Dela

Mölndals stad

Vill du vara med och skapa bästa möjliga Mölndal? Här har du möjlighet att arbeta nära människor och ditt arbete gör skillnad varje dag. 

I Mölndals stad tar vi hand om varandra. Det yttrar sig dels i den högkvalitativa och personcentrerade vård och omsorg vi bedriver. Men även det fokus vi har på att våra medarbetare ska må bra och utvecklas på jobbet. Tillit, engagemang och trygghet genomsyrar allt vi gör. 

Hos oss får du en trygg introduktion och vi jobbar hårt för att du ska känna dig väl omhändertagen från första dagen. Vi har ledare som är närvarande och jobbar tillitsbaserat. Du erbjuds också ett bra kollegialt stöd på arbetsplatsen. Det skapar goda förutsättningar för dig att göra ett bra jobb och trivas. 

Välkommen att utvecklas med oss!

Karriärmål
Hälsa
Förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning


Karriärmål

Vi vill att du ska stanna länge och ha möjlighet att göra karriär hos oss. Vi erbjuder därför stora möjligheter för dig att utvecklas, både i olika roller och olika typer av verksamheter. Vi erbjuder också möjlighet att löpande uppdatera din kompetens såväl som mer långsiktig kompetensutveckling inom ditt yrke. 

Här är några exempel på roller som kan vara ditt nästa karriärsteg:

 • Ombudsroll: Som ombud fördjupar du dig inom ett område och stöttar dina kollegor genom dina kunskaper. Exempel på områden du kan bli ombud inom är kost, hygien, förflyttning och dokumentation. Inom ombudsrollen ingår du i nätverk med kollegor med liknande uppdrag. 
 • Planerare eller samordnare: Som planerare eller samordnare ger du förutsättningar för en god planerad verksamhet. Du kvalitetssäkrar planeringen utifrån individens behov och tillgänglig personal i verksamheten. 
 • Handledare: Som handledare har du hand om elever som går omvårdnadsprogrammet och ska göra sin praktik hos oss. Praktik är en viktig del av utbildningen och att den blir bra kan avgöra om de vill fortsätta att jobba inom vården eller inte. Hälsa

Du som medarbetare är viktig för oss. För att du ska må bra, utföra ett gott arbete och utvecklas har vi gemensamma arbetssätt för att skapa en god arbetsmiljö. Vi har respekt för varandra och hjälps åt att hitta lösningar när problem uppstår.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och delaktighet är några av grunderna i vårt arbete med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Här är några andra exempel:

 • Friskvårdsbidrag: Du som är månadsanställd får 2000 kr i friskvårdsbidrag. Även du som är timavlönad har rätt till friskvårdsbidrag. Storleken på ditt bidrag påverkas av din anställningstid. 
 • Motionsförening: Du kan bli medlem i Mölndals stads motionsförening vilket ger dig tillgång till motionshallen och möjlighet att vara med på föreningens övriga aktiviteter. 
 • Personalstöd: Som medarbetare i Mölndals stad har du möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få samtalsstöd och vägledning i såväl arbets- som privatrelaterade frågor via extern part.
 • Företagshälsovård: Du har tillgång till företagshälsovård vid arbetsrelaterade frågor. Din chef gör beställningen.
 • Rökfri arbetsmiljö: För att bidra till god livskvalitet och hälsa bland såväl anställda som de vi finns till för, har Mölndals stad som huvudprincip att all arbetstid och alla verksamhetslokaler ska vara rökfria.Förmåner

Som medarbetare är du vår främsta tillgång och vi vill erbjuda dig en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas. Med de förmåner du har som anställd vill vi ge dig ett hållbart arbetsliv och bidra till att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. 

 • Korta arbetsveckor: I flera av våra verksamheter gäller 37 timmar per arbetsvecka. För nattarbete gäller 36,33 timmar. 
 • Extra semesterdagar: Är du månadsanställd och över 40 år respektive 50 år får du extra semesterdagar.
 • Billigare resor med kollektivtrafiken: Mölndals stad erbjuder alla månadsanställda att köpa årskort på Västtrafik eller Hallandstrafiken till ett förmånligt pris. Du betalar med löneavdrag. Avdraget görs från nettolönen och är därmed inte skattepliktigt.
 • Gruppförsäkring: Som anställd i Mölndals stad är du försäkrad via AFA-försäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom, arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet.
 • Föräldrapenningtillägg: En månadsanställd som är ledig med föräldrapenning utöver grund- eller lägstanivå får föräldrapenningtillägg för ledighet som påbörjas efter en sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag.
 • Kaffe och te: Vi erbjuder gratis kaffe och te på arbetsplatsen.Ledarskap

Hos oss finns ledare som vill möjliggöra att du gör ett bra jobb för de vi är till för.

 • Nära ledarskap: Cheferna arbetar nära medarbetarna och är tillgängliga på plats i verksamheterna. 
 • Tillitsfullt ledarskap: För oss är det viktigt att du känner ett förtroende och stöd från din chef. I Mölndal tror vi på att utveckla goda relationer mellan medarbetare och chefer. Ansvarstagande skapar trygghet och arbetsglädje.
 • Framtidens chef: Vi har ett internt ledarförsörjningsprogram som vänder sig till dig som är intresserad av och bedöms ha goda förutsättningar att gå in i ett chefsuppdrag. Genom programmet får deltagarna en tydligare bild av vad det innebär att gå från medarbetare till chef.Digitala verktyg

