Dela

Enhetschef till hemtjänsten Upplands-Bro kommun

Yrke: Enhetschef Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid Sök jobbet senast: 19 augusti 2022

Vi söker nu en engagerad och coachande enhetschef till kommunens hemtjänst. Som enhetschef leder och utvecklar du enheterna i nära samverkan med medarbetarna.

Våra styrkor som arbetsgivare är att vi har en unik spetskompetens inom demensvård, ligger i framkant när det kommer till att använda tekniska hjälpmedel och att vi tar tillvara på våra medarbetares intressen och kreativitet.

Vårt mål är att alla ska vara stolta och känna glädje över att komma till jobbet.

Karriärmål
Hälsa
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

Som enhetschef hos oss inom äldreomsorgen är ditt huvuduppdrag att verka för att vi bedriver hemtjänst med hög kvalitet där våra medarbetare får möjlighet att ge det bästa stödet till våra omsorgstagare. 

Ditt uppdrag blir att företräda kommunens vision, värderingar och mål, samt att förmedla dessa inom verksamheten. Du kommer att ha personal-, budget-, arbetsmiljö- och operativt ledningsansvar. I din roll har du stöd av biträdande enhetschef och kundansvariga.

Du rapporterar till avdelningschef för äldre- och omsorgsavdelningen och ingår i ledningsgrupp tillsammans med kollegor från utförarverksamheterna.

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom området. Du behöver ha dokumenterad ledarerfarenhet och vara väl förtrogen med de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Erfarenhet som chef inom vård och omsorg är meriterande.

Du kommer att driva arbetet mot politiskt ställda mål inom de ekonomiska ramarna, vilket ställer krav på god ekonomisk medvetenhet och erfarenhet av budgetansvar.

Andra viktiga egenskaper för rollen att du är strukturerad, prestigelös och drivande, samt att du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med omsorgstagaren i centrum. Hemtjänstarbetet kräver snabba omställningar, så stor vikt kommer även läggas på flexibilitet och personlig lämplighet.

För att du på ett smidigt sätt ska kunna ta dig mellan våra olika verksamheter är B-körkort ett krav. 

Som ledare präglas du av trygghet, tydlighet och stabilitet. Du har lätt för att entusiasmera dina medarbetare och skapar ett gott arbetsklimat, där du vill se dina medarbetare växa genom ansvar. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och förstår medarbetarnas behov. Vidare har du lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och är kan anpassa din kommunikation till den du möter.

Du leder i enlighet med Upplands-Bro kommuns ledarskapsfilosofi:

 • Laget framför jaget.
 • Ut med språket.
 • Var modig.
 • Få det gjort.

Upplands-Bro hemtjänst håller hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal, huvuddelen av personalen har en undersköterskeutbildning.

Vi erbjuder ett helhetsåtagande som omfattar allt från städ, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad så som hjälp med personlig hygien, hjälp med sänggående och/eller uppstigning, toalettbesök, m.m. Upplands Bro hemtjänst erbjuder även avlösning och ledsagning. Vi har vår egen kvälls- och nattpatrull.

Trygghetslarm är ett komplement till hjälpinsatser och hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen och gör utryckningar vid behov.


 • Verksamheter: Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet och förebyggande verksamhet för äldre.
 • Storlek: Cirka 200 medarbetare
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, 1 500kr per år
 • Rätt till heltid: Ja
 • Delade turer: Nej

Detta är vad vi erbjuder våra anställda. Erbjudandet kan variera beroende på vilken yrkeskategori och anställningsform du tillhör.


Karriärmål

 • Ombud: Som ombud får du utbildning inom ett område som du sedan har ett utökat ansvar för. Du kan bli ombud inom till exempel hygien, palliativ vård, aktiviteter, kost, språk, demens eller anhörigambassadörer. Du jobbar i verksamheten och utvecklar och delar med dig av dina kunskaper inom ditt specialområde med dina kollegor. 
 • Samordnare: Är du undersköterska finns en möjlighet att på fritiden vidareutbilda dig till samordnare med ansvar för planering, bemanning och kontakt med våra omsorgstagare. För att bli samordnare kan du gå YH-utbildningen ”Verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg” som är en tvåårig utbildning. 
 • Reflektionsledare: Som reflektionsledare får du utbildning för att du ska kunna hålla i samtal där ni i arbetsgruppen reflekterar över händelser som skett inom verksamheten. 
 • Handledare: Vi kan erbjuda dig en utbildning så du kan bli handledare för studenter som kommer från vård- och omsorgsutbildningar och nyanställda medarbetare. 
 • Chefsposition: När vi rekryterar nya chefer söker vi personer med en högskoleutbildning, som till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan högskoleutbildning som vi anser vara relevant.

 • Medarbetarakademin: I kommunen finns Medarbetarakademin, ett program för att uppmuntra till interna karriärmöjligheter och utveckling. 
 • Aspirantprogrammet: Aspirantprogrammet vänder sig till personer som har potential och som i framtiden kommer att vilja söka sig till chefs- och ledarroller i Upplands-Bro kommun. Digitala verktyg

Vi är en modern kommun som anpassar våra verksamheter och arbetsplatser efter det nya som händer i samhället. Därför arbetar vi aktivt för att ligga i framkant när det kommer till att använda tekniska hjälpmedel och lösningar inom våra verksamheter.  

 • Näst bäst på digitalisering i Sverige: Vartannat år delas priset Sveriges digitaliseringskommun ut till den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. 2021 hamnade vi i Upplands-Bro på en ärofylld andraplats. 
 • Arbetsmobil: Inom hemtjänsten får varje medarbetare en mobiltelefon som är deras viktigaste arbetsverktyg. Via mobilen kommer du åt dokumentation, planering och information om planerade besök.
 • Nyckelfria lås: Inom hemtjänsten använder vi nyckelfrialås via Phoniro.

