi stöttar med extra kurser och utbildningar när det behövs, exempelvis kan du ansöka om spetsutbildning till demensundersköterska.
 • Akademiskt äldreboende: Vi jobbar nära forskning med målet att vara en lärande organisation som bedriver en omsorg baserad på ny kunskap. Vi använder arbetsmetoden Akademiskt äldreboende.
Ledarskap 

 • Närvarande chefer: Alla boenden och hemtjänster har en verksamhetschef med övergripande ansvar. På boendena finns även enhetschefer som arbetar i verksamheten och har ansvar för runt 20 medarbetare vardera. I hemtjänsten finns det gruppchefer underställda verksamhetschefen som stöd för dig som medarbetare i det dagliga arbetet. Du har därför alltid en chef nära till hands när det behövs.
 • Vi ser människan: Vi arbetar enligt modellen Utvecklande ledarskap där vi ser hela människan. Vi utgår från dig och dina behov och resurser. Tillsammans hittar och lyfter vi det som just du är bra på.
 • Delaktighet och transparens: Det är lätt att vara med i förbättringsarbetet inom Ersta diakoni. Vi informerar regelbundet om verksamhetens styrning och samlas i exempelvis teammöten, förbättringsråd och reflektionsmöten. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar med fokus på delaktighet och öppenhet.
 • Reflektion: På våra äldreboenden har vi veckovisa reflektionsmöten, som leds av verksamhetschefen. Här talar vi om hur vi jobbar, vad som fungerar bra och mindre bra samt vad vi kan ändra på.   

Förmåner 

 • Trygghet: Kollektivavtal med tjänstepension. Vi har samverkansavtal och nära relationer mellan verksamhet, stödfunktioner och arbetstagarorganisationer. 

 • Förmånsportal: Månadsavlönade medarbetare har tillgång till Förmånsporten. Här har du möjlighet att sy ihop ditt eget förmånspaket och du får tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden på exempelvis biobiljetter, hotellvistelser eller friskvård. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.
 • Tillgång till lokaler: Som medarbetare har du rabatt om du vill hyra vår restaurang Ersta Terrassen som finns vid huvudkontoret på Erstagatan i Stockholm. Du har även rabatt om du äter här. Digitala verktyg 

Vi är måna om att förenkla och digitalisera våra arbetssätt. 

 • Digital signering: På våra boenden använder vi oss av digital signering av läkemedel.
 • Mobil tillgänglighet: Inom hemtjänsten får du tillgång till ditt schema via mobilen. Du kan även ta emot instruktioner och signera insatser via mobilen.

 • Förmånsporten i mobilen: Som månadsavlönad medarbetare har du tillgång till Förmånsporten, som går att ladda ner som en app till mobilen. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.
  Hälsa 

  • Friskvårdsbidrag: 3 000 kr/år för dig som är anställd med månadslön längre än 6 månader.
  • Aktiviteter: På huvudkontoret på Södermalm i Stockholm ordnar vi aktiviteter som är öppna för alla som arbetar inom Ersta diakoni. Ersta IF anordnar aktiviteter som exempelvis löpgrupp och yoga. Vi har även personalkör och meditation i Ersta kyrka. 

  Idéburen verksamhet - all vinst återinvesteras i verksamheten
  Ersta diakoni är en idéburen verksamhet, helt utan vinstsyfte, vilket innebär att eventuellt överskott återförs i verksamheten. Det ger oss möjlighet att göra det lilla extra, både för dig som medarbetare och för våra kunder. En del av våra verksamheter finansieras med gåvomedel.

  Vi ser hela människan – oavsett roll 
  Vi har en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan och våra värdeord är professionalism, tillit och hopp. Det gäller både våra kunder och dig som medarbetare. Här ser vi till varje individs egna förutsättningar och behov.

  Läs mer om vårt värdegrundsarbete här  Allt vårt eventuella överskott återförs i verksamheten. Det ger oss möjlighet att göra det lilla extra.


  Öppenhet och transparens
  Vi är måna om insyn i hur verksamheten styrs och hur beslut fattas. På våra arbetsplatsträffar och andra interna forum delar vi med oss av såväl ekonomi som verksamhetsbeslut och hur vi prioriterar våra resurser. Här kan du ställa frågor och komma med förslag. 

  Vi har årliga medarbetarundersökningar. Något som många medarbetare inom Ersta diakoni uppskattar är att man blir sedd och involverad.   Vi vill att våra kunder ska få fortsätta vara den unika person man är, bemötas med respekt, vistas i en vacker miljö och såklart – ha roligt. Detsamma gäller dig som medarbetare!


  Fokus på aktiviteter
  På boendena ordnar vi bio, gör extra fint inför helgen och serverar god mat utifrån ett unikt matkoncept som är individanpassat. 

  Många hemtjänster ordnar regelbundet aktiviteter och bjuder in kunder till fika, pyssel, bio med mera.   Hos oss får du utrymme att ge en god omsorg. 

  En stolt historia och starka värderingar 
  Ersta diakoni är en idéburen organisation som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och återinvesterar allt överskott i verksamheten. 

  Ersta äldreomsorg är en del av Ersta diakoni, som har bedrivit äldreomsorg i mer än 140 år. Du kommer märka att våra värderingar och vår människosyn är något vi lever efter. 

  Läs mer om Ersta diakonis historia, från 1850-talet fram till idag.

  Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer. Till oss är människor med alla livsåskådningar välkomna. 

  • Verksamhet: Sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning
  • Organisationsform: Idéburen verksamhet
  • Kollektivavtal: Ja
  • Arbetskläder: Ja 


  Läs mer om Ersta diakonis verksamhet på Seniorval: Ersta diakoni på Seniorval.se  Här finns vi

  Kontakt

  Besöksadress huvudkontor:

  Erstagatan 1, Stockholm 


  Har du frågor? Hör av dig! 

  08 714 61 00

  hr@erstadiakoni.se 


  Besök Ersta diakonis webbplats 

  Sociala medier

  Lediga tjänster