Pernilla, handledare

”Det är många som vill fortsätta inom äldreomsorgen, då känns det som att vi lyckats.”

Hur lyckas man med ett framgångsrikt mångfaldsarbete på arbetsplatsen? Go Care frågade två proffs på området, Markus Starck och Pernilla Nilsson. De jobbar på Vardaga Söndagsgården i Farsta i Stockholm och handleder personer som har så kallade extratjänster. I samarbete med arbetsförmedlingen ges nyanlända till Sverige en chans att testa på omsorgsyrket. 

Pernilla Nilssons och Markus Starck är undersköterskor och Markus har även rollen som gruppchef. Deras engagemang och drivkraft för äldreomsorgen ger sig till känna så fort de börjar prata och berätta om sitt arbete.


Söndagsgården är ett demensboende med både korttidsvård och för permanent boende. Aktiviteter är en viktig del för att skapa en meningsfull vardag för alla som kommer till Söndagsgården. De har haft besök av storstjärnor som Lill-Babs och uppmärksammats i media för deras storslagna temafester.Pernilla Nilsson undersköterska på Söndagsgården.


Vardaga har i fem år satsat på extratjänster, det är ett samarbete med arbetsförmedlingen där nyanlända ges en möjlighet att träna svenska och samtidigt få insyn och chansen att testa ett yrke. Äldreomsorgen behöver hitta flera olika sätt för att skapa vägar in för nya medarbetar då välfärden står inför stora pensionsavgångar och att vi blir många fler äldre i samhället. De som känner att de får upp ögonen för jobbet kan sedan gå vidare och utbilda sig. Satsningen bidrar också till ökad integration. Markus som har en samordnade roll berättar om vad det innebär för nyanlända att ha en extratjänst.


- Tanken är att få testa på att jobba inom äldreomsorgen och se om det är något. Många har ingen tidigare erfarenhet från vården. De har nyligen bosatt sig i Sverige, så en viktig del är att få träna sin svenska och utveckla sina språkkunskaper.


- Språkbiten gör att introduktionen får göras i flera steg. De börjar med att få jobba i köket och att delta i de sociala delarna av verksamheten för att sedan växa in i omsorgen. Det är många som inser att har talang för yrket och går vidare från extratjänst till att utbilda sig till undersköterska.


”Det är en styrka att vi har så många språk och bakgrunder hos oss, det skapar ett utbyte som jag inte vill vara utan.” 


- Söndagsgården har länge erbjudit extratjänster och det är en naturlig del i hur vi arbetar. Det är en styrka att vi har så många språk och bakgrunder hos oss, det skapar ett utbyte som jag inte vill vara utan, säger Markus.


Vad innebär handledarrollen och hur organiserar ni arbetet med extratjänsterna? 

- Handledare är alltid gruppchefen på avdelningen. För att ge kontinuerligt stöd i det praktiska arbetet har vi även en extra handledare i teamet Det brukar vara någon som själv börjat genom en extratjänst eller som varit i verksamheten länge och kan alla rutiner, berättar Markus.


Kollegor som själva varit nya i Sverige ger jättebra stöd utifrån sin förståelse om vad som kan kännas svårt och utmanande, tillägger Pernilla.Markus Starck utbildad undersköterska och gruppchef på söndagsgården.


- Vi lär oss hela tiden vad som fungerar och hur vi kan förbättra oss. Något vi uppmärksammat är att vi måste vara tydliga när vi förmedlar information till all personal. Tidigare kunde det uppstå diskussioner om vad personer med en extratjänst skulle utföra för arbetsuppgifter, säger Markus.


- Är du nyanländ har du ofta ett bagage som kan vara tungt och då ska det vara tryggt och tydligt att jobba hos oss.  Genom att ge handledarrollen till gruppcheferna som träffas regelbundet har vi tagit fram bra rutin för att minska diskussioner och feltolkningar på vad personer med en extratjänsterna ska göra, fortsätter han.


”Vi är bra, för att vi jobbar på att hela tiden bli ännu bättre. Det är en kultur som sitter i väggarna.”


- Kommunikation är viktigt och vi är bra på det! Jag tror det är nyckeln till att vi kan sätta rätt fokus och verkligen ge en fin vardag hos oss, säger Pernilla och Markus nickar instämmande och fyller i.


- Att personalen har kompetens och känner trygghet är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta på ett bra sätt med att introducera nyanlända och få det att fungera både för dem och för verksamheten.


Markus berättar att introduktionen är välplanerad och alla i verksamheten vet varför, hur det ska gå till och när en ny person ska börja. Introduktionen handlar om att få ett varmt välkommande. De börjar med att informera om arbetsplatsen och alla praktiska delar som var lunchrummet och omklädningsrum finns. De går en rundtur och besöker alla plan och träffar alla legitimerade yrkesgrupper och handledare.