För att leverera bästa möjliga service och välfärd på ett smart sätt använder vi oss av nya lösningar och teknik. Just nu befinner vi oss på en digitaliseringsresa där vi satsar på digitala verktyg och välfärdsteknik. Bland annat testar vi VR-glasögon i utbildningssyfte för att lära oss mer om bemötande vid hot och våld eller demens. Vi testar läkemedelsgivare och ser goda möjligheter till effektivare arbetssätt med hjälp av tekniken. Vi arbetar aktivt med att införa fler digitala lösningar i verksamheten. Exempel på hur vi arbetar:

 • Nyckelfria lås: Inom hemtjänsten använder en del nyckelfria lås.
 • Digital läkemedelssignering: I alla våra verksamheter använder vi digital läkemedelssignering. 
 • Trygghetskamera: Inom hemtjänsten används digital nattillsyn via kamera. 
 • Surfplattor: Tillsammans med seniorerna på äldreboenden använder vi surfplattor och appar för att hitta på roliga gemensamma aktiviteter. Inom hemtjänsten används surfplattor där seniorerna kan göra beställningar av mat via nätet.  
 • Musikvästar: Vi använder Joyvest för att få personer med demenssjukdom och minnessvikt att vilja röra på sig och känna glädje. 
 • Mobilt arbetssätt: Ditt schema är digitalt och du ser det via dator och mobil. Snart kommer det även vara möjligt att skriva social dokumentation via mobilen. Inom hemtjänsten har alla en egen arbetstelefonUtbildning

För oss är det viktigt att du har den kompetens som behövs så att du är trygg i dina arbetsuppgifter. Du får chansen att löpande uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder också mer långsiktig kompetensutveckling utifrån din kompetens och erfarenhet. Här presenteras några utbildningsmöjligheter: 

 • Introduktionsutbildning: Strax före du börjar arbeta hos oss får du tillgång till en digital introduktion. Du får då bland annat information om hur vi arbetar för att du ska känna dig trygg i din roll och kunna arbeta enligt de lagar, rutiner och riktlinjer som gäller på din arbetsplats.
 • Digitala utbildningar: Genom vår egen digitala plattform får du tillgång till olika digitala utbildningar. Bland annat lågaffektivt bemötande, basala hygienrutiner, social dokumentation och bemötande vid hot och våld.  
 • Återkommande utbildningar: Du erbjuds flera återkommande interna utbildningar, till exempel förflyttningsteknik, brandskydd, läkemedelshantering och handledarutbildning.
 • Äldreomsorgslyftet: Vi har varit en del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet vilket givit medarbetare chansen att utbilda sig till undersköterska samtidigt som de jobbar och får full lön.

Tryggt och utvecklande 
Ett jobb inom äldreomsorgen i Mölndal är tryggt samtidigt som det är utvecklande. Karriärmöjligheterna är stora och vi satsar på din kompetensutveckling. För att du ska må bra och utföra ett gott arbete har vi fokus på din och kollegornas hälsa genom olika typer av satsningar och förmåner. Vi har också ett salutogent förhållningssätt där människan är i centrum och vi alltid utgår från det friska. Vi utlovar ett varierat och i många delar fritt och självständigt arbete. En arbetsdag kan börja med en mer administrativ uppgift och sluta i en mer akut situation. Det gör att du ständigt utvecklas i din roll. 

Här trivs vi på jobbet
Vår arbetsplats präglas av god stämning och att vi är måna om varandra. Vi är hjälpsamma, lösningsorienterade och håller samman samtidigt som vi har en öppen dialog och högt i tak. För oss är det självklart att vi hjälps åt när det behövs och att vi har brukarnas behov i centrum. Många hos oss stannar länge vilket vi ser som ett kvitto på att det vi erbjuder är attraktivt. Samtidigt välkomnar vi nya kollegor med öppna armar och jobbar för att du ska känna dig väl omhändertagen när du kommer till oss. Vård- och omsorgsförvaltningen är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.

 • Verksamheter: I äldreomsorgen finns våra åtta äldreboenden, hemtjänst, trygghetslarm och nattpatrull. Inom funktionsstöd finns exempelvis bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och inom hälso- och sjukvård arbetar bland annat sjuksköterskor med att utföra kommunal hälso- och sjukvård.  
 • Storlek: I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1 500 medarbetare, 500 av dessa arbetar inom äldreomsorg. I förvaltningen har vi dessutom våra viktiga timvikarier. 
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: 2 000 kr för månadsanställda. Timavlönade har rätt till friskvårdsbidrag som baseras på hur länge man varit anställd.
Mer om Mölndal
Mölndal har ett strategiskt läge och är den tredje största kommunen i Västra Götalands län. Mölndals stad består av tre tätorter: Mölndal, Lindome och Kållered.

Här finns ett rikt stads- och kulturliv och utvecklingen av innerstaden har resulterat i bland annat minst 600 nya lägenheter, galleria med cirka 70 butiker, restauranger och kaféer, cirka 2 000 nya arbetsplatser och nytt stadsbibliotek.

I gröna Mölndal finns flera kommunala badplatser, generösa fiskevatten, naturreservat, friluftsområden och golfbanor. 

I Mölndal kan du också besöka till exempel Gunnebo Slott och trädgårdar, Kvarnbyn som är ett kulturhistoriskt område av riksintresse och Åby travbana. 

Mölndal har utvecklats till en knutpunkt i Västsverige och har både kollektivtrafik, regiontrafik och väl utbyggda möjligheter för cykelpendling. Vi är en kommun som har en vision och staden satsar och växer.

Välkommen till Mölndal!

Här finns vi

Kontakt

Adress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal

Hitta alla våra äldreboenden och läs mer på Seniorval.

Har du frågor, tveka inte att höra av  dig!

För timvikariat och sommarjobb kontakta:
[email protected]

För övriga tjänster kontakta:
[email protected]


Till Mölndals webbsida

Sociala medier

Lediga tjänster