Sofia “Fia” Ylipukki, fysioterapeut

Fysioterapeuten: “Känslan den dagen han promenerade ut från avdelningen för att åka hem till sin fru är svår att beskriva.”

Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när Sofia “Fia” Ylipukki och andra fysioterapeuter gör sina professionella bedömningar. Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag som frias runt om i världen. Vi på Go Care tar reda på hur jobbet för en fysioterapeut på ett äldreboende kan se ut.


Fia,34, jobbar som fysioterapeut inom Vardaga.


Sofia, eller som de flesta känner henne Fia, har sedan sin examen 2011 valt att inrikta sig inom geriatrik. Hon jobbar sedan två år på Saltsjöbadens sjukhus som invigdes redan 1905. Äldreboendet ligger vackert strax intill Stockholms skärgård och är ett mångfasetterat äldreboende med 92 platser som erbjuder permanenta platser med avdelningar för somatik, demens, korttidsvård och växelvård.


På din arbetsplats erbjuder en hel palett av äldreomsorg, vad ger det dig?

– När jag får röra mig mellan de olika avdelningarna får jag hela tiden utmanas i min yrkesroll. På korttidsavdelningen är det ett annat tempo och variation. För de som bor hos oss permanent blir det en annan typ av långsiktighet där jag kan bygga djupare relationer. Jag trivs verkligen med att få arbeta med den äldre målgruppen, ingen dag blir den andra lik. Det är en otrolig spännvidd att arbeta med äldre som målgrupp.


Det är en otrolig spännvidd att arbeta med äldre som målgrupp. 


Hur ser ditt jobb ut på en demensavdelning?

– På en demensavdelning behöver jag som vårdgivare ligga steget före och det är mer komplext att lyckas. När jag hjälper en person som bara har ett fysiskt hinder blir kommunikationen mycket rakare. När en person har har en demensdiagnos behöva jag tänka mer kreativt och hitta andra sätt att nå ett gemensamt mål. I många situationer för att hitta ett samarbete får jag både sjunga och dansa för att lyckas locka till rörelse och samarbete.


Fia förklarar hur viktigt det är i hennes roll att kunna tänka utanför boxen och hela tiden hitta rätt vägar för kommunikation, ge instruktioner och framför allt skapa tillit och förtroende. 


– Många gånger handlar det om att få veta vad som är personens drivkraft och där har omvårdnadspersonalen ofta kunskap som jag har stor nytta av. Det är undersköterskorna som känner personerna allra bäst och då är samarbetet oss emellan avgörande.


“Det är undersköterskorna som känner personerna allra bäst och då är samarbetet oss emellan avgörande.”


Vad är ditt starkaste jobbminne som fysioterapeut?

– Jag minns speciellt en svårt sjuk Parkinsonpatient med en nyligen opererad höftfraktur som vägrat komma upp ur sjukhussängen. Han hade givit upp och trodde att han aldrig skull få ett aktivt liv igen. I sådana situationer handlar det så mycket om att komma åt kärnan, påverka tanken för att få framsteg och jag gav inte upp. Mina regelbundna besök byggde förtroende och jag lärde känna honom så jag kunde hitta rätt väg för att motivera honom. Känslan den dagen han promenerade ut från avdelningen för att åka hem till sin fru är svår att beskriva. Snacka om att få ett kvitto på alla de veckor vi jobbat tillsammans! 


“Känslan den dagen han promenerade ut från avdelningen för att åka hem till sin fru är svår att beskriva.”Tre saker för att lyckas i sin yrkesroll som fysioterapeut inom äldreomsorgen


1. Var nyfiken och vetgirig! Du kan aldrig bli bekväm, du måste hela tiden bygga på med mer kunskap!

2. Våga fråga och ta stöd av kollegor. Det kan vara till exempel fysioterapeuter i samma kommun/företag på andra enheter i närheten.  

3. Skapa tydliga rutiner och ramar. Det gäller både för ditt arbete och hur samarbetet/kommunikation sker mellan dig och övriga yrkeskategorier.


Vad vill du skicka för hälsning till yrkeskollegor på Internationella Fysioterapins Dag?

– Vi är jätteviktiga och vi har ett häftigt jobb. Små insatser kan göra stor skillnad.Mer om utbildningen Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet är en treårig utbildning på högskolenivå. Utbildningen är bred och fokuserar på människor i rörelse, hälsa och förebyggande arbete. Stora delar av utbildningen genomförs ute i verksamheter, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Läs mer om utbildningen.


Vad ska du vara intresserad av för att trivas på utbildningen?

– Du behöver ha ett genuint intresse för hälsa och fysisk aktivitet. Men också ett genuint intresse för människor och att vilja påverka och förändra.


Skulle du rekommendera andra att välja karriär mot målgruppen äldre?

– Arbeta med målgruppen äldre som fysioterapeut är något som jag verkligen rekommenderar. Du kommer få lära dig mycket om flera olika områden, som  hjärtpatienter, ortopedi, demenssjukdomar, hjälpmedel, medicin, lungsjukdomar, neurologi och multisjuklighet. Det är ett häftigt jobb att vara fysioterapeut för den äldre målgruppen.

Det bästa med att gå utbildningen?

– Blandningen mellan djupgående teori och mycket praktiskt arbete gör att utbildningen gör dig förberedd att komma ut i arbetslivet efter slutförd utbildning. Mer läsning!


💡 Lär känna Fias arbetsgivare Vardaga och hennes arbetsplats Saltsjöbadens Sjukhus


✌ Lediga jobb för dig som är fysioterapeut