Dela

Höganäs Omsorg

Vill du vara med och göra skillnad i framtidens vård och omsorg hos en arbetsgivare som vill ligga i framkant? Då är Höganäs Omsorg AB det rätta valet!

Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och varierat jobb. Hos oss är du med och skapar en god vardag för våra vårdtagare genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. Ett varierande och stimulerande arbete där du får möjlighet till personlig utveckling och till att göra en viktig insatts. 

Tillsammans utvecklas vi genom innovation, digitalisering och modigt ledarskap. Allt för att kunna möta framtiden på bästa sätt.

Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning


Utbildning

 • Introduktion: Som ny medarbetare hos oss erbjuder vi dig en kommungemensam introduktion och en lokal arbetsplatsintroduktion. 
 • Chefsintroduktion: Som ny chef hos oss får du genomgå en central chefsintroduktion.
 • Kompetensutveckling: Vi erbjuder vi dig olika typer av lärande eller aktiviteter vars syfte är att öka din kompetens. För oss handlar kompetensutveckling inte bara om traditionell utbildning utan att du även kan utvecklas och lär i det dagliga arbetet som till exempel studiebesök, arbetsrotation och mentorskap. Ett arbete med vardagligt lärande ger mer motivation och arbetsglädje. Behoven avgör vilken typ av kompetensutveckling som är lämpligast för dig.Hälsa

Vi arbetar löpande med att utveckla och skapa förutsättningar som underlättar för dig som medarbetare att göra hälsosamma val i vardagen. Därför har vi ett välutvecklat friskvårdsarbete som jobbar förebyggande med hälsofrågor.

 • Friskvårdsadministratör: Vi har en administratör vars främsta uppgift är att samordna aktiviteter och att ge inspiration och information till dig om friskvård. 

 • Friskvårdsbidrag: Du som är tillsvidareanställd har rätt till 2 000 kr per år. 
 • Hälsoinspiratör: Inspirera till både psykisk och fysisk god hälsa på våra arbetsplatser.

Som medarbetare erbjuds du en mängd olika trivsel- och hälsorelaterade förmåner, som till exempel:

 • Gratis träning
 • Pausyoga
 • Sjunga i kör
 • Motions - och friskvårdsaktiviteter
 • Diamantkort - genom att vara aktiv på din fritid kan du vinna fina priser.
 • Cykellott - för varje 10 cyklade mil får du en lott så du kan vara med och vinna fina priser.
 • Personal och fritidsföreningar - hos oss finns aktiva föreningar som arrangerar roliga aktiviteter och kurser som till exempel silversmide, golf, glasstillverkning och blomsterarrangemang.
 • Konstlotteri - du har möjlighet att köpa lotter där du kan vinna tavlor, keramik och skulpturer.  
Flexibilitet

 • Heltid som norm: När fler medarbetare i välfärden jobbar heltid kan vi möta framtidens rekryteringsbehov, samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Vi arbetar därför med att göra heltid till norm.
 • Flexibla arbetstider för timanställda vikarier: Som vikarier har du möjlighet att vara med och styra när och hur mycket du vill jobba. Via vårt vikariehanteringssystem, Timecare pool kan du som vikarie anmäla dig som tillgänglig de dagar du vill jobba.  Förmåner

Höganäs kommun erbjuder sina medarbetare en rad förmåner, till exempel:

 • Pension, föräldrapenning och försäkring
 • Hälsa och friskvård
 • Förmånscykel
 • Sociala aktiviteter, uppvaktning och bidrag
 • Lämna blod på arbetstid
 • Personalbil

Villkoren kan se lite olika ut beroende på vilka verksamheter du arbetar inom.Ledarskap

 • Tillitsbaserat ledarskap: Med ett tillitsbaserat ledarskap strävar vi efter att bidra till att stärka dig som medarbetare, att stimulera helhetstänkande och lärande, samt att se potential i varje individ.

 • Ledarskapsutbildade chefer: Hos oss har alla chefer genomgått en ledarutbildning.Digitala verktyg

Vi satsar på digitala verktyg för att förenkla och effektivisera vårt arbete och för att göra vardagen enklare för våra medborgare.  Vi är måna om att ta vara på den digitala kompetensen som våra medarbetare har och letar aktivt efter digitala lösningar som vi kan införa i våra verksamheter. 

 • Nyckelfria lås: Inom hemtjänsten använder vi nyckelfrialås.
 • Tillsyn via kamera: Inom hemtjänsten finns möjlighet till kameror för att titta till omsorgstagare under natten. 
 • Digirehab: Vi erbjuder omsorgstagare möjlighet till digital rehab med hjälp av en undersköterska eller själv. Målen är att förbättra balans och rörelseförmågan så våra omsorgstagare kan klara sig bättre själva.Lokaler och omgivningar

Hos oss får du möjlighet att arbeta på en av Sveriges vackraste arbetsplatser. I Höganäs finns unik natur, med Kullaberg som syrerik ryggrad som sträcker sig längst hela kommunen. Omringad av en vacker kustremsa som lockar till både bad och äventyr.Mångfald

Vi har en personalpolicy som säger att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Vår arbetsplats ska spegla det samhälle vi lever i, där människor med olika bakgrund möts och samverkar. 

Vi arbetar för bättre liv
Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som arbetar för att skapa förutsättningar för invånarna i Höganäs kommun att kunna leva så tryggt och självständigt som möjligt. Vi som arbetar här är verksamma inom något av områdena äldreomsorg, hemsjukvård eller LSS och är exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut eller undersköterska. Oavsett titel är ditt uppdrag viktigt och meningsfullt och kommer bidra till ett bättre liv för många kommuninvånare. Vill du göra karriär genom att få andra att må bra? Då är det hos oss du ska jobba!

Vi drivs av att jobba med människor
Det vi alla har gemensamt är att vi har ett genuint intresse för människor. Inom våra verksamheter möter vi olika typer av människor som vi bemöter utifrån deras individuella förutsättningar för att de ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har ett varierande och stimulerande arbete där våra insatser är av stor betydelse och ger möjlighet till personlig utveckling. Här trivs vi tillsammans och alla tar ansvar för vårt goda arbetsklimat och för att vi ska ha roligt på jobbet

Vårt arbetssätt
Vi arbetar utefter ett rehabiliterande förhållningssätt. Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att arbeta rationellt och förebyggande i utsatta situationer. 

Tillsammans möter vi framtiden
Andelen äldre över 80 år beräknas öka med cirka 25 procent fram till 2023. Fler än någonsin kommer behöva våra tjänster. Tillsammans utvecklas vi genom innovation, digitalisering, modigt ledarskap och stolta medarbetare. Allt för att kunna möta framtiden på bästa sätt.

 • Verksamheter: Hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet, LSS, ledsagning.
 • Storlek: 700 medarbetare som erbjuder stöd till våra omsorgstagare.
 • Organisationsform: Kommunalt bolag
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, 2 000 kr per år
 • Rätt till heltid: Ja
 • Delade turer: NejHär finns vi

Kontakt

Besöksadress

Stadshuset
Centralgatan 20


Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

042 - 33 71 00
[email protected]


Besök Höganäs Omsorgs hemsida

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan