Dela

Kungälvs kommun

Välkommen till en arbetsplats där vi verkligen bryr oss om varandra!

Här tar vi alla ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling och framgång, oavsett roll och erfarenhet. Vi känner stolthet över det viktiga arbetet vi utför för Kungälv kommuns invånare som är i behov av vårt stöd. Hos oss får du garanterat ett jobb som både är roligt och stimulerande. 

Vi är måna om att du mår bra och får chans att utvecklas. Därför erbjuder vi flera fina förmåner och möjligheter som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och utbildning.  

Kungälvs kommun strävar hela tiden efter att utvecklas och hitta innovativa arbetssätt för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vill du utvecklas med oss?


Karriärmål
Hälsa
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning


Karriär 

Vi är en kommun i ständig utveckling, vilket innebär att du som medarbetare hela tiden får möjlighet att uppdatera din kompetens och få goda möjligheter till att utvecklas inom ditt yrke. Vi har löner som grundas på din arbetsprestation. 

Hos oss finns det olika möjligheter till utveckling utifrån din kompetens och erfarenhet. Här är några exempel. 

 • Ombudsroll: Som ombud fördjupar du dig inom ett område och stöttar dina kollegor genom dina kunskaper. Exempel på områden du kan bli ombud inom är digitalisering, kost, hygien och dokumentation. Inom vissa ombudsroller träffas du i nätverk. 
 • Omsorgshandledare: Som omsorgshandledare handleder och stärker du dina kollegor i det dagliga arbetet.
 • Planerare/koordinator: Som planerare/koordinator ger du förutsättningar för en god planerad verksamhet. Du kvalitetssäkrar planeringen utifrån individens behov utifrån tillgänglig personal i verksamheten. 
 • Yrkesambassadörer: Som ambassadör deltar du på mässor och möter elever i grundskolan och gymnasiet där vi marknadsför yrket.  
 • Handledare för elever: Som handledare har du hand om elever som går omvårdnadsprogrammet och ska göra sin praktik hos oss. Det är en viktig del av utbildningen och att den blir bra kan avgöra om de vill fortsätta att jobba inom vården. Hälsa

En framgångsfaktor för oss är att vi erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser. En god hälsa är viktigt för att klara av de utmaningar vi möter i vardagen. Systematiskt arbetsmiljöarbete och delaktighet är några av grunderna för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Här är några andra exempel:

 • Friskvårdsbidrag: Ja, 1 500kr för helårsanställda. Delårsanställda får motsvarande anställd tid. Timanställda 300kr/halvår förutsatt att du jobbat tre månader och minst 40% i sysselsättningsgrad. 
 • Personal och- krisstöd: Du kan få stöd i både arbetsrelaterad och privat problematik, per telefon eller personligt besök. Tjänsten är tillgängliga dygnet runt per telefon och du är anonym gentemot din arbetsgivare.
 • Företagshälsovård: Du har tillgång till företagshälsovård vid arbetsrelaterade frågor.
 • Subventionerade motionslopp: Vi vill uppmuntra till motion och erbjuder därför att betala en del av anmälningsavgiften till motionslopp som till exempel Blodomloppet och Vårruset. 
 • Ersättning för nikotinhjälpmedel: Vi tillämpar rökfri arbetstid, därför erbjuder vi möjligheten att få ersättning för nikotinhjälpmedel.Extra förmåner

För oss är det viktigt med balans mellan arbetsliv och privatliv, därför erbjuder vi olika extra förmåner så du även får fördelar privat av att jobba hos oss.

 • Korta arbetsveckor: Vi tillämpar 37-timmars vecka för personal som omfattas av Kommunals avtalsområde.
 • Extra semesterdagar: Är du över 40 år och 50 år får du extra semesterdagar.
 • Billigare resor med kollektivtrafiken: Då vi är företagskund hos Västtrafik kan du resa med dem till ett förmånligt pris.
 • Miljöbil: Vi erbjuder alla våra tillsvidareanställda medarbetare som uppfyller villkoren i ”Regler för innehav av personalbil” att hyra miljöbil under tre år.
 • Kaffe och te: Alla medarbetare har tillgång till gratis kaffe och te på arbetsplatsen. Ledarskap

Hos oss jobbar engagerade och kunniga chefer som insatta i det dagliga arbetet. 

 • Nära ledarskap: För oss är det viktigt att våra medarbetare känner närvaro och stöd från sina chefer. Cheferna befinner sig i samma lokal som sina medarbetare och är involverade i det dagliga arbetet. De är tillgängliga för att ge stöd och hjälp när det behövs. Digitala verktyg

Vi är inne i en digitaliseringsresa. Målet är att förbättra dagarna för våra medarbetare och de som vi ger stöd åt. Här är några exempel på hur långt vi kommit med införandet av välfärdsteknik. 

 • Digitaliseringssamordnare: En person som arbetar verksamhetsövergripande med digitalisering.  
 • Digitaliseringsombud: Stöttar sina kollegor och de vi stödjer i användandet av digitala hjälpmedel. 
 • Nyckelfria lås: Inom hemtjänsten använder vi nyckelfrialås via Phoniro.
 • Digital läkemedelssignering: I alla våra verksamheter använder vi digital läkemedelssignering via MCSS.
 • Nattkamera: Inom hemtjänsten finns det några som har nattillsyn via kamera.
 • Surfplattor: På våra vård- och omsorgsboenden använder vi surfplattor för att hitta på aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. 
 • Inom kort: Snart kommer vi använda TES-appen inom hemtjänsten för en tryggare och säkrare hemtjänst. Då kommer vi via mobilen kunna föra daganteckningar och få tillgång till genomförandeplan. Utbildning

För oss är din kompetens och din förmåga att använda den av största vikt för att du ska känna att det är utvecklande och tillfredställande att jobba hos oss. Därför erbjuder vi personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet. 

 • Introduktionsutbildning: Som nyanställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning för att du ska få en bra och trygg start på det nya jobbet. 
 • Interna återkommande utbildningar: Vi erbjuder våra medarbetare fler interna utbildningar inom bland annat förflyttningsteknik, brand, läkemedelsutbildning och handledarutbildning.
 • Äldreomsorgslyftet: Vi är en del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet vilket kan ge dig chansen att utbilda dig till undersköterska samtidigt som du jobbar och får full lön.
 • Lågaffektivt bemötande: En uppskattad utbildning där våra medarbetare får lära sig att bemöta de personer de stödjer på bästa sätt. 

 • Stjärnmärkning via Svenskt demenscentrum: Just nu pågår Stjärnmärkning av våra äldreboenden. Det är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum som består av fyra utbildningssteg. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. 
 • Specialistutbildning för sjuksköterskor: Det finns möjlighet för sjuksköterskor att utbilda sig till distriktssjuksköterska eller att få en vidareutbildning inom demens och psykiatri.

En arbetsplats att trivas på
Till oss kommer många för att stanna. Vi ställer höga krav men ger alltid mycket tillbaka. Vi är en stor arbetsgivare med många olika verksamheter, vilket ger dig möjlighet att utforska olika roller och inriktningar inom kommunen. Vi försöker uppmuntra till intern rörlighet när någon vill testa något nytt. 

Vi som jobbar här
Gemensamt för oss alla som valt ett jobb inom äldreomsorgen är att vi älskar att jobba med människor, att få möjligheten att uppleva och lära av den äldre generationens visdomar. Vi är flexibla då en dag inom äldreomsorgen inte är den andra lik. Vi är genuint hjälpsamma och bryr oss om varandra. Vi är stolta över att få tillhöra en arbetsplats där vi får chansen att göra skillnad i någons liv.

Ibland kan det vara svårt att förklara hur det är att jobba inom äldreomsorgen, därför har vi frågat dina framtida kollegor.

"Att arbeta som undersköterska är mycket mer än förutfattade meningar som cirkulerar i samhället. Vi finns med i med- och motgång. Arbetet har en stor variation och det gäller att skapa meningsfullhet, delaktighet och social stimulans. Alla människor behöver god livskvalité vilket vi arbetar för varje dag." - Marielle Hoff, specialistundersköterska inom demens
"Jag har jobbat inom äldreomsorgen i Kungälv som undersköterska i 24 år och har aldrig måndagsångest. Jag är stolt för att jag vet att jag utför ett viktigt arbete." Madeleine Wenthe, undersköterska och yrkesambassadörSalutogent förhållningssätt
Vi jobbar vi utifrån det salutogena förhållningssättet, vilket innebär att vi ser människan och utgår alltid från det friska. Vår omsorg fokuserar på personerna vi stödjer och utgår från hens villkor och önskemål. För att vi ska lära känna den vi stödjer bättre tar vi tillsammans fram en plan för hur omsorgen ska genomföras - så att vi som arbetar här kan göra det lilla extra för varje individ.

 • Verksamheter: Vård- och omsorgsboende, korttidsenhet, dagverksamhet, hemtjänst, hälso- och sjukvård, demensteam.
 • Storlek: Cirka 760 medarbetare som hjälper cirka 1 450 personer.
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, 1 500kr för helårsanställda. Delårsanställda får motsvarande anställd tid. Timanställda 300kr/halvår förutsatt att du jobbat tre månader och minst 40% i sysselsättningsgrad. 
 • Rätt till heltid: Ja

Mer om Kungälv
Kungälvs kommun har en stor geografisk yta. Vi bjuder på såväl puls i staden som välbevarade kulturmärkta byggnader i centrum som fantastiska miljöer som skog och närheten till havet på landsbygden. Vi har goda kommunikationer till våra kranskommuner, så det är enkelt att ta sig till de allra flesta arbetsplatser.

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten.

Välkommen till Kungälv!Här finns vi

Kontakt

Besöksadress

Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv


Har du frågor, tveka inte att höra av dig till våra rekryterare!

Malin Svanberg
0303-23 86 82
malin.svanberg@kungalv.se

Mirja De Bruin
0303-23 86 79
mirja.debruin@kungalv.se

Emelie Mora
0303-23 23 99 83
emelie.mora@kungalv.se

Karin Blomster
0303-239065
karin.blomster@kungalv.se
Sociala medier

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan