Hitta jobb

3 argument att välja vård och omsorg i sommar för dig som är vårdstudent

1. Gå från teori till praktik

Se, förstå och träna på saker du hittills bara läst om. Kommunikation, läkemedelshantering, samverkan i team och nära vård är bara några exempel.

2. Få erfarenhet av viktiga patientgrupper

Du kommer att möta äldre patienter och personer med funktionsnedsättning nästan oavsett var inom sjukvården du väljer att jobba, här bygger du din erfarenhetsbank. Se hur olika vi åldras, hur det är att leva med funktionsstöd, komplexiteten kring multisjuka och hur sjukdomar kan påverka vardagen.  

3. Bli proffs på bemötande

Bemötandet är en viktig del inom alla vårdyrken och det är kanske den kunskapen som är svårast att läsa sig till. I vård och omsorg möter du dagligen individer och får jobba nära dem. Du kommer utveckla sätt att hantera och kommunicera med alla typer av människor.