Tipsa om jobbet

Enhetschef till hemtjänsten i Bollnäs kommun

Yrke: Enhetschef Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid Sök jobbet senast: 14 juni 2024

Vi söker nu en enhetschef inom hemtjänstverksamheten och letar efter dig som vill vara med, påverka och driva förändring och utveckling, och som inte backar för utmaningar. Inom äldreomsorgen i Bollnäs kommun har vi vilja och driv!

Kort om jobbet:

 • Som enhetschef får du spännande och varierande arbetsuppgifter. 
 • Här får du jobba i en verksamhet som ligger i framkant inom digitala verktyg och välfärdsteknik.
 • Ledarskapsutbildade och närvarande chefer som finns till för dig.  
 • Flera förmåner för att du ska må bra, t.ex. personalstöd och möjlighet till semesterväxling.
 • Goda möjligheter till utveckling med utbildningar anpassade efter din yrkesroll och kunskapsnivå.  

Här skapar vi förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande för Bollnäs äldre som behöver stöd, vilket gör stor skillnad i deras liv.

Scrolla ner och läs allt om jobbet.

Karriärmål
Hälsa
Förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

Som enhetschef får du spännande och varierande arbetsuppgifter med ansvar för att leda, planera, samordna och följa upp verksamheten så den drivs med kvalitet och enligt gällande lagar, mål och beslut.

Utgångspunkten för hemtjänstverksamheten är de beslutade biståndsuppdragen. Du arbetar för att din enhet har tydliga strategier och handlingsplaner för att nå målen, att dessa genomförs och följs upp. Hos oss arbetar vi aktivt för att sätta omsorgstagarnas behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska känna delaktighet och att deras kompetens tas tillvara och utvecklas. Vi jobbar ständigt med kvalitetsutveckling - något vi vill att också du värdesätter. Du kommer ha fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. 

Du ingår i hemtjänstens ledningsgrupp som träffas regelbundet för att arbeta med gemensamma frågor, bolla idéer, stötta varandra och planera verksamheten. Vi ser det som viktigt att uppnå samsyn och helhetssyn på verksamhetsområdet hemtjänst och arbeta för utveckling av hela äldreomsorgen i Bollnäs kommun.

I ditt dagliga arbete finns nära stöd i form av teamsamordnare. Mycket samarbete sker med sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Det som utmärker vår verksamhet är fokus på helheten med upparbetat nära samarbete mellan professionerna. Till din hjälp finns även annat stöd och funktioner, så som ekonomer, HR-konsulter och verksamhetsstödet i förvaltningen.

I vår verksamhet får du inte tråkigt, du lär dig nytt varje dag och vi utvecklas tillsammans! Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, vård och omsorg, hälso- och sjukvård motsvarande 180 HP eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig eller passande till tjänsten.

Du har erfarenhet av ledarskap, minst 1 år.

För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du har lätt för att samarbeta och att du samtidigt kan arbeta självständigt. Du är strukturerad och leder och motiverar dina medarbetare. Du har gott omdöme och gör korrekta prioriteringar.

Utbildning i ledarskap är önskvärt.

Kunskap och erfarenhet av offentlig sektor och inom verksamhetsområdet är önskvärt.

Vi letar efter dig som vill vara med, påverka och driva förändring och utveckling, och som inte backar för utmaningar. Vi lägger stor vikt vid att du som chef kan skapa trygghet, struktur, kommunikation och samverkan med kollegor och medarbetare. Bollnäs hemtjänst består av flera enheter som är fördelade på olika områden i kommunen. Tillsammans driver vi verksamheten hemtjänst men med chefsansvar för olika enheter. Hemtjänsten befinner sig i en spännande fas med utmaningar och möjligheter, med fokus på en ännu bättre verksamhet och våra omsorgstagares och medarbetares bästa. 

 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder: Ja
 • Friskvårdsbidrag: Ja, för tillsvidareanställda
 • Rätt till heltid: Ja, för tillsvidareanställda

Detta är vad vi erbjuder våra anställda. Erbjudandet kan variera beroende på vilken yrkeskategori och anställningsform du tillhör.Utbildning

Att du som medarbetare både utvecklas som person och inom ditt yrke är viktigt. Därför erbjuder vi dig olika utbildningsmöjligheter som är anpassade efter din yrkesroll och kunskapsnivå. 

 • Tydlig struktur: Vi jobbar strukturerat med utbildning och alla har en egen utbildningsplan där vi bockar av de utbildningar som är obligatoriska för din yrkesroll. I samband med medarbetarsamtalet har du möjlighet att lyfta den kompetensutveckling du ser att du har behov av för att lyckas i ditt arbete.
 • Utbildningsbibliotek: Via intranätet hittar du vårt utbildningsbibliotek där du kan se vilka webbutbildningar vi kan erbjuda. Vissa utbildningar är obligatoriska, andra är frivilliga. Tillsammans med din chef kommer ni överens om utbildningar du kan gå utifrån verksamhetens behov. 
 • Introduktion: För du ska få en bra start och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter får du en introduktion. Du får all information som du behöver om våra arbetssätt och rutiner. Vi anpassar introduktionen utifrån din kunskaps- och erfarenhetsnivå. Som nyanställd bjuds du också in till en välkomstdag då får möjlighet att träffa nyanställda från andra förvaltningar.
 • Chans till betald utbildning: I Bollnäs kommun har vi krav på undersköterskeutbildning för att jobba, om du inte har relevant utbildning så har du ändå chans att prova på yrket upp till ett halvår och i dialog med din chef göra en plan för utbildning. Bollnäs är del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet vilket gör att det finns en chans att du kan få betald utbildning och plugga och jobba parallellt.
"Det är kul att studera och jobba samtidigt för jag känner att jag förstår bättre varför vi gör som vi gör." - Ayham Ghazoghli 


Johan, Ayham och Anna som utbildat sig via satsningen.  


 • Validering: Är du tillsvidareanställd men saknar formell utbildning? Då kan vi erbjuda dig validering av din kunskap. 
 • Språkstöd: För dig som har grundläggande kunskaper i svenska men behov av att vidareutveckla din vårdsvenska, kan våra språkombud vara behjälpliga vid språkcafé eller individuell handledning.  
 • Demens ABC: Alla medarbetare går utbildningen Demens ABC via Svenskt demenscentrum på arbetstid.
 • Utbildning för chefer och skyddsombud: Personalkontoret erbjuder specifika utbildningar för chefer och skyddsombud. 

 • Specialistutbildning: Det kan vara möjligt att få gå en specialistutbildning som undersköterska eller sjuksköterska på arbetstid om ett behov finns i verksamheten.
 • Bidrag litteratur, boende och resor: Om du väljer att läsa en vidareutbildning på en annan ort kan du ansöka om bidrag till litteratur, resor och boende.Karriärmål

Äldreomsorgen är en bransch som växer och utvecklas. Om du vill bli en del av den finns möjligheter att växa tillsammans med oss. Inom äldreomsorgen finns en olika roller och verksamhetsområden att upptäcka och utvecklas inom. Exempel på roller hos oss:

 • Ombud: En roll för dig som vill fördjupa dig inom ett visst område och få chans att stötta kollegor med kunskap kring detta. Exempel på områden du kan vara ombud för är kost, palliativvård, aktiviteter och inkontinens. 

 • Administratör: Är du duktig på administration och har erfarenhet från omsorgsarbete så kan det här vara en roll som passar om du vill testa något nytt. Du jobbar t.ex. med personalfrågor som arbetstider och anställningsavtal. 

Vägen till en chefsposition
Det finns flera vägar till en chefsposition, men utbildning och kompetens för uppdraget är viktigt. Saknar du högskolepoäng eller vill kompetensutveckla dig inom någon kurs när du är anställd så finns möjlighet till bidrag för studier motsvarande 10 000 kr per termin för böcker, resor och boende. 

 • Framtida ledare: Bollnäs kommun har tillsammans med några närliggande kommuner i Hälsingland ett ledarskapsprogram som heter ”Framtida ledare”. Där har Bollnäs kommun i sin helhet två platser för närvarande vartannat år dit den med ledarpotential kan ansöka om en plats.  Chefer kan uppmuntra medarbetare att söka utbildningen och får även lämna referenser inför urvalsprocessen. 

 • Efterfrågade yrkeskategorier:  Legitimerad personal som sjuksköterskor, socionomer, arbets- och fysioterapeuter är eftertraktade som chefer inom äldreomsorgen. Digitala verktyg

Vi ligger i framkant när det kommer till att använda digitala verktyg och välfärdsteknik. I flera av våra verksamheter finns teknikcoacher som hjälper till om du har frågor eller funderingar om hur du använder de digitala verktygen på bästa sätt. Här är några exempel på vad vi använder. 

 • Digitala planeringstavlor: Ett digitalt planeringsverktyg som visar de dagliga insatserna som ska utföras och säkerställer att inget blir bortglömt. 
 • Digital dokumentation: Dokumentation, planering och information om planerade insatser är tillgängliga digitalt via en app. 
 • Digital läkemedelssignering: Via en app signerar du när medicin överlämnats till omsorgstagaren. Om du är sen eller missat att signera så larmar systemet. 
 • Taligenkänning: Istället för att skriva för hand kan du tala in din dokumentation som omvandlas till text och läggs in i vårt system. 
 • Vändsystemet Vendlet: Vi använder vändsystemet Vendlet för omsorgstagare som är sängliggande. 
 • StandUp-lyftstol: Men hjälp av en StandUp-lyftstol kan en medarbetare själv säkert och enkelt hjälpa en person att komma upp från en liggande position på golvet. 
 • Nyckelfria lås: Inom hemtjänsten låser vi upp omsorgstagares ytterdörrar med hjälp av en mobiltelefon.

 • Tillsyn via kamera:  Vi använder kameror för att titta till omsorgstagare under natten. 

 • Tena Identifi: Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd.
 • För sinnena: Vi har flera verktyg för stimulans och aktivitet så som upplevelsecykel, terapidjur och Tovertafel, ett digitalt spel för personer med kognitiv utmaning. 

Här kan du läsa mer om våra smarta digitala hjälpmedel. Läs även mer om vår välfärdsteknik som vi använder inom äldreomsorgen. Hälsa

Vår ambition är att våra medarbetare ska hålla sig friska. Vi arbetar därför aktivt med att främja hälsan genom att öka kunskapen och medvetenheten om friskfaktorer som bidrar till god hälsa och en hälsofrämjande arbetsmiljö. 

 • Friskvårdsbidrag: Du erbjuds ett friskvårdsbidrag upp till 1 500 kr per år. Hur stort ditt bidrag är bestäms av omfattningen på din tjänst.
 • Medlemskap i kommunens fritidsförening: Du blir du automatiskt medlem i kommunens fritidsförening, vilket inte kostar något. Genom medlemskapet får du tillgång till olika rabatter i butiker och till olika evenemang. 
 • Aktivt liv utanför jobbet: Det finns stora möjligheter att vara aktiv i Bollnäs kommun. Här finns flera träningsanläggningar och möjligheter att utöva vintersport då vi har en skidbacke och längdspår i närheten. I kommunen finns även padelhall, bowlingbanor och golfbana. 

 • Företagshälsovård: Bollnäs kommun är ansluten till Företagshälsan Region Gävleborg. Du kan besöka företagshälsovården ett tillfälle per år. Behöver du träffa företagshälsovården fler gånger kontaktar du din chef för planering av fortsatta besök. 
 • Hyrcykel: Tillsvidareanställda erbjuds att få hyra cyklar genom löneavdrag som ett led i kommunens satsning på friskvårds- och miljöarbete.
Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Personalstöd: Ibland behöver man någon att prata med, därför erbjuder vi Personalstöd. Dygnet runt, året om kan du ringa Personalstöd och få rådgivning inom till exempel ekonomi eller juridik. Du kan också prata med en psykolog.
 • Extra semesterdagar: Du har 25 semesterdagar per år. Är du över 40 år får du 31 dagar och är du över 50 får du 32 semesterdagar. 
 • Växla semestertillägget mot fler lediga dagar: Genom så kallad semesterväxling har du möjlighet att växla in semestertillägget (ersättningen du får när du har semester) mot fler lediga dagar. 
 • Kaffe och te: Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats.
 • Terminalglasögon: Arbetar du vid en bildskärm mer än en timma per dag erbjuder vi dig en synundersökning och vid behov terminalglasögon.Ledarskap

 • Ledarskapsutbildade chefer: Det pågår en ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom Bollnäs kommun. 
 • Närvarande chefer: I de flesta av våra verksamheter så sitter cheferna i samma lokaler som sina medarbetare för att kunna vara närvarande i verksamheten. Vi strävar efter att ha små arbetsgrupper så att varje chef har ansvar för ett mindre antal medarbetare. 
 • Stöd till våra chefer: För att våra chefer ska kunna fokusera på det dom är bra på finns flera stödfunktioner. Till exempel mentorer som de kan vända sig till om de har funderingar kring sitt chefskap samt administratörer och samordnare som har hand om planeringen. 
 • Tillitsbaserat ledarskap: Vi strävar efter att arbeta med delaktighet och ta tillvara medarbetares kompetens för att tillsammans utveckla verksamheten. 
 • Handledning och stöd för medarbetare: Du kan vända dig till din chef om du känner att du behöver stöd i hur du ska hantera en situation. Då kan din chef hänvisa dig till en medarbetare med kompetens inom området som kan erbjuda stöd och råd. 

Här finns vi

Här finns vi

Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

Annelie Sköld
0278-25264


Facklig kontakt

Ann-Sofie Johansson, Kommunal
0278-25566

Ellinor Andersson, Vision
0278-25740


Besök Bollnäs kommuns hemsida

Sociala medier

Räkna ut resväg

Mer om oss

Läs mer om Bollnäs kommun

Ansök nu