Dela

Lilla Edets kommun

Lilla Edet - kommunen med det stora hjärtat

Att jobba inom äldreomsorgen i Lilla Edet ger dig möjlighet att påverka någon annans liv till det bättre. Du har goda förutsättningar att växa både som person och inom din yrkesroll. Vi vågar nästan lova att du får uppleva dagar fyllda av glädje och meningsfullhet.

Då vi är en mindre organisation där vi samarbetar nära varandra har du goda möjligheter att ta ett större ansvar och påverka utvecklingen av våra verksamheter.

Vi är en schysst arbetsgivare med närvarande chefer där alla blir sedda och uppskattade. Du erbjuds en trygg anställning, goda möjligheter till utveckling och rätt till heltid om du så vill. 

Klart du ska jobba hos oss!

Karriärmål
Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Ledarskap
Utbildning


Karriärmål

Hos oss i Lilla Edet fångar vi upp våra medarbetares intressen och kunskap. Det innebär att du till exempel kan få delta i olika projekt, stora som små, där du får möjlighet att använda dina kunskaper och få utvecklas inom din yrkesroll. 

 • Ombudsroll: En ombudsroll innebär att du får ett utökat ansvar inom ett område som du brinner extra för, till exempel palliativt ombud. 
 • Fast omsorgskontakt: Inom hemtjänsten arbetar vi med fast omsorgskontakt som innebär att medarbetare har ett utökat ansvar för de omsorgstagare de besöker mer frekvent – allt för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och för att förbättra personalkontinuiteten. Syftet är också att våra omsorgstagare ska känna en större trygghet i sina insatser. På särskilt boende har vi kontaktpersoner.

 • Jobba administrativt: Har du rätt kvalifikationer har du möjlighet att jobba administrativt som till exempel koordinator eller samordnare. Du som jobbar i omsorgen kan även få mer administrativa arbetsuppgifter, som till exempel schemaombud eller dokumentationsombud.
 • Ambassadör: Som ambassadör i våra verksamheter jobbar du för att göra yrket attraktivt, du kan vara med ute på t.ex. mässor och öppet hus där du berättar om din verksamhet.Hälsa

Hos oss är din hälsa viktig för att du som medarbetare ska må bra och ha en bra balans mellan arbete och privatliv. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla vårt hälsofrämjande synsätt och locka dig att testa nya hälsofrämjande aktiviteter. 

 • Hälsoinspiratörer: Som hälsoinspiratör har du som uppdrag att inspirera dina kollegor och samordna aktiviteter på din arbetsplats, till exempel så kan du vara med och planera utvecklingsdagar, tävlingar, utmaningar m.m. 
 • Friskvårdsbidrag: Vi erbjuder friskvårdsbidrag där du kan välja mellan en rad olika fysiska aktiviteter, kostrådgivning och massage. Som tillsvidareanställd erbjuds du 1 500 kr per år.

 • Friskvårdsaktiviteter: Under året ordnar vi olika friskvårdsaktiviteter, allt ifrån guidad svamptur och motionslopp till yogapass och meditation. Vissa är gratis och andra har ett subventionerat pris. 

 • Företagshälsovård: Företagshälsovården jobbar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Kontakt med företagshälsovården förmedlas genom din chef, med undantag för stöd vid risk- och missbruk då du som medarbetare själv kan ta en kontakt. 
 • Besök hos mödravården: Som blivande förälder har du rätt att besöka mödravården två gånger med bibehållen lön. 
 • Rökfri arbetstid: För din hälsa tillämpar vi rökfri arbetstid. Flexibilitet

 • Rätt till heltid: Vi vill att våra medarbetare ska ha en trygg anställning och därför erbjuder vi alla som vill möjlighet att jobba heltid. 
 • Kortare arbetsvecka: Vi tillämpar en 37-timmars arbetsveckor så du får några extra timmar i veckan till dig själv.
 • Flexibla arbetsplatser: Hos oss har du möjlighet att testa på att jobba inom olika verksamheter. På så sätt inspireras vi av varandras kunskaper och det är alltid nyttigt när medarbetare från en annan verksamhet kan ge oss nya perspektiv och se saker som vi gör bra och saker som vi kan bli bättre på. 
 • Flexibelt extrajobb: Som vikarie hos oss har du möjlighet att önska arbetspass så du kan planera och kombinera ett extrajobb hos oss med till exempel studier. Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Rabatterat gymkort: Nordic Wellness erbjuder anställda inom Lilla Edets kommun 25% på alla årskort. Klubb-avgift och eventuella kortavgift tillkommer som engångssumma när du startar ditt medlemskap.

 • Företagskort Premium på STC: Lilla Edets kommun har ett samarbete med STC och som anställd kan du teckna ett Företagskort Premium på STC till ett pris på 299 kr/månad.
 • Extra ersättning vid föräldraledighet: Om du varit sammanhängande anställd hos oss under minst 365 dagar före du går på föräldraledighet har du rätt till 10% av ditt lönebortfall enligt kollektivavtal.

 • Fler semesterdagar: Vårt kollektivavtal ger dig dessutom fler semesterdagar än vad som är lagstadgat från och med året du fyller 40.
 • Pensionsrådgivning och löneväxling: Vi erbjuder pensionsrådgivning och du har i vissa fall möjlighet att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring. 

 • Privatleasing: Pendlar du till jobbet? Då erbjuder vi förmånlig privatleasing av miljöbil. Att leasa är både bekvämt och bekymmerslöst. Service ingår såklart.  
 • Kaffe och te: På din arbetsplats har du tillgång till gratis kaffe och te.Ledarskap

Hos oss jobbar engagerade och kunniga chefer som är insatta i det dagliga arbetet. 

 • Nära ledarskap: För oss är det viktigt att våra chefer är närvarande och involverade i det dagliga arbetet, därför har cheferna inom äldreomsorgen alltid sin arbetsplats ute i våra verksamheter. 

 • Ledarskapsutbildade chefer: Våra chefer har genomgått utbildning inom utvecklande ledarskap. 
 • Ledarskapsprogram: Vi har ett program för chefer som är nya inom vår organisation. Det pågår under ungefär ett års tid och startar varje höst. Programmet ger dig verktyg och kunskap som du kan använda för att få en bra start i din ledarroll. Verktygen du får lära dig ska skapa förståelse och underlätta ditt uppdrag. Utbildning

 • Introduktion: Som nyanställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning för att du ska få en bra och trygg start på det nya jobbet.
 • Språkstöd: För dig som har grundläggande kunskaper i svenska men behov av att vidareutveckla din svenska, finns våra språkombud som ett stöd för dig i ditt arbete.

 • Äldreomsorgslyftet: Vi är en del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet vilket kan ge dig chansen att utbilda dig till undersköterska samtidigt som du jobbar och får full lön.
 • Specialistutbildning för sjuksköterskor: Det finns möjlighet för sjuksköterskor att utbilda sig till distriktssjuksköterska eller att få en vidareutbildning inom demens och psykiatri.
 • Egen utbildningsplan: Alla medarbetare har en egen utbildningsplan där vi bockar av de utbildningar som är obligatoriska för din yrkesroll. I samband med medarbetarsamtalet har du möjlighet att lyfta den kompetensutveckling du ser att du har behov av för att lyckas i ditt arbete.

 • Utbildningsbibliotek: Via intranätet hittar du vårt utbildningsbibliotek där du kan se vilka webbutbildningar vi kan erbjuda. Vissa utbildningar är obligatoriska, andra är frivilliga. Tillsammans med din chef kommer ni överens om utbildningar du kan gå utifrån verksamhetens behov. 
 • Interna återkommande utbildningar: Vi erbjuder våra medarbetare fler interna utbildningar inom bland annat förflyttningsteknik, brandsäkerhet, läkemedelsutbildning och handledarutbildning.
 • Validering: Är du tillsvidareanställd men saknar formell utbildning? Då kan vi erbjuda dig validering av din kunskap. 
 • Demens ABC: Alla medarbetare kan gå utbildningen Demens ABC via Svenskt demenscentrum på arbetstid.

 • Bidrag till kurslitteratur: Vi erbjuder medarbetare möjlighet att utveckla sig inom sin profession och du kan få bidrag till kurslitteratur.

För oss är det viktigt att du som medarbetare känner motivation och engagemang i ditt arbete. Därför är vi måna om vi att skapa rätt förutsättningar för att du tillsammans med oss ska kunna utföra den bästa möjliga äldreomsorgen för medborgarna i Lilla Edet. 

Påverka och utvecklas
Vi värnar om dig som medarbetare eftersom du är vår viktigaste tillgång. Därför är det viktigt för oss att du trivs, känner motivation och får möjlighet att utvecklas. Då vi är en mindre organisation där vi jobbar nära varandra finns stora möjligheter att vara med och påverka och samtidigt utvecklas inom din yrkesroll. Har du intresse och engagemang finns det möjlighet att få ökat ansvar inom ett specifikt område eller jobba med ett projekt som utvecklar våra verksamheter. 

Glädjefyllda arbetsplatser 
När våra medarbetare trivs så mår också våra omsorgstagare bra. Inom äldreomsorgen i Lilla Edet gör du skillnad för andra människor och får uppleva den oslagbara känslan av att få någon annan att må bra. Dina dagar är omväxlande och vi vågar nästan lova att du kommer få uppleva dagar fyllda av glädje. När vi frågade våra omsorgstagare i hemtjänsten vad de tycker om våra medarbetare fick de höga betyg. Visst vill du också jobba på en arbetsplats där både medarbetare och omsorgstagare trivs med varandra och känner glädje varje dag? 

Det bästa med mitt jobb är mötet med den äldre människan. I mötet ger jag mycket av mig själv men får också så mycket tillbaka. Sedan är det mina kollegor, jag kommer dagligen till en arbetsplats som gör att jag mår bra och känner mig behövd.
– Nathalie Leinonen, tidigare sjuksköterska som idag är enhetschef i hemtjänsten.Att jobba inom äldreomsorgen i Lilla Edet innebär:

 • Omväxling: Arbetet är varierat och ofta ser dagarna inte likadana ut. Du jobbar flexibelt, självständigt och med medborgarnas bästa i fokus.
 • Meningsfullhet: Att vårt arbete är meningsfullt är en självklarhet. Ditt jobb gör skillnad för människor varje dag! Det är vi stolta över.
 • Ett socialt arbete: Här träffar vi många människor. Framför allt omsorgstagarna men vi samarbetar också mycket med kollegor, med våra olika verksamheter och myndigheter.
Här får du göra skillnad för människor
Av olika anledningar kan människor ibland behöva stöd i sin vardag. Då har vi en viktig uppgift att se till att kommuninvånarna kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Våra drygt 500 engagerade medarbetare skapar varje dag en meningsfull vardag och gör skillnad för människor.  

Här känner jag att jag är betydelsefull för andra människor och gör mycket gott för någon annan. Det ger mig glädje varje dag.
– Michele Hägglund, vårdbiträde.

Vision - Lilla Edets kommun
Vi har en övergripande vision i kommunen som är vår gemensamma ledstjärna och ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle:

"Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans"

Vi ska uppnå visionen genom:

 • Nytänkande: Vi är kreativa och tänker nytt. Med mod vågar vi prova nya idéer och lösningar. Vi är nyfikna och vill hela tiden utvecklas.
 • Medskapande: Vi har alla möjlighet att bidra och påverka och utgör alla en viktig del av vårt samhälle. Det finns en öppenhet och vi lyssnar till varandra. Med kraft, energi och engagemang går vi från ord till handling.
 • Hållbart: Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som omfattar såväl människan, miljön och ekonomin. Vi eftersträvar att ligga steget före, arbeta förebyggande och stärka det som är positivt. Våra resurser använder vi på ett effektivt och hållbart sätt.

Se gärna filmen där kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage läser visionsberättelsen.

Du kan läsa mer om bakgrunden till visionen och hur vi arbetar med den här.

 • Verksamheter: Särskilt boende, demensboende, korttidsenhet, dagverksamhet, hemtjänst och personlig assistans
 • Storlek: Ca 500 medarbetare
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, 1 500 kr per år från 2023
 • Rätt till heltid: Ja


"Min arbetsplats är enligt mig den bästa. Vi bjuder in nya kollegor, tar hand om vikarier och bryr oss om varandra. Jag trivs med både kollegor och ledning." - Michele Hägglund, vårdbiträde


Här finns vi

Kontakt

Adress

Järnvägsgatan 12, Lilla Edet


Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

kommunen@lillaedet.se
0520-65 95 00 


Besök Lilla Edets webbsida

Sociala medier

Lediga tjänster