Dela

Lunds kommun

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Tillsammans jobbar vi för att äldre människor ska kunna leva ett socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi sätter omsorgstagaren i fokus.

Här vågar vi att testa nytt och jobbar aktivt med digitalisering och innovation. När det är möjligt väljer vi digitalt först. 2021 blev utsedda till årets E-hälsokommun.

Vi ger dig möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet och utvecklas inom just ditt yrkesområde. Vill du bli en av oss?

Karriärmål
Hälsa
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning


Utbildning

Din kompetens är kommunens viktigaste resurs för att vi ska utvecklas med sikte på vår vision om kunskap, innovation och öppenhet. 

 • Introduktionsutbildning: För att du som ny medarbetare ska få en bra start och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter kommer du få en gedigen introduktionsutbildning. Du får träffa alla personer du kommer vara i kontakt med och du kommer även få en utbildning inom delegering.
 • Individuell utvecklingsplan: Du kommer få en individuell utvecklingsplan som utformas och revideras i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Tillsammans med din chef kommer ni fram till vilka utbildningar och kompetensutvecklande insatser du behöver genomgå framåt. 

 • Coachning och mentorskap: Vi anser att kompetensutveckling är så mycket mer än formell utbildning. Att utveckla och förfina arbetssätt, konfronteras med utmaningar, lära av sina misstag och få feedback är också viktigt för kompetensutvecklingen. Coaching och mentorskap är andra former för lärande som vi tycker är viktiga.
 • Äldreomsorgslyftet: Vi är en del av äldreomsorgslyftet vilket innebär att medarbetare som vi ser en potential hos kan få möjligheten att utbilda sig till undersköterska. 
"Jag trivs jättebra med att jobba här, det funkar bra med fritiden. En annan fördel med mitt jobb är att jag får möjlighet att utvecklas och vidareutbilda mig. Jag utbildar även andra medarbetare i de system vi använder, bland annat digital signering.” – Edisa, sjuksköterskaHälsa

 • Friskvårdsbidrag: Som medarbetare har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag upp till ett maxbelopp på 1 700 kronor.
 • Rabatterad friskvård: Du har tillgång till rabatterade priser hos vissa friskvårdsaktörer i Lund. 
 • Företagshälsovård: Vi erbjuder företagshälsovård – både i förbyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande syfte. Genom företagshälsovården har du tillgång till bland annat psykolog, läkare, specialistsjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och friskvårdskonsulent. 
 • Rökfri arbetstid: Vi vill bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för alla medarbetare.
 • Blodgivning på arbetstid: Som medarbetare har du möjlighet att lämna blod på arbetstid utan löneavdrag.Extra förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Generösa semestervillkor: Du kan ta ut din semester samma år du tjänar in den. Antalet semesterdagar är minst 25. När du fyllt 40 får du 31 dagar, när du fyller 50 år får du 32 dagar.
 • Semesterersättning: Är du timavlönad får du semesterersättning som betalas ut i samband med din timlön.Digitala verktyg

Årets E-hälsokommun 2021
Vi jobbar aktivt med digitalisering och blev 2021 utsedda till årets E-hälsokommun. Lunds kommun är även en av SKR:s tio modellkommuner inom digitalisering. När det är möjligt väljer vi digitalt först för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för den enskilde. Vi har medarbetare som endast ägnar sig åt digitalisering.

Vi jobbar med flera olika digitala verktyg i våra verksamheter som underlättar både för dig som medarbetare och för de personer som vi hjälper.

 • Hemtjänst: Inom hemtjänsten jobbar vi med digitala lås, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm och trygghetskamera.
 • Äldreboenden: På våra äldreboenden finns bland annat matningsrobot, självspolande toalett, robotkatter och –hundar, motoriserade draglakan, massagestol, motoriserad gungstol och musikkudde.
Flexibilitet

Vi vill att du som medarbetare ska ha en bra balans både på jobbet och privat. Därför finns det möjlighet för omsorgspersonalen att önska arbetspass utifrån verksamhetens behov.  

 • Kortare arbetsvecka: Enligt kollektivavtal är heltid 37 timmas arbetsvecka, men vår arbetsvecka är 36 timmar och 20 minuter. Det är 2 timmar och 40 minuter kortare per månad. Detta gäller alla undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och stödbiträden.
 • Sjuksköterskor jobbar var åttonde helg: Vi har det unika upplägget vilket innebär att våra sjuksköterskor är lediga sju helger av åtta. Karriärmål

För oss är det viktigt att du utvecklas inom din yrkesroll och även att du kan gå vidare till nya roller inom vår organisation. 

 • Program för potentiella ledare: I januari 2022 startade vårt program för potentiella ledare. Programmet pågår cirka ett år och har som syfte att identifiera och utveckla blivande chefer inom Lunds kommun. 