- Mjukstart är viktigt. Personer med en extratjänst är ofta hos oss under ett till ett och ett halvt år, så det är en ganska lång tid som de har på sig att utvecklas. Vi jobbar väldigt individuellt och sätter upp mål vecka för vecka. Uppföljning och regelbundna samtal är en viktig del i att säkerställa hur det går. Det är lika viktigt när det går bra som när det är något som inte fungerar. Extratjänsterna är en anställning som vi har stora krav på, precis som vi har för alla som är anställda på Söndagsgården, säger Markus och fortsätter.


- Här vill vi ha personal som brinner för sitt uppdrag och alltid vill ge 100%. Vi är bra, för att vi jobbar på att hela tiden bli ännu bättre. Det är en kultur som sitter i väggarna.


- Det är något som personerna med extratjänster får med sig, att få möjligheter att få vara delaktiga i ett positivt och sammansvetsat gäng som alltid ser till de årsrika personer som bor här som vi finns till för främst.


Pernilla på vilket sätt har du jobbat med personer med en extratjänst?

- En viktig del är att ge tillfälle att våga träna och praktisera ett nytt språk. Därför har jag drivit en bokcirkel, där vi läste ”Utvandrarna”.  Vi träffades en gång i veckan och diskuterade boken. Det var väldigt uppskattat av de som deltog.


”Kan jag bidra både till att få fler att upptäcka äldreomsorgen och växa som personer så ser jag det som ett privilegium. Lära känna människor och ge dem verktyg för att växa, vem vill inte göra det?”


Pernilla berättar att de har fått ta en paus från att ordna träffar då det inte funnits utrymme i dessa Corona-tider. Hon längtar efter att få dra i gång igen.


- Jag ser fram emot att starta en ny cirkel med ett annat upplägg. Den här gången är det bara personer med en extratjänst här på Söndagsgården som kommer vara med. Totalt blir vi åtta personer i cirkel.


Pernilla förklarar att cirklar med färre personer ger en trygghet för att våga träna och praktisera ett nytt språk. Fokus för årets cirkel kommer vara traditioner. Det är en chans att lära sig mer om Sverige och ger värdefull kunskap för arbetet ute på avdelningarna.


Markus fortsätter och berömmer Pernillas pedagogiska och sociala förmåga.


- Det är viktigt att de som är med får växa och utmanas i sin egen takt. Där är Pernillas sociala förmåga en styrka och fördel.


Extratjänsterna går inte bara i Pernillas cirkel utan har inbokade tillfällen med bland annat sjuksköterskan och språkstöd från sjukgymnasten och arbetsterapeuten. 


Vad motiverar er i arbetet med extratjänsterna?

- Arbetskulturen på Söndagsgården är att göra allt, och kan jag bidra både till att få fler att upptäcka äldreomsorgen och växa som personer så ser jag det som ett privilegium. Vem vill inte ha spännande uppdrag och få arbeta med både sig själv och andra, säger Pernilla med ett leende och ser på Markus som fortsätter.


- Det är just det här som gör Söndagsgården så bra. Vi ser inte på arbetsuppgifter som en börda och det bottnar självklart i att vi har ett väldigt bra ledarskap. Vi har en kunnig och duktig verksamhetschef som ser alla som arbetar här. När verksamheten och rutiner fungerar finns det rum för personligutveckling och att göra det där lilla extra.


”Vi ser inte på arbetsuppgifter som en börda och det bottnar självklart i att vi har ett väldigt bra ledarskap. Vi har en kunnig och duktig verksamhetschef som ser alla som arbetar här.”


- Att vara ett stöd för personer som nyligen kommit till Sverige är ett bidrag till samhället och hela sektorn. Det extra jobb det innebär får vi utdelning för genom fler som intresserar sig för äldreomsorgen. Vi har flera exempel på personer som gått vidare in i vården, först som vikarier och sedan blivit anställda när de byggt på med utbildning till undersköterska.  Det är många som vill fortsätta inom äldreomsorgen, då känns det som att vi lyckats.


Pernilla vad skulle du säga för att rekommendera andra att bli handledare?

- Är du som jag intresserad av pedagogik och gruppdynamik så är det ett uppdrag som ger en ytterligare dimension till jobbet. Med tillräcklig stöttning för att kunna göra ett bra jobb så är det roligt. Lära känna människor och ge dem verktyg för att växa, vem vill inte göra det?Tre viktiga saker för att lyckas!


Tydlighet: Undvik onödiga missförstånd med bra planering och ett syfte som är inarbetat och accepterat i hela arbetsgruppen.


Vara öppna och bjuda in till samtal: I fikarummet är det viktigt att få alla att känna sig delaktiga. Tänk på att prata i lite långsammare tempo och att inte använda för svåra ord.


Uppföljning: Det är viktigt att handledaren följer upp hur det går genom att planera uppföljningar. Det skapar trygghet hos personen som handleds.Mer om

- Vardaga som arbetsgivare

- Språkkursen i mobilen som ger bättre svenskkunskaper

- Söndagsgården 

- mångfald kan du läsa på Arbetsmiljöupplysningen.se. Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar om att skapa inkluderande arbetsplatser, nyttja olikheter som en tillgång och lyckas ta tillvara på allas potential.