Dela

Väsby Stöd och Omsorg

”Väsby vågar och gör”- vi tar till oss nya idéer och prövar gärna nytt

Väsby Stöd och Omsorg är den kommunala utföraren inom äldreomsorgen i Upplands Väsby.

Här kommer en stor del av din arbetsdag fyllas med aktiviteter! Våra boenden har olika teman - såsom kultur, hälsa, trädgård och centrumnära. 

Vi är måna om en god arbetsmiljö, därför har vi reflektionsstunder, personalstöd, företagshälsovård och friskvårdsförmån.

Självklart får du tillgång till utbildning. Flera av våra boenden är utbildningsäldreboenden som har utbyte med vårdutbildningar - så att vår omsorg och ny forskning går hand i hand. 

Karriärmål
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

 • Trygg arbetsgivare – vi har trivsamma och välfungerande verksamheter som vi utvecklar tillsammans
 • Kultur och aktiviteter – vi hittar på många aktiviteter och har boenden med olika inriktningar/teman
 • Personalstöd – få personlig rådgivning via Falck Healthcare både vid privata frågeställningar eller funderingar som rör jobbet
 • Utbildningsäldreboende – kunskapsutbyte med lärosäten
 • Stöd och reflektion – du jobbar aldrig ensam och vi har regelbundna reflektionsstunder. 
Utbildning

 • Introduktion vid nyanställning: När du börjar hos oss får du en introduktion i flera delar som hålls av bland annat enhetschef/bitr. enhetschef, bemanningsassistent, sjukgymnast och arbetsterapeut. Du går även bredvid en erfaren kollega. 

 • Kompetensutveckling: Vi har regelbundna utbildningar, med teman som skiljer sig från år till år. Vi har också återkommande utbildningar för att upprätthålla kunskaperna inom bland annat förflyttningsteknik och demens. Utbildningarna sker på betald arbetstid. 

 • Reflektionsstunder: Vår värdegrundsledare håller regelbundna reflektionsstunder då vi diskutera och lär oss av varandra. 

 • Utbildningsäldreboende: Vi tar löpande emot praktikanter från lärosäten. I utbyte får vi ta vi del av seminarier och föreläsningar. Du som är intresserad har möjlighet att gå en handledarutbildning. Karriärmål

 • Ombudsroller: Du som vill ta ett fördjupat ansvar kan bli ombud inom ett område. Exempel på områden är: mat, kvalitet, inkontinens, brand, BPSD, arbetsmiljö och dokumentation. Som ombud får du extra utbildning.

 • Handledare: Vi erbjuder handledarutbildning till dig som vill ansvara för en praktikant.

 • Värdegrundsledare: Våra värdegrundsledare håller i reflektionsstunder för våra medarbetare. 


Digitala verktyg

 • Surfplattor/iPads: Vi använder surfplattor i aktiviteterna med de boende. Vi spelar spel, lyssnar på musik och Skypar med anhöriga.

 • Bioduk: På Brobacken har vi en bioduk i aktivitetslokalen. Här ordnar vi filmkvällar, frågesport och ofta använder vi Google Earth för cykelövningar.

 • Intranätet Insidan: Vi har ett levande och socialt intranät som ger dig insyn i alla delar av kommunen och Väsby Stöd och Omsorg. Här kan du gå med i olika grupper, dela bilder och få inspiration och nyheter. Du lägger enkelt in exempelvis sjukfrånvaro och ser dina anställningsvillkor. Det finns även stöd i det dagliga arbetet, med rutiner och checklistor. 
Extra förmåner

 • Personalstöd: Via Falck Healthcare har du tillgång till professionell hjälp vid arbetsrelaterade eller privata funderingar. Här kan du få stöd i en rad olika frågor kring exempelvis välmående, juridik eller ekonomi. 

 • Företagshälsovård: Du har tillgång till företagshälsovård. 

 • Friskvårdsbidrag: Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag om max 1500 kronor per år, baserat på din tjänstgöringsgrad.

 • Massagefåtölj: På varje enhet finns massagefåtölj där du kan slappna av på rasterna. 
Ledarskap

 • Närvarande chefer: Våra enheter har stärkt upp med fler enhetschefer där det behövs, utifrån antalet medarbetare på respektive enhet. Detta för att minska antalet personer som varje chef har personalansvar för vilket leder till en minskad belastning och möjliggör en närmare och tätare kontakt med just din enhetschef!

 • Ledarskapsutbildning: Chefer inom Väsby Stöd och Omsorg genomgår utbildning inom ledarskap, ekonomi och arbetsrätt.

 • Ledarforum: Fyra gånger om året träffas alla chefer som jobbar inom kommunen för att utbyta kunskaper och erfarenheter. 

”Väsby vågar och gör”

I Upplands Väsby kommun finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och prövar nytt. Självklart genomsyrar detta vårt tankesätt även inom Väsby Stöd och Omsorg.

Vi tar mer än gärna till oss nytt och som medarbetare har du stora möjligheter att påverka. 
Aktiviteter och kultur en naturlig del av verksamheten
Kultur och aktiviteter är en stor del i våra kunders vardag och även för dig som medarbetare. Våra boenden har olika inriktningar:

 • Brobacken – kultur och hälsa
 • Hedvigsgården – trädgård, djur och natur
 • Lavendelgården – närheten till Väsby centrum innebär många möjligheter


Salutogent förhållningssätt – vi utgår från det friska
Inom Väsby Stöd och Omsorg ser vi människan och utgår alltid från det friska. Vår omsorg fokuserar på kunden och utgår från kundens villkor och önskemål. För att vi ska lära känna våra kunder bättre tar vi tillsammans fram en plan för hur omsorgen ska genomföras, och varje kund eller närstående fyller i en levnadsberättelse - så att vi som arbetar här kan göra det lilla extra för varje individ.


Extern hjälp med städning
Genom att vi överlåter städning av allmänna utrymmen på ett samarbetsföretag får du mer tid till omsorg. 


Samtliga verksamheter är en del av Väsby Stöd och Omsorg 
den kommunala utföraren av äldreomsorg i Upplands Väsby kommun. 

Upplands Väsbys värdegrund består av värdeorden:

Delaktighet - Kompetens - Respekt - Tillit

Värdegrunden är vägledande i vårt arbete och genomsyrar hela kommunens verksamhet. Läs mer om vårt värdegrundsarbete här!

Verksamheter: Våra tre äldreboenden heter Brobacken, Hedvigsgården och Lavendelgården. Alla har olika inriktningar. 

Storlek: På våra tre boenden jobbar cirka 150 medarbetare som tar hand om våra cirka 180 omsorgstagare. Vi har även LSS-verksamhet och en dagverksamhet som heter Navet

Organisationsform: Kommun

Arbetskläder? Ja

Kollektivavtal? Ja

Friskvårdsbidrag? Ja,  max 1500 kr (baseras på tjänstgöringsgrad)Här finns vi

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Hör av dig direkt till våra enheter!

Brobacken: 

Enhetschefer:

Jessica Augustsson 

jessica.augustsson@upplandsvasby.se

Nayereh Nowbakht

nayereh.nowbakht.ghalati@upplandsvasby.se 

Jocelyne Johansson 

jocelyne.johansson@upplandsvasby.se

Instagram: @brobackenvso


Hedvigsgården:

Enhetschefer: 

Anna-Lena Bergenstråhle

anna-lena.bergenstrahle@upplandsvasby.se

Charlotta Johansson

charlotta.johansson@upplandsvasby.se

Instagram: @hedvigsgardenvso 


Lavendelgården - permanent boende:

Enhetschef:

Ewa Svensson

ewa.svensson@upplandsvasby.se 


Lavendelgården korttids- och växelvård samt Dagverksamhet Navet

Enhetschef: 

Rose-Marie Karayel

rose-marie.karayel@upplandsvasby.se

Instagram: @navetvso

HSL:

Verksamhetschef:

Carina Classon

carina.classon@upplandsvasby.se

Besök Väsby Stöd och Omsorgs webbplats

Sociala medier

Lediga tjänster

IntresseanmälanTack! Vi har tagit emot din ansökan. Du får mail med mer information inom kort.