 • Nattkamera: Inom hemtjänsten finns det några som har nattillsyn via kamera.
 • Robotkatter: Katten används för att öka välbefinnandet och höja livskvaliteten för personer med kognitiv sjukdom. 

 • Digitala informationsskärmar: På vår vård- och omsorgsboenden finns digitala skärmar där boende och medarbetare kan ta del av information om vilken mat som serveras, vilka aktiviteter som erbjuds och vilka medarbetare som jobbar. 
 • Tovertafel: Ett digitalt spel för stimulans och aktivitet.


Extra förmåner

 • Förmånsportal: Som medarbetare med månadslön har du tillgång till vår Förmånsportal där du kan hitta ett brett urval av förmåner och rabatter. Portalen samlar också all information om dina förmåner som pension, friskvårdsförmåner och information om din anställning på ett och samma ställe.
 • Rätt till heltid: Vi arbetar aktivt för att erbjuda vår omvårdspersonal rätt till heltid och vi har som mål att tillämpa det i den mån det är möjligt. Därför erbjuder vi all nyanställd omvårdspersonal möjligheten att jobba heltid.
 • Semester: Alla tillsvidareanställda har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar och vid 50 år har du 32 dagar. Hos oss har du rätt till förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.
 • Semesterväxling: Alla medarbetare med tillsvidare- och semesteranställning har möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som inte fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar. Medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.Hälsa

Att jobba inom Upplands-Bro kommun ska vara både utvecklande och bidra till att du som medarbetare har en god balans mellan ditt arbetsliv och fritid. Därför uppmuntrar vi dig att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter. 

 • Friskvårdsbidrag: Vi erbjuder dig som tillsvidareanställd ett friskvårdsbidrag på 1 500 kronor per kalenderår. 

 • Träning: Vi erbjuder flera träningspass som du kan delta i. Passen hålls i kommunens olika träningslokaler och aktiviteterna drivs av frivilliga kollegor. Vi anordnar även Lillsjöstafetten där lag från hela kommunen tävlar mot varandra. 
 • Bra arbetsmiljö: För oss är det viktigt att du trivs på jobbat, därför jobbar aktivt med att skapa en bra arbetsmiljö. Fem gånger om året får våra medarbetare svara på frågor om hur de upplever arbetsmiljön.Utbildning

Vi vill att du ska få möjlighet att utvecklas och vi med dig. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du känner dig trygg i dina kunskaper. Därför erbjuder vi dig som medarbetare olika möjligheter att gå olika kompetenshöjande utbildningar.

 • Äldreomsorgslyfet: Vi ingår i äldreomsorgslyftet vilket innebär en möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid. 
 • Språkstöd: För dig som har grundläggande kunskaper i svenska men har behov av att vidareutveckla din vårdsvenska kan vi erbjuda språkutbildningar. Våra språkombud kan också vara till hjälp. 
 • Digitala utbildningar: Som medarbetare hos oss har du tillgång till flera digitala utbildningar via Kunskapsguiden och Vårdgivarguiden. Där kan du ta del av utbildningar inom områden som till exempel fallprevention och psykisk ohälsa. Utbudet byggs hela tiden på med fler utbildningar. 
 • Demensvänner: Upplands-Bro kommun utbildar verksamheter och hela samhället inom demens och vid intresse kan du få chansen att bli en av våra demensvänutbildare. Här kan du läs mer.Ledarskap

I kommunen har vi en ledarskapsfilosofi som lyder: Laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort. Vi arbetar med ett tillitsbaserat, nära ledarskap och har utvecklat en feedback-kultur för att utveckla och lära av varandra.

 • Tillitsbaserat ledarskap: Med ett tillitsbaserat ledarskap strävar vi efter att bidra till att stärka dig som medarbetare, att stimulera helhetstänkande och lärande samt att se potential i varje individ.
 • Nära ledarskap: För oss är det viktigt att du som medarbetare känner närvaro och stöd från din chef. Därför satsar vi bland annat på biträdande enhetschefer i våra verksamheter så du alltid har närhet till din chef och kan få stöd och råd när du behöver det. 
 • Feedback-kultur: Alla våra medarbetare och chefer har fått utbildning inom Feedback-kultur. Det innebär att vi jobbar med att lyfta det som fungerar, stötta varandra och göra mer av det som funkar bra.Mångfald

 • Kulturell mångfald är vår styrka: Vi ser mångfalden bland våra medarbetare som en av våra största styrkor. Här har vi en bra balans mellan kön, ålder och kulturell bakgrund. Alla är välkomna. Att våra medarbetare har en kulturell kompetens är viktigt då våra omsorgstagare också har olika kulturella bakgrunder. 
 • HBTQI-certifierat vård- och omsorgsboende: Vårt vård- och omsorgsboende Kungsgården är hbtqi-certifiertifierat via RFSL. Syftet med certifieringen är att att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och att personalen får lära sig ett hbtqi-kompetent bemötande.

Här finns vi

Kontakt

Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

Angelica Chibout, enhetschef
08-518 377 26
ewa.aronssonchibout@upplands-bro.se

Anna-Carin Klaar, personalspecialist
anna-carin.klaar@upplands-bro.se


Facklig kontakt

Nås via kommunens växel
08-581 69 000


Besök Upplands-Bros hemsida

Sociala medier

Räkna ut resväg

Mer om oss

Läs mer om Upplands-Bro kommun

Ansök nu