Dela

Vaxholms stad

Söker du en arbetsplats som är lite mindre, med varm och positiv stämning, där du får stor möjlighet att bidra och påverka?

Välkommen till Vaxholms stads äldreomsorg!

Vi erbjuder hemtjänst och dagverksamhet för äldre.

Vaxholm är en liten kommun i en vacker omgivning. Vi är stolta över att ligga i topp i Sverige vad gäller kontinuitet.

Här har du tiden att ge god omsorg och vi har ett nära samarbete mellan verksamheterna.

Flexibilitet
Extra förmåner
Lokaler och omgivning
Utbildning

 • Småskaligt och en varm positiv stämning  - vi bryr oss om varandra
 • Flexibilitet – små arbetsgrupper lägger upp sitt eget arbete 
 • Hög kontinuitet i hemtjänsten (topp i Sverige) – du lär känna dina omsorgstagare 
 • Hög kompetens - en stor andel av oss som arbetar i Vaxholms stads äldreomsorg är utbildade

 • Tre dagars introduktion med bredvidgång och utbildning
 • Vacker omgivning i Stockholms skärgård

Vaxholms hamn, vackert inramad i en härlig skärgårdsmiljö.Flexibilitet

Hemtjänsten är uppdelade i tre team utifrån geografiska zoner. Vi arbetar även nära teamet på äldreboendet och det finns möjlighet att arbeta inom båda verksamheterna. Varje team fattar själva beslut om hur dagen och sysslorna bäst läggs upp. Det innebär att du som medarbetare har stor påverkan på hur du vill lägga upp din dag. 

 


Extra förmåner 

 • Friskvårdsbidrag och tjänstepension 
 • Erbjudande om förmånscykel
 • Semesterväxling - möjlighet att växla bort semestertillägg mot fler lediga dagar


Utbildning

Vi ger dig regelbunden kompetensutveckling. De områden vi fokuserar på anpassas efter verksamheternas behov. 

På senare tid har en stor del av kompetensutvecklingen fokuserat på bemötande och demenssjukdomar. Vi är mitt i en satsning då alla som arbetar i äldreomsorgen genomgår utbildningsmodellen Stjärnmärkt via Svenskt Demenscentrum. Vi har även en vidareutbildning via vår Silviasyster.  

Introduktion: Som ny medarbetare hos oss genomgår du tre dagars introduktion där du går bredvid en kollega. Du får då även utbildningar via Svenskt Demenscentrum: Demens ABC, Demens ABC plus, Nollvision. 


 

Lokaler och omgivningar 

Vaxholms stad ligger på gränsen till Stockholms vackra skärgård. Många av våra kunder bor på idylliska öar som Tynningö, Skarpö, Rindö och Ramsö. För dig som arbetar i hemtjänsten är det inte ovanligt att få åka Vaxholmsbåt eller färja mellan kunderna. 


Linfärjan Vaxholmen med Vaxholms kastell i bakgrunden.

Vi håller en hög kompetens och en stor andel av oss som arbetar i Vaxholms stads äldreomsorg är utbildade.

En liten kommun med stark gemenskap 
Vi är en liten kommun med stark gemenskap och samarbete mellan verksamheterna. Här har du möjligheten att involvera dig i många olika områden och frågor och ditt arbete blir aldrig ensidigt.  

Utbildning i demensvård 
Just nu Stjärnmärker vi våra verksamheter via Demenscentrum. Det innebär att all personal får utbildning i personcentrerat bemötande. Inom Vaxholms stads äldreomsorg har vi även en Silviasyster, en undersköterska med specialistutbildning i demensvård via Silviahemmet. Tillsammans med vår Silviasyster har vi skapat en vidareutbildning i personcentrerad vård, som du som medarbetare tar del av. 

Hög kvalitet
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i vår omsorg så utvärderar Silviahemmet våra verksamheter årligen. Vi genomgår även utvärderingar via Svenskt Demenscentrum.  

Hemtjänst med bäst kontinuitet i Sverige 
Vår hemtjänst ligger i topp i Sverige vad gäller kontinuitet och du som medarbetare har stor inverkan på hur du lägger upp din dag och ditt schema. Vi arbetar i små team i geografiska zoner, för att få tätare samarbete, kortare resvägar och färre omsorgstagare per medarbetare. 

Inför varje pass, tre gånger om dagen, samlas vi som ska arbeta för att prata igenom passet, reflektion, råd och information. 

Värdegrund - S E R

Vaxholms stad har tagit fram en värdegrund, SER:
S - Samspel
E - Engagemang
R - Respekt

Värdegrunden ska genomsyra samtliga verksamheter i Vaxholms kommun och är vägledande i vårt arbetssätt och bemötande.

I Vaxholms stad äldreomsorg ingår en hemtjänstgrupp och två dagverksamheter för äldre. Det gör att vi är relativt få medarbetare och att vi känner varandra väl. 

Vi har infört rutiner och arbetssätt som ger dig som medarbetare stor möjlighet att påverka arbetet.

Hemtjänstgruppen är uppdelad i geografiska zoner som sköts av mindre team, som själva beslutar om scheman och arbetsfördelning. Vaxholms äldreboende ligger centralt beläget med närhet till både centrum och hamnen.

 • Verksamheter: Särskilt boende, Hemtjänst, Dagverksamhet 
 • Organisationsform: Kommun
 • Arbetskläder? Ja
 • Kollektivavtal? Ja
 • Friskvårdsbidrag? Ja 

Läs mer om Vaxholm stads hemtjänst här: Vaxholm stads hemtjänst på Seniorval

Här finns vi

Kontakt

Besöksadress:

Hemtjänst

Kapellgatan 2, Vaxholm


Vill du komma i kontakt med oss? 

Tveka inte att höra av dig till:

Hemtjänst:

Marie Sagrelius, enhetschef

marie.sagrelius@vaxholm.seBesök Vaxholms stads webbsida

Sociala medier

Lediga tjänster