Videotjänsten Loopeli förbättrar livskvalitén genom mer social samvaro

Vem man träffar kan vara viktigare än hur

Skrivet i samarbete med Loopeli

Östersunds kommun har letat efter ett enkelt sätt att hjälpa närstående att hålla kontakt med sina nära och kära. Kommunen testar nu videotjänsten Loopeli för att förbättra livskvalitén för sina medborgare genom mer social samvaro. Vi tog ett snack med Sylvia Mårtensson, projekt- och utvecklingsledare på Östersunds kommun, för att ta reda på hur de tänkt att tjänsten ska funka och hur de ska se till att antalet surfplattor räcker till. Ni har investerat i en tjänst för videosamtal, varför då?

– Som kommun vill vi ha nöjda invånare som håller sig friska och glada så länge som möjligt. Genom att underlätta för medborgarna att träffa närstående på sina villkor, tänker vi att depression och känslan av digitalt utanförskap kan minska. Vi tror faktiskt också att det kan göra att man vill bo kvar hemma längre. Många söker insatser på grund av att de känner sig ensamma eller otrygga. Det hoppas vi se mindre av nu. 

Vi vill inte ersätta det fysiska mötet. Men även när det gäller social samvaro kan vi ha olika behov. Vem vi får träffa kanske vissa dagar är viktigare än hur? 


Varför föll ert val på Loopeli?
– En utmaning generellt i kommunen är att många av de tekniska lösningar vi ser ofta är för avancerade, även om samtliga säljare upplever att just deras lösning är så enkel… Det Loopeli erbjuder är så enkelt att vem som helst kan använda det, och då menar vi verkligen vem som helst. Vi har länge letat efter en lösning som ökar medborgarnas delaktighet, trygghet och aktivitetsförmåga. Loopeli levde helt enkelt upp till de krav vi hade. 


Ni har varit tydliga med att ni inte var intresserade av en vanlig app, varför?
– En undersköterska som arbetar i hemtjänsten till exempel har en redan en app för att öppna dörrar, en för att signera läkemedel, en för att dokumentera, en med en karta för att hitta, en för planering och så vidare. Att då även hantera appar för samtal mellan äldre och deras och närstående, det blir lätt en app för mycket. Det är ohållbart för personalen.


Loopeli sitter fast på skärmen och innehåller inga extra funktioner. Andra appar har ofta fler "knappar" inne i appen också och då är de inte anpassade för våra målgrupper. 


Ni ska använda Loopelis videosamtal på era boenden, varför behövs tjänsten där?
– Tidigare när anhöriga ringt till en person som bor på ett av våra särskilda boenden så har det krävts att en från personalen tar samtalet och sedan levererar telefonen till den som ska prata. Det tycker inte vi är rätt användande av våra resurser. Men vi förstår också att det samtalet kan vara det viktigaste just då, för dem som försöker få kontakt. Att samtalen nu kan skötas utan personalen som mellanhand bidrar till frigjord tid för våra medarbetare. Det ger också en känslan av frihet för den som ska prata. De behöver inte tänka på att personalen väntar på att få tillbaka "sin" telefon.


Läs gärna mer på Loopelis hemsida.