 • Yrkesambassadör: Du kan bli yrkesambassadör för äldreomsorgen. Då besöker du mässor, skolor och olika event där du inspirerar andra att välja ett jobb inom äldreomsorgen. Vi förser dig med en utbildning så du känner dig trygg i din roll som ambassadör för äldreomsorgen. 
 • Ombud: Som ombud får du fördjupad kunskap inom ett specifikt område och ansvarar för att utbilda dina medarbetare. Exempel på ombudsroller är: hälsoinspiratör, demensombud, anhörigombud, måltidsombud och digiutvecklare. 
Jag har gått från traditionellt patientarbete till administrativt arbete. Jag har jobbat med patienter i nästan 20 år och kände att jag var nöjd med det. Jag drogs till att bli utbildningssamordnare för att jag vill vara med och driva ett positivt förändringsarbete. Det tycker jag är väldigt spännande!” – Susanne, utbildningssamordnare


Ledarskap

För att utveckla vår verksamhet behövs chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Ett bra ledarskap är avgörande för att attrahera kompetenta och engagerade kollegor. Våra chefer arbetar aktivt med att vara tillgängliga och närvarande.

 • Små arbetsgrupper: Vi arbetar för att öka ledartätheten och att det ska gå färre medarbetare på varje chef. Vår HR-avdelning jobbar också aktivt för att rekrytera fler chefer för att öka närvaron av chefer och ledare i verksamheterna. 

 • Chefsforum: Flera gånger per år samlas kommunens chefer för att lyssna på föreläsningar som fokuserar på ledarskap. Det är även att bra tillfälle att ta till sig ny kunskap och utbyta erfarenheter med varandra. 

Våra ledord lyssna, lära, leda
Allt vi gör inom Lunds äldreomsorg kan kopplas till våra ledord lyssna, lära och leda. Oavsett om du jobbar som chef eller omsorgspersonal är ledorden lika viktiga i sättet vi bemöter varandra och hur vi sätter omsorgstagaren främst. Här lyssnar och lär vi av varandra och omsorgstagare i alla situationer. 

Omsorgstagaren i fokus
Tillsammans jobbar vi för att våra omsorgstagare ska få leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Därför jobbar vi utifrån Socialstyrelsens modell IBIC vilket innebär att alla omsorgstagares individens behov står i centrum. Alla omsorgstagare är individer och har en egen plan som är viktig att vi alla följer. Vi vågar att prova
Hos oss finns möjlighet att påverka och utveckla. Vi går från att planera till att genomföra och skala upp – vi vågar prova! Vi jobbar aktivt för att skapa en kultur där vi lyfter goda exempel och stimulerar innovationstänk genom till exempel projektfond och innovationspris. 

Innovationsveckor
Var tionde vecka samlas medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen för att under en vecka jobba med innovation, vilket kan resultera i princip vad som helst. Innovationsveckorna har blivit en plattform för våra kollegor att lyfta fram perspektiv direkt ur verksamheterna in i vårt gemensamma digitaliseringsarbete. Alla som har en idé är välkomna att delta. Den bästa innovationen belönas med ett pris.

Exempel på innovationer är

 • en digital träffpunkt för personer som inte kan ta sig till en fysisk träffpunkt
 • en app som samlar frivilliga som vill erbjuda sällskap till personer som lider av ofrivillig ensamhet
 • digitala planeringsskärmar som fungerar som förenklade planeringsverktyg där man får en översikt av dagens arbetsuppgifter. 

Vilka trivs hos oss?
Hos oss jobbar personer med olika personligheter men gemensamt för alla är att de är engagerade i sitt arbete och vill utvecklas. De är stolta över att ha ett jobb där de känner att de gör skillnad. Här är vi nyfiken på människan, vi tycker det är spännande att lära känna och prata med personer och få lära sig nya saker. Vi har en fin gemenskap, ställer upp för varandra och dessutom har vi roligt på jobbet!

Jag tycker att det är roligt att åka till jobbet på morgnarna. Visst finns det stressiga dagar men då hjälps vi åt och jag har underbara kollegor. Det bästa med mitt jobb är att jag får hjälpa andra människor och göra skillnad i deras vardag.” – Betina, undersköterska

 • Verksamheter: Särskilt boende, demensboende, korttidsboende, dagverksamhet, hemtjänst, träffpunkter, lunchrestauranger för 65 plus.
 • Storlek: 3 100 medarbetare som hjälper 2 300 personer
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, upp till 1 700 kronor
 • Rätt till heltid: Ja
 • Delade turer: Nej


Här finns vi

Kontakt

Besöksadress

Bangatan 10A, Lund


Har du frågor, tveka inte att hör av dig!

Medborgarcenter
046 359 50 00
lunds.kommun@lund.se

Besök Lund kommuns hemsida

Sociala medier

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan