Dela

Region Gotland

Din utveckling är vår framgång!

Engagerade och kunniga medarbetare är det som skapar positiva resultat i vår verksamhet. Därför är det självklart för oss att satsa på din kompetensutveckling. Inom vård- och omsorg  finns stora utvecklingsmöjligheter.

Region Gotland är en modig organisation som vågar tänka nytt. Genom en tillitsbaserad organisationskultur och en god och förebyggande arbetsmiljö får vi medarbetare och ledare engagerade. Detta är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Tillsammans är vi goda ambassadörer för Region Gotland!


Karriärmål
Hälsa
Ledarskap
Digitala verktyg
Lokaler och omgivning
Utbildning


Karriärmål

Vi stödjer dig att växa och prova nya vägar. Vård- och omsorg erbjuder många olika yrkesmöjligheter, roller och verksamhetsområden som spänner från service till vård. Det är en framtidsbransch i utveckling vilket också ger nya möjligheter för dig. Ditt jobb kanske bara är början på en karriär hos oss.

Vi ser Region Gotland som en helhet. Du kan även hitta din väg inom andra verksamhetsområden hos oss. Speciellt är att Region Gotland ansvar för både kommunal vård- och omsorg och regionens hälso- och sjukvård.  

Din väg till ledarskap
Medarbetare med potential, vilja och intresse kan bli nominerade att gå programmet ”Vägen till ledarskap”. Efter utbildningen görs en individuell handlingsplan för din fortsatta utveckling mot en chefsroll. 

För att arbeta som chef inom socialförvaltningen ska du ha eftergymnasialutbildning, om du inte har det finns möjlighet att läsa till kurser på högskolenivå. Dina kompletterande studier kan bedrivas på hel- eller halvtid och ibland kombineras med arbete. Vi har flera personer med en undersköterskeutbildning som gått vidare till en chefsroll. Läs en intervju med Therese Dahlby om hennes väg till chef


Utbildning

Det är viktigt för oss att du får stimulans och utveckling i din yrkesroll. Därför erbjuder vi dig möjlighet att få kompetensutveckling inom ditt yrkesområde. Vi samarbetar med både universitet,  vuxenutbildningen och ett flertal andra utbildningsanordnare. 

 • Kompetensportal: Vi har en kompetensportal med olika kurser för att erbjuda våra medarbetare en kontinuerlig kompetensutveckling. 
 • Betald utbildning via Äldreomsorgslyftet: Du som börjat hos oss utan relevant utbildning för vård- och omsorgsarbete har chans att få det. Region Gotland är en del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, som ger dig möjlighet att utbilda dig till undersköterska eller vårdbiträde samtidigt som du får full lön. 
 • Specialistutbildning: Inom äldreomsorgslyftet finns det även möjlighet att vidareutbilda sig till specialist. 
 • Vårdsvenska: För dig som inte har svenska som första språk erbjuder vi en kurs i vårdsvenska så du känner dig trygg med dina språkkunskaper. 
 • Validering: Som medarbetare finns det möjlighet till validering genom arbetad tid.
 • Ledarskapsutbildningar: Vi har ett flertal utbildningar för att utveckla våra chefer, läs mer under symbolen Ledarskap nedan. 


Ledarskap 

Ledarskapet är avgörande för att vi ska lyckas nå våra mål och utveckla verksamheten. Våra ledare behöver ha hållbara förutsättningar för att klara sitt uppdrag och hantera såväl verksamhet, medarbetare och ekonomi. Vi tillämpar ett nära ledarskap. 

 • Teamledare och planerare: Enhetschefer har stöd av en teamledare (hemtjänst) och planerare (boende) som ingår i arbetsgrupper och fungerar som en förlängd arm ute i verksamheten.
 • Små arbetsgrupper: Våra arbetsgrupper är 15-25 personer och vårt mål är att chefer inte ska ansvara för fler än 30 medarbetare.
 • Utbildade chefer: Inom Region Gotland finns ett antal utbildningar som syftar till att bygga ett hållbart ledarskap, där chefer får möjlighet att utmana sig själva, utvidga sitt nätverk och få påfyllning av kunskap och energi för att leda sig själv, leda andra och leda verksamheten. Exempel på utbildningar är "Vägen till ledarskap", "Coachande Ledarskap", "Chefskolan", "Förändringsledning", "Mentorskapsutbildning – för både mentorer och adepter", "Kommunikations- och samtalsmetodik", "Utvecklingssamtalet och lönesamtalet" och "Ledningsgruppsutveckling".
 • Chefsnätverk: Vi har också chefsforum för chefer på samma nivå/nätverk för kollegialt lärande. Här görs case med utmaningar i exempelvis ledarfrågor och arbetsgivarfrågor.  

Lokaler och omgivning

Du kan på olika sätt ta del av Gotlands storslagna natur och unika miljöer i jobbet hos oss. I hemtjänsten rör du dig mellan olika platser på ön. Varför inte ta din lunchpaus med kollegor i något av alla fiskelägen. Jobbar du på boende så är det ofta nära till vackra promenadstråk inte sällan vid havet. Det finns även boenden inne i Visby, en av Europas bäst bevarade medeltida städer. 


Hälsa

 • Friskvårdstid-/bidrag: När du är tillsvidareanställd kan du ta del av friskvård på arbetstid en timme per vecka. Hos oss har du möjlighet att utöva friskvård på arbetstid en timme per vecka. Om detta inte fungerar för verksamheten får du som medarbetare ett friskvårdsbidrag som kan ersätta en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden. 
 • Gym: Du har fri tillgång till vårt gym som är placerat i centrala Visby, på Korpen. 
 • Rabatter: Du som medarbetare har tillgång till rabatterade priser hos andra friskvårdsaktörer runt om på ön. 
 • Stöd från företagshälsovård: Som medarbetare kan du i samråd med din chef få tillgång till förebyggande stöd från företagshälsovården. 
 • Extra semesterdagar: När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid 50 får du 32 semesterdagar, det vill säga drygt sex veckor semester.Digitala verktyg

Tack vare digital teknik kan vi underlätta arbetet och lägga mer tid och fokus på det viktiga mötet människor emellan. I ett EU-projekt arbetar vi för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och hitta nya sätt att jobba på. 

 • Planeringssystem: Just nu testar vi bland annat ett nytt planeringssystem i hemtjänsten för att säkerställa kvalitén.
 • Digital dokumentation: Vi använder personliga mobiltelefoner och iPads för dokumentation och signering av läkemedel.
 • Nattkameror: För att slippa väcka omsorgstagare som har tillsyn på natten. 
 • Läkemedelsapparat: Används inom hemtjänsten för att påminna användaren att ta sin medicin vid rätt tid.
 • För sinnena: Vi arbetar också med olika redskap för sinnena så som robotdjur och VR-glasögon.


Som medarbetare hos oss i Region Gotlands äldreomsorg handlar ditt jobb om att underlätta vardagen för de gotlänningar som vi är ett stöd för. Vi arbetar fokuserat med individens behov i centrum, IBIC. Våra ledord är förtroende, omtanke och delaktighet. 

Uppmuntrar nya idéer och arbetssätt
Vi välkomnar input och nya idéer från alla medarbetare. Tillit ska genomsyra våra verksamheter och ledarskapet ska präglas av dialog och förankring. Detta säkerställa bland annat genom vår årliga medarbetarundersökning. 

Varje år delar vi ut det ärofyllda ”Förnyelsepriset” för att uppmärksamma medarbetares bidrag till att förbättra service och kvalitet för dem vi är till för. Alla bidrag uppmärksammas på en stor mässa som äger rum på den årliga Förnyelsedagen, där även vinnare koras i flera olika kategorier.

Teamet - Alla ser sin del i helheten
Hos oss blir du en del av ett team med kompetenta kollegor som gärna delar med sig av erfarenhet och kunskap. Vi jobbar tillsammans och alla ser sin del i helheten för att våra verksamheter ska fungera på bästa sätt. Vi samverkar kring scheman och insatser och alla hjälps åt. 

Vem trivs hos oss?
Hos oss jobbar medarbetare med olika typer av personlighet, bakgrund och kompetenser som alla har det gemensamma intresset och drivkraften att jobba med människor. De som trivs gillar också variationen, att ingen dag är den andra lik. 


Äldreomsorgen är en del av Region Gotlands Socialförvaltning. Våra medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

 • Verksamheter: Särskilt boende, demensboende, korttidenhet, dagverksamhet och hemtjänst. 
 • Storlek: Hela Socialförvaltningen, där även omsorg för personer med funktionsnedsättning ingår, har 1 700 medarbetare. Inom äldreomsorgen stödjer vi 550 personer. 
 • Organisationsform: Kommun/Region
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja

 • Friskvårdstimme/Friskvårdsbidrag: Ja
 • Delade turer: Nej
 • Rätt till heltid: Ja


Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på? Här hittar du mer information!Här finns vi

Kontakt

Besöksadress

Rekryterings- och bemanningsenheten
Region Gotland
Söderväg 1 B, 621 81 Visby


Vill du komma i kontakt med oss? Tveka inte att höra av dig!Sociala medier

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan