Dela

Karlstads kommun

Hos blir du en del av ett team av medmänskliga proffs i yrkesroller som undersköterska, sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut. 

Vi är Karlstads största lag! Vi har arbetsglädje, visar omtanke och vill göra varandra bra. 

Vi är till för Karlstadsborna och vår uppgift är att ge livskvalitet. Vi ligger i framkant på en rad utveckling kring äldreomsorg som digitalisering, kompetensutveckling, nära vård och samverkan samt ledarskap. 

Här finns stora möjligheter att utvecklas - väx med oss!

Karriärmål
Hälsa
Förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning


Karriärmål

Du har årligen utvecklingssamtal tillsammans med din chef där ni gemensamt tar fram en utvecklingsplan för dig. Det finns många möjligheter att utvecklas hos oss både i olika roller och olika typer av verksamheter - väx med oss!

Du kan specialisera dig inom ett område. Kanske vill du dela med dig av din kunskap och erfarenhet och handleda kollegor eller praktikanter? Nedan är några exempel på roller som kan vara ditt nästa karriärsteg.

 • Gruppledare/Samordnare: I varje verksamhet har vi gruppledare som coachar teamen och även administrativt hjälper till med planering. 
 • Ombudsroller: Finns det något område som intresserar dig extra som mat, hygien, teknik, demens eller annat? Med en ombudsroll får du chans att specialisera dig och vara ett stöd för dina kollegor inom området. 
 • Aktivitetssamordnare: Rollen innebär att du jobbar med att ordna aktiviteter för seniorer i Karlstad.
 • Specialist: Hos oss har du chans att bli specialist. Du kan som undersköterska och sjuksköterska få chans att gå en specialistutbildning med stöd av oss.
 • Verksamhetsutvecklare: I den här rollen jobbar du med övergripande förbättringsprojekt för flera verksamheter. Rollen är en stabsfunktion för ett verksamhetsområde,  till exempel hemtjänst eller trygghetsboende. Ofta har du haft en administrativ- eller chefsroll innan du tar detta steg i karriären. 

Chefsutvecklingsprogram
För dig som är intresserad av att utvecklas inom ledarskap finns möjligheten att antas till vårt interna chefsutvecklingsprogram. Efter ledarskapsprogrammet har du större chanser när du söker chefstjänster i vår organisation. 

Vissa chefsjobb hos oss kräver högskoleutbildning. Du kan alltid bygga på din utbildning om du är intresserad av dessa tjänster. Utbildning

Kompetensutveckling är central i vår verksamhet. Just nu satsar vi på en tydlig och bra struktur för detta med kompetenscenter och digital lärplattform. 

 • Kompetenscenter: Vi kommer ha en enhet inom vår organisation som bara jobbar med att stödja dig som medarbetare och våra team med kompetensutveckling. Denna stödfunktion kommer hjälpa till att organisera all kompetensutveckling - vem ska gå vad när och varför - samt anordna både fysiska och digitala utbildningar. Kompetenscentret kommer ha en lokal där utbildningar hålls för att samla allt på ett ställe. 
 • Digital lärplattform: Ett viktigt verktyg för att kompetenscentret ska kunna stötta dig som medarbetare är att vi kommer ha en digital lärplattform. I den har du din egen profil och kan se all planering och genomföra dina utbildningar.   
Exempel på utbildningar 
Vi erbjuder utbildningar för alla olika roller inom vår organisation. Här är exempel på några av dessa: 

 • Introduktion: Alla medarbetare i Karlstads kommun oavsett vilket område man jobbar inom får en introduktion för att välkomnas och introduceras i våra övergripande arbetssätt och kultur. 
 • Kompetenstrappa för undersköterskor: För att du ska kunna fördjupa din kunskap inom äldreomsorg har vi byggt en kompetenstrappa i tre steg. I varje steg går du olika utbildningar.  
 • Mentorskap för sjuksköterskor: Som sjuksköterska i äldreomsorgen har du en hög grad av självständighet och mandat som kräver trygghet i yrkesrollen. Därför satsar vi på att ge dig en bra grund att stå på och ger dig en introduktion med utbildning och en mentor/handledare i minst fyra veckor när du börjar hos oss.
 • Traineeprogram för sjuksköterskor: Är du precis i början av din karriär och har max ett års tidigare erfarenhet så kan du också söka till vårt traineeprogram. Då får du en längre upplärning på nio månader och prova på att jobba inom våra olika områden i den kommunala hälso-och sjukvården.
"Det här upplägget som trainee-sjuksköterska känns jättebra. Det är mycket som är nytt, då är det skönt att inte känna stress och press direkt." - Maria Forsberg Gullenborn, sjuksköterska

 • Språkhöjande insatser: Du som är tillsvidareanställd och inte har svenska som förstaspråk kan få möjlighet att läsa svenska på betald arbetstid, 20 - 25% på vuxenutbildningen. 
 • Ledarskapsprogram: Vi har ett program för chefer som är nya inom vår organisation. Det pågår under ungefär ett års tid och startar varje höst. Programmet ger dig verktyg och kunskap som du kan använda för att få en bra start i din ledarroll. Verktygen du får lära dig ska skapa förståelse och underlätta ditt uppdrag. Digitala verktyg

Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi är utsedda till modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. Nedan några exempel på hur vi jobbar med detta.  

 • Dokumentera, läsa genomförandeplan och signera digital: Vi jobbar i appen Treserva med att underlätta all dokumentation av vårt arbete. 
 • Trygghetskamera: Vi behöver inte störa med fysiska besök på natten utan kan titta till digitalt. 
 • Läkemedelsfördelare: Vi har tillgång till läkemedelsfördelare som hjälper kunden ta sin medicin enligt föreskrift. De doserar och påminner när läkemedel ska tas.  
 • Nyckelfria lås: I vår verksamhet utrustas dörrar med nyckelfria låsvreden som personalen kan öppna med en app. Det skapar stor flexibilitet i planeringen.  
 • GPS-larm: Kunder som löperrisk för fallolyckor eller att gå vilse får tillgång till GPS-larm i form av ett armband.
 • Ätrobotar: För kunder som har svårt att äta själva finns tillgång till så kallade ätrobotar som hjälper dem bli mer självständiga i samband med måltider.   
 • Intelligenta duschar och bidé: Våra intelligenta duschar hjälper kunder med svårigheter att klara av duschmomentet mer självständigt. Dusch och torkbidé använder vi också och de är en sits som man sätter på vanliga toaletten som spolar rent och torkar så att personen inte behöver hjälp med det. 
 • Virtuell motionscykel: Med vår virtuella motionscykel Motiview, som är utrustad med storbildskärm, kan våra kunder ta cykelturer i virtuella miljöer.
 • Digitala terapidjur: På våra boenden finns digitala husdjur. De ser ut som hundar eller katter och rör sig som riktiga djur. De reagerar även när de blir klappade.  

Bidra till ökad självständighet
Digitalisering i äldreomsorgen innebär inte bara att vi inför teknik och nya arbetssätt i våra verksamheter. Vi hjälper även seniorer i Karlstad att hitta smarta lösningar som de kan använda i sin vardag helt utan vår hjälp. Vår roll är att coacha och visa på möjligheter. Här är exempel på hur vi jobbar med detta. 

 • Visningsmiljö: Vi har en visningsmiljö dit personer kan komma för att klämma, känna och prova produkter som underlättar vid fysiska såväl som kognitiva nedsättningar, samt syn- och hörselnedsättningar. Besökarna kan också få professionella råd, tips och hjälp av våra arbetsterapeuter.
 • Demonstrerar i hemmen: Alla hemtjänstgrupper, trygghetsboenden och rehab-stationer har ett urval av smarta saker som de kan ta med till kunder för att visa och inspirera.   Ledarskap

Ett nära och kompetent ledarskap ger bäst förutsättningar för dig som medarbetare. Vi satsar därför på följande för att säkerställa detta. 

 • Kompetensutveckling av chefer: Våra chefer kan få individuell coaching eller handledning i grupp och även få gå olika utbildningar. Alla nya chefer går ett gemensamt utbildningsprogram som heter "Ledarskap i Karlstads kommun". 
 • Gruppledare: På varje enhet i äldreomsorgen finns en gruppledare/samordnare för att stötta teamet i arbete och även bistå administrativt. 
 • Närhet till personal: Vi jobbar hårt för att våra chefer ska vara närvarande för sin personal. På våra äldreboenden innebär det att cheferna alltid har sin arbetsplats ute i verksamheten. Vi ser också till att ha så små arbetsgrupper som möjligt, 25-40 medarbetare. Hälsa

 • Friskvårdsbidrag: Alla våra medarbetare kan få ett friskvårdsbidrag på max 3 000 kronor per år.

 • Haga motion: Du har möjlighet till träning på Karlstads kommun egna friskvårdscenter, Haga Motion. De erbjuder bland annat styrketräning, spinning, gympa och massage.
 • Sundstabadet och Vålbergsbadhus: Avgiftsfri simning måndag-fredag.
 • Företagshälsovård: I samarbete med vår företagshälsovård arbetar vi främjande, förebyggande och vi har ett personalstödsprogram där våra medarbetare kan få anonym telefonrådgivning i både arbetsrelaterade och privata frågor.
 • Motionslopp: Kommunen bjuder på anmälningsavgiften om du vill vara med i ett motionslopp som till exempel Karlstads Stadslopp, Energiruset, Vårruset eller Tjurruset.Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Extra semesterdagar: Du har möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön, så kallas semesterväxling.
 • Löneväxling till pension: Löneväxling är en form av pensionssparande. Det innebär att du som anställd erbjuds att växla en del av din bruttolön till ett pensionssparande i stället för att ta ut allt som lön. Med andra ord så inkomstbeskattas inte det löneväxlade beloppet direkt när inbetalningen sker, utan först när pensionen betalas ut.
 • Hyr semesterbostad: För dig som vill semestra på västkusten eller i fjällen finns möjlighet som kommunanställd att till bra pris hyra rum på semesteranläggningen Sunna på Tjörn eller hyra stuga vid Gruvens Fäbod i Sälen.
 • Hyr personalcykel: Alla tillsvidareanställda kan förmånligt hyra en personalcykel för privat bruk genom ett bruttolöneavdrag.
 • Hyr miljöbil: Alla tillsvidareanställda kan förmånligt hyra en miljöbil för privat bruk genom ett bruttolöneavdrag.Aktiviteter

I Karlstads kommun anordnar vi ett stort utbud av aktiviteter för seniorer.

 • Aktivitetssamordnare: Karlstads kommun har anställda aktivitetssamordnare som har i uppgift att ordna aktiviteter för seniorer i kommunen.
 • Trivseltid: Vi erbjuder våra kunder trivseltid. Det innebär att vi genomför olika aktiviteter utifrån kundens önskemål, både enskilt och tillsammans. Det kan vara allt ifrån fikastund till en hockeymatch.
 • Kulturtrappa: En satsning som ger personer som bor på vårdboende eller får hemtjänst möjlighet till fler kulturupplevelser. Inom projektet finns ett antal paket som innehåller ett rikt utbud av kultur och aktiviteter som leds av professionella aktörer. Kulturpaketen innehåller bland annat bildberättande, dans, musik, handmassage, olika typer av utflykter, rörelse, skapande och smakupplevelser.

Vi är Karlstads största lag och tror på teamarbete. Vårt team består av medmänskliga proffs med yrkesroller som sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socionomer. Vi har arbetsglädje, visar omtanke och vill göra varandra bra. 

Vår uppgift att förbättra livskvalitet ser vi som livsviktig. Vi ser även dem vi jobbar för som en del i teamet och att vi är ett stöd för dem att utföra sin egen vård. Arbetsmetoderna är hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och ska stärka självständigheten.


Värdegrundsarbete och värdegrundsinternat  
Vi har en tydlig vision och vår värdegrund lever i vardagen. Den är en del av våra introduktionsprogram, i vårt utvecklingsarbete och du som  jobbar hos oss får åka på konferens två heldagar vart annat eller vart tredje år för att inspireras av värdegrunden. Vi kallar den aktiviteten för Värdegrundsinternat.

Vår värdegrund:

 • Vi är till för Karlstadsborna
 • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet
 • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang
 • Vi är en kommun i gott skick
 • Vi når goda resultat

Operativa enhetsteam
Vi har kommit långt i hur vi arbetar med nära vård och ett helhetstänk kring kunden. Genom operativa enhetsteam får våra olika professioner vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter arbeta tillsammans med kunden i hemmiljön och nyttja varandras styrkor. Kompetensen hos legitimerad personal tas tillvara, vilket också gynnar kunden och omvårdnadspersonalen.

Demensteam och hemtagningsteam
Vi har ett hemtagningsteam som arbetar med vårdplanering och tidig rehabilitering efter vistelse på sjukhus. Vårt demensteam har en rådgivande och konsultativ roll i demensfrågor.

Vem trivs hos oss? 
Medarbetare som trivs i vårt team är nyfikna på människor och är positiva. De ser möjligheter framför problem och risker. De uppskattar också det ständiga lärandet som finns i äldreomsorgen.

 • Verksamheter: Hemtjänst,  trygghetsboende, vårdboende, hälso- och sjukvård, träffpunkt och dagverksamhet. Inom vård- och omsorgsförvaltning ingår också stöd för personer med olika funktionsnedsättningar, vuxna och barn.
 • Storlek: Vi är cirka 2 000 kollegor. 
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, max 3 000 kr per år
 • Rätt till heltid: JaHär finns vi

Kontakt

Besöksadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Järnvägsgatan 4
652 25 Karlstad


Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.seTill Karlstads kommuns hemsida

Sociala medier

Lediga tjänster