Dela

Övertorneå kommun

Äldreomsorgen i Övertorneå är en lugn och familjär arbetsplats. Samtidigt är vi snabbrörliga när det behövs, samarbetsinriktade och ligger i absolut framkant vad gäller digitalisering och nära vård. Vi ingår i en högt utvecklad vård- och omsorgsorganisation som arbetar multiflexibelt. Det ger dig tid till att ge god vård och omsorg. 

Livet i Övertorneå ger också tid till att få ihop vardagspusslet och en aktiv fritid i vacker natur. Hos oss finns både ett rikt kulturliv och ett levande föreningsliv. Om du någon gång vill byta våra fantastiska vyer och få miljöombyte så har vi tre internationella flygplatser inom två timmar. 

Välkommen till en arbetsplats full av möjligheter, familjär stämning och där vi ställer upp för varandra.  


Karriärmål
Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Digitala verktyg
Utbildning


Karriärmål

Hos oss finns oändliga möjligheter att göra karriär. Vi vill att du ska stanna hos oss och utvecklas. Hela kommunen är din arbetsplats och vi skräddarsyr utbildning efter behov. Från undersköterska till chef eller HR-strateg? Eller från HR-strateg till undersköterska? Bara fantasin sätter gränser. Hälsa

 • Friskvård på betald arbetstid (friskvårdstimme): I de fall verksamheten tillåter kan du som anställd ta ut en timme per vecka. Förmånen gäller för tillsvidareanställda samt månadsanställda vikarier (längre vikariat). 
 • Friskvårdsbidrag: I det fall du inte har möjlighet att ta ut friskvårdstimme erbjuder vi ett friskvårdsbidrag där du kan välja mellan en rad olika fysiska aktiviteter. Som tillsvidareanställd, PAN-anställd eller visstidsanställd på minst 6 månader erbjuds du 1500 kr per år.  
 • Hälsofrämjande projekt: Våra anställda erbjuds tio betalda timmar för hälsocoachning (inriktat mot till exempel ergonomi och stresshantering) samt för att testa olika fysiska aktiveter (till exempel gruppträning eller simskola om du inte kan simma). 
 • Generös företagshälsovård: Om du känner att ditt mående påverkar ditt arbete negativt så kan du få stöd av företagshälsovården som vi har ett väl upparbetat samarbete med.

 • Glasögon: I de fall du behöver terminal- eller andra arbetsglasögon tillhandahåller vi det.
 • Vårdbesök på arbetstid: Möjlighet att göra vårdbesök så som läkare, akut tandvård, mödravård och psykolog under arbetstid. 
 • Fri tillgång till simhall, skidspår och ljusterapirum: Gäller för samtliga medborgare i kommunen. Generellt låga avgifter för sport- och fritidsaktiviteter.Flexibilitet

 • Inflytande över schemat: Är du morgontrött? Då kanske du föredrar att jobba på kvällar och helger. Har du småbarn? Då kanske du hellre jobbar dag. Medarbetarna lägger sitt eget schemaförslag och du samplanerar sedan tillsammans med dina kollegor. Därefter justerar våra planerare schemat för hela arbetsgruppen för att säkerställa en optimal bemanning och att lagar och avtal efterlevs. 
 • Vetorätt: Som medarbetare har du vetorätt i schemaläggningen när det gäller starka önskemål.  
 • Flexibel arbetsplats: Hos oss uppmuntrar vi att arbeta på flera olika arbetsplatser, vilket ger möjlighet att både dela och stärka din kunskap och kompetens. Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera förmåner.  

 • Personalfrämjande aktiviteter: Erbjuds i form av att arbetsgrupperna gör saker tillsammans, till exempel går på spa eller hockeymatch utifrån en på förhand fastställd budget (1 600 kr/anställd).

 • Skobidrag: Gäller ett par skor per tre år, max 1500 kr för tillsvidareanställda och längre vikariat. 
 • Extra ledig dag: När du fyller 50 firar vi dig med en extra ledig dag. Du får också blommor och presentkort på 1000 kr.  
 • Höjd tjänstepension: Nytt generöst kollektivavtal innebär högre pension för dig. Digitala verktyg

Övertorneås äldreomsorg ligger i framkant vad gäller användning av digitala verktyg och är modellkommun för äldreomsorgens digitalisering: Vi ser digitala verktyg som en självklar del i verksamheten och att de kan bidra till förbättringar för både brukare och personal. Några exempel på hur vi jobbar med detta: 

 • Tillsynskamera: Används framförallt nattetid och innebär att nattillsynen i första hand sker via kamera istället för ett fysiskt besök. Detta innebär en trygghet hos de äldre som slipper bli störda i sin nattsömn och att personalresurser kan styras om till de som verkligen behöver fysiska besök. 
 • Digitala terapidjur: Finns vid några av våra äldreboenden och omsorgsboenden/dagverksamhet. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hjälpmedlet kan skapa lugn och trygghet samt vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation. 
 • Läkemedelsgivare: Används av ett antal kunder inom hemtjänsten. Målsättningen med läkemedelsgivare är ökad självständighet och patientsäkerhet för kunden. En elektronisk läkemedelsgivare möjliggör för kunden att själv kunna ta sin medicin i hemmet istället för att behöva vänta på hemtjänstpersonalens besök. 
 • Motoriserade draglakan: Testas på äldreboende och korttidsenhet. Målsättningen med de motoriserade draglakanen är att minska antalet dubbelbemanningar och skapa en tryggare miljö för den boende med en ökad integritet samt en bättre arbetsmiljö för personalen med färre tunga moment.
 • Robotdammsugare: Används vid bland annat några av våra äldreboenden samt på allmänna ytor vid hemtjänsten. Syftet med robotdammsugare är att komplementera den dagliga städningen som normalt utförs av personalen. Lokaler och omgivningar

Hoppa över Polcirkeln, förundras över den majestätiska Torneälven som utgör gränsen mellan Sverige och Finland, och ta en selfie med världens bästa utsikt över Tornedalen som bakgrund. Välkommen till Övertorneå. Inom flera av våra verksamheter, t.ex. hemtjänst, har du chans att röra dig runt i vår älvdal på arbetstid. Utöver förstklassiga uteställen i naturen kan du bland annat uppleva internationell scenkonst och ta del av utbudet på någon av våra studieförbund. Dreja, lär dig ett nytt språk eller samlas över en fika med stickningen.

Ett axplock av de smultronställen som du hittar hos oss:

 • Polcirkelmonumentet i byn Juoksengi.
 • Torneälven som rinner på gränsen mellan Sverige och Finland är ett paradis för laxfiske.
 • Luppioberget med sin utsikt över Tornedalen.

Läs gärna mer här.

Lokaler
Flera av våra lokaler är nybyggda eller renoverade. Ett av våra särskilda boenden delar lokal med en förskola och en restaurang vilket ger en dynamisk och levande miljö. Utbildning

Vill du utvecklas genom utbildning finns mycket goda möjligheter till det. Vi kan hitta skräddarsydda lösningar för dig. Några exempel på utbildningar som vi satsar på: 

 • Introduktionsutbildning: För att du ska få en bra start och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter får du en grundlig introduktion. Beroende på din roll och erfarenhet kan du också få handledning av erfarna kollegor.
 • Läs till undersköterska på betald arbetstid: Genom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet kan du få möjligheten att utbilda dig till undersköterska på betald arbetstid. Då varvas jobb med utbildning. 

 • Specialistutbildning: Är du undersköterska kan du få chans att gå specialistutbildning på arbetstid. Du studerar då på halvtid samtidigt som du jobbar halvtid.  

 • Fritidsstudier: Om du väljer att studera på din fritid så kan du få två dagar per månad för studier på betald arbetstid. Det finns även möjlighet att få stöd för litteratur och resor.

 • Digitala kurser: Vi arbetar systematiskt utifrån ett årshjul med att planera och genomföra utbildningar för alla anställda. Vi reflekterar kring utbildningarna under APT:er för att säkerställa att vi integrerar lärdomar från utbildningarna i vårt arbetssätt. 

