Intresseanmälan

3 argument att välja äldreomsorgen i sommar för dig som är vårdstudent

1. Gå från teori till praktik

Se, förstå och träna på saker du hittills bara läst om. Kommunikation, läkemedelshantering, samverkan i team och nära vård är bara några exempel.

2. Få erfarenhet av en viktig patientgrupp

Du kommer att möta äldre patienter nästan oavsett var inom sjukvården du väljer att jobba, här bygger du din erfarenhetsbank. Se hur olika vi åldras, komplexiteten kring multisjuka och hur sjukdomar påverkar vardagen.  

3. Bli proffs på bemötande

Bemötandet är en viktig del inom alla vårdyrken och det är kanske den kunskapen som är svårast att läsa sig till. I äldreomsorgen möter du dagligen individer och får jobba nära dem. Du kommer utveckla sätt att hantera och kommunicera med alla typer av människor.