Dela

Arvika kommun

Välkommen till Arvikas vård och omsorg - vi kan, vi vill, vi vågar!

Som medarbetare inom Arvika kommuns vård och omsorg möts du av en respekt och tro på att du kan, du vill och att du vågar. Tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer har du det viktiga uppdraget att hjälpa Arvikabor i behov av stöd.

I våra verksamheter jobbar undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare samt personliga assistenter, vårdare och stödassistenter inom LSS, med flera. Vi stöttar och lär av varandra i olika professioner och roller.

Hos oss finns vägar till yrkes- och chefskarriär som bygger på verksamhetens behov. Här har du goda förutsättningar för delaktighet, medskapande och kontinuerlig utveckling i din yrkesroll.

Karriärmål
Hälsa
Extra förmåner
Digitala verktyg
Utbildning

Karriärmål 

Vård och omsorg är en framtidsbransch och hos oss finns det möjligheter till utveckling. Här följer några exempel på möjligheter till specialisering och utökat ansvar:

 • En plan för din utveckling: Du har medarbetarsamtal med din chef och då lägger ni en plan för din individuella kompetensutveckling.
 • Särskilda uppdrag: Som undersköterska finns det möjlighet att ta ett större ansvar inom ett visst område genom det vi kallar för särskilda uppdrag. Det kan bland annat handla om förflyttningsteknik, kost, hygien och demens. Genom att ta dig an ett särskilt uppdrag får du möjlighet att specialisera dig och utvecklas inom nya områden.  
 • Vägen till en chefsroll: För att ta en chefsroll i vår organisation behöver du högskoleutbildning i grunden. Om du saknar högskoleutbildning men visar intresse och potential finns det ändå vägar mot en chefsroll. Du kan få prova på rollen inom ramen för ett vikariat och ta tjänstledigt får att tillgodogöra dig nödvändig utbildning. 


Utbildning

Vi satsar på våra medarbetares kompetensutveckling. Om du är en driven person som vill utvecklas i din yrkesroll så finns goda möjligheter att göra det genom oss. 

 • Introduktionsutbildning: Som nyanställd får du en ordentlig introduktion så att du känner dig trygg med dina arbetsuppgifter och förväntningar på din roll. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment.    
 • Läs till vårdbiträde eller undersköterskaGenom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet finns det möjlighet att läsa till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, där jobb varvas med studier.
 • Gå specialistutbildning:  Du som är undersköterska kan få möjlighet att vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom till exempel demens- eller palliativ vård. Det finns även möjlighet att gå en vidareutbildning för att bli digitaliseringstekniker som är en specialistutbildning inom välfärdsteknik. 
 • Mentorskap och utbildning för chefer: Som ny chef kommer du tilldelas en mentor som stöttar och guidar dig i början. Du kommer också gå utbildningen Utvecklande ledarskap som utvecklats av Försvarshögskolan. Ledarmodellen kännetecknas av relationsbyggande och en öppen dialog. Du kommer få lära dig ge stöd men också ställa krav och konfrontera med gott uppsåt. 


Hälsa

Vi har en rad insatser och förmåner för att främja våra medarbetares hälsa. Här följer ett urval: 

 • Friskvårdsbidrag:  Du som är visstidsanställd och jobbat sex sammanhängande månader eller mer som löper under ett kalenderår har rätt till friskvårdsbidrag på 1 000 kr/år.  

 • Företagshälsovård: Via vår företagshälsovård Avonova har vi tillgång till företagssköterska, läkare, ergonom arbetsmiljöingenjör och legitimerad psykoterapeut. 
 • Föreningen ASKIM: Arvika stads kommunalanställdas idrotts- och motionsförening är till för kommunens anställda, förtroendevalda och deras familjemedlemmar. Som anställd är du automatiskt medlem. Föreningen erbjuder ett brett utbud av motionsaktiviteter och tävlingar; de lottar även ut biljetter till bio, föreläsningar och andra evenemang.  

 • Hälsoinspiratör: Medarbetare som är extra intresserade av motion och hälsa kan ta rollen som hälsoinspiratör. De tar ett extra ansvar när det gäller att uppmuntra till motion och andra hälsosamma val bland medarbetarna. De fungerar också som ett stöd till sin chef i det hälsofrämjande arbetet. 
 • Rökfri arbetstid: Våra medarbetare har rätt till en rökfri arbetsmiljö, därför är rökning inte tillåtet under arbetstid. För den som vill sluta röka och önskar stöd i detta erbjuder Arvika kommun deltagande i en rökavvänjningsgrupp eller individuell rökavvänjning.Digitala verktyg 

Genom digitala arbetssätt frigör vi tid från administration som vi i stället kan lägga på att ge mer personlig omsorg och service till dem vi stödjer. 

 • Nyckelfria lås: I äldreomsorgen använder vi digitala lås så att vi inte behöver använda nycklar. Vi öppnar enkelt med en app. Det spar tid och ökar flexibiliteten i vår planering.  

 • Trygghetskamera:  Omsorgstagare som behöver regelbunden tillsyn kan välja att inte alltid få fysiska besök utan att vi istället tittar till dem via en kamera.  

 • Planeringssystem: Vi använder planeringssystemet TES. Där ser du hela ditt arbetsschema, hittar information om insatser och personerna du besöker och kan göra anteckningar direkt i mobilen.  
 • Digitaliseringstekniker: I vår organisation finns särskilda digitaliseringstekniker som installerar, sköter och utvecklar våra välfärdstekniska system som kameror, GPS-larm och nyckelfria lås.  


Extra förmåner

 • Årskort hos Värmlandstrafiken: Du har möjlighet att köpa ett årskort hos Värmlandstrafik och betala det med månadsvisa löneavdrag, vilket innebär en signifikant reduktion av kostnaden för dig. Förmånen gäller tillsvidareanställda eller den som kommer att vara anställd i minst ett år.  
 • Semesterväxling: Under vissa förutsättningar och i dialog med din chef har du möjlighet att växla ditt semestertillägg mot fler semesterdagar.
 • ASKIM-stugan: Arvika kommuns personalförening ASKIM har en stuga i Koppsäng utanför Arvika som anställda kan boka helt utan kostnad. Stugan kan bokas en gång per anställd och år. Stugan kan till exempel bokas för arbetsplatsträff eller för en privat tillställning. 

Ett av Arvika kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. 

Vi är en arbetsgivare som värdesätter arbetsglädje och en god arbetsmiljö. Som medarbetare möts du av en respekt och tro på att du kan, vill och vågar.

Vi kan lova utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter. Du kommer också få möjlighet till delaktighet och medskapande i organisationens utveckling.  

Våra kärnvärden vägleder arbetet

 • Medborgarfokus: Vi är till för medborgarna. 
 • Stolthet: Vi kan, vi vill, vi vågar. 
 • Resultatinriktning:Vi sätter upp mål och tar ansvar för resultatet. 
 • Öppenhet:Vi lyssnar, vi ger och får information, är öppna. 

 • Förnyelse:Vi söker aktivt förnyelse genom dialog.  

Vem trivs här? 
Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och intressen. Vi befinner oss på olika plats i livet och har kommit till vård- och omsorgsyrket i olika stadier i våra yrkesliv.

Även om det finns saker som skiljer oss åt så brukar vi som trivs ha ett par saker gemensamt:

 • Vi är positiva, modiga, har ett gott bemötande och ett genuint intresse för att hjälpa andra.
 • Vi vill, kan och vågar möta olika typer av människor och drivs av att lösa problem som underlättar för någon i behov av stöd.

Känner du igen dig? Då kommer även du att trivas hos oss!

 • Verksamheter: Inom Vård och omsorgs verksamhet finns hemtjänst, särskilt boende, LSS-verksamhet, Hälso- och sjukvård och rehabilitering liksom biståndsbedömningen och kost.
 • Storlek: Inom vård och omsorg arbetar cirka 1 000 anställda och som hjälper ungefär 1 300 brukare.
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja

Här finns vi

Kontakt

Har du frågor, tveka inte att höra av dig! 

För frågor om specifika annonser kontakta kontaktpersonen som anges i annonsen.

För övriga frågor vänligen kontakta:

0570-816 00
vard.omsorg@arvika.se


Besök Arvika kommuns hemsida

Sociala medier

Lediga tjänster

Skicka en spontanansökan