 • Språkstöd: Vi erbjuder kortkurser inriktade mot lätt svenska inom vården. Aktiviteter

Vi jobbar på olika sätt med att erbjuda aktiviteter i våra verksamheter. Några exempel: 

 • Samarbete med studieförbund: Studieförbunden gör besök och arbetar med aktiviteter inriktade mot exempelvis natur, musik eller högtider. 
 • Musik: Vi har trubadurer som besöker oss. 
 • Minoritetsspråksaktiviteter: En gång i veckan har vi olika minoritetsspråksaktiviteter, till exempel lyssnar vi på Finnmix med hälsningar och låtönskningar på meänkieli, svenska och finska.
 • Tovertafel: Vi har tillgång till Tovertafel på alla särskilda boenden.
 • Guldkanten: En verksamhet dit de som är äldre kan komma och träffa andra. Verksamheten erbjuder även anhörigstöd.  Mångfald

Övertorneå kommun är en mångkulturell organisation. Vi har ett stort antal medarbetare från Norge, Finland och många nyanlända svenskar. För dem som behöver lära sig språket har vi utarbetade metoder och upplägg inklusive längre praktik för att lära sig språket. Vår erfarenhet är då att vägen från ankomst till arbete blir kort. Genom att erbjuda språkstöd i form av lätt svenska inom vården och annan vuxenutbildning integreras jobb och studier. 


Tryggt och inkluderande
Äldreomsorgen i Övertorneå kommun präglas av trygghet och en familjär stämning där vi ställer upp för varandra. Vi jobbar inkluderande utifrån principen “alla känner alla” där du som är ny i gänget snabbt välkomnas in i gemenskapen. Det gäller såväl för den som är helt ny i landet som för den som bytt arbetsgivare eller precis påbörjat sitt yrkesliv. Cheferna sitter generellt i samma lokaler som medarbetarna. Detta innebär en fysisk närhet till din chef och möjlighet till löpande coachning.

Samarbetsinriktat, nära och digitalt
Vi har ett nära samarbete med andra aktörer som är viktiga för att få vården och omsorgen för våra patienter och brukare att fungera optimalt. Ett exempel är våra mobila team bemannade av sjuksköterskor som åker på påkallade besök i synk med primärvården. Ett annat exempel är möjligheten att använda oss av ambulans från både Sverige och Finland. Vi har jobbat länge med nära vård och digitaliseringen i kommunen har kommit långt. Även internt har vi ett utpräglat samarbetsorienterat arbetsklimat med nära kontakter mellan bland annat omsorgspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och biståndshandläggare. 

Flexibelt och pragmatiskt
Övertorneå kommun vill erbjuda dig som anställd flexibilitet. Vi jobbar därför med att erbjuda olika karriärvägar, utbildning och möjlighet att påverka dina arbetstider. Parallellt med detta är vi en pragmatisk organisation med korta ledtider och snabba processer. Sammantaget tror vi att det ger våra anställda förutsättningar att vara modiga, positiva och utvecklingsinriktade i sitt arbete. Tillsammans uträttar vi stordåd för Övertorneås äldre! Paddla kajak på Torneälven, fotograf Erik Wernerlich.

 • Verksamheter: Särskilt boende, korttidsenhet, träffpunkter och hemtjänst. I vår organisation ingår även verksamheter som ger stöd till personer i andra åldrar som går under LSS.
 • Storlek: Cirka 500 anställda inom kommunen varav ca 130 anställda inom äldreomsorgen. Inom hemtjänsten tar vi hand om ca 180 omsorgstagare, vi har 79 boendeplatser på våra vård- och omsorgsboenden plus 10 korttidsplatser.
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja
 • Rätt till heltid: Ja
 • Delade turer: NejMer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar och ett enda trafikljus, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021. Vi har 150 km högkvalitativa pistade skidspår och två simhallar på 4 200 invånare.

Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.Norrskenet i Övertorneå, fotograf Cornelis Uittenbogaard.

Här finns vi

Kontakt

Adress
Tingshusvägen 2


Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

Carina Kemppainen, utvecklingsledare
070-2173288
Carina.kempainen@overtornea.se


Besök Övertorneås webbsida

Sociala medier

Lediga tjänster

Skicka din intresseanmälan