Jens, fysioterapeut och enhetschef

Tre tips från experten på bra samarbete med fysioterapeuter

Fysioterapeuternas expertis inom äldreomsorgen är rörelse och aktivitet. Ett gott samarbetet med alla de olika professionerna inom äldreomsorgen är nyckeln för att uppnå en ökad livskvalitet och oberoende för dem äldreomsorgen är till för. Ganska mäktigt när man tänker på det!

Det dagliga samarbetet mellan fysioterapeuter och omsorgspersonal kan ibland vara utmanande. Därför har vi pratat med fysioterapeuten Jens Sämfors och bett honom dela med sig av sina tre bästa tips för ett lyckat samarbete. Jens har mer än tio års erfarenhet av kliniskt arbete i inom kommunal hemsjukvård. Nu är han chef för Rehabenheten i Kristianstad kommun.

 

Fotograf: Alana da Silva


1. Identifiera förbättringspotentialer

Titta på hur väl samarbetet fungerar idag. Finns det områden som vi kan bli bättre inom?


- Ansvarsfördelning: Är det tydligt för alla i teamet vem som är ansvarig för vad och varför?


- Kommunikationskanaler: Finns bra kanaler och forum att mötas och kommunicera via?


- Förståelse: Finns förståelse för varandra arbetsvillkor? Har fysioterapeuten insyn i det dagliga arbetet och har omsorgspersonalen insikt i fysioterapeuten arbetsuppgifter?


Ställ frågorna både till dig själv och kollegor i teamet. Om ni ser förbättringspotential prata med er chef.


2.  Inför Rehabombud

Ge en eller flera i omsorgspersonalen rollen rehabombud. Jag ser två tydliga fördelar med detta:


- Det skapar en tydlig kontaktväg mellan fysioterapeuten och teamet. Ombudet blir fysioterapeutens förlängda arm och fångar upp utmaningar och kan ge stöd när fysioterapeuten inte är på plats. Team som arbetar efter modellen är nöjda och upplever att det går fortare från att ett problem uppstått till att man hittar en lösning.


- Rehabombudsrollen signalerar att rehabiliteringsfrågan är viktig och får mer fokus i det dagliga arbetet.
3. Fysioterapeut= coach

Fysioterapeuter har mycket kunskap som de gärna delar med sig av. Se därför fysioterapeuten som en coach som du som omsorgspersonal kan vända sig till för att bolla idéer och hitta sätt att hantera olika situationer på. Ju mer du som omsorgspersonal berättar för fysioterapeuten om de utmaningar du stöter på när du ska motivera till rörelse och aktivitet, desto bättre förslag på lösningar kan ni arbeta fram.


Som coach är en viktig del att uppmuntra och peppa omsorgspersonalen. Att få bekräftelse på att man jobbar på rätt sätt är viktigt då det blir roligare att fortsätta att utvecklas.


Bonustips – händerna bakom ryggen

En viktig förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt rehabarbete är att hela tiden jobba utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, även när fysioterapeuten inte är på plats. När allt flyter på som det ska är det oftast inga problem. Men i stressiga situationer finns risken att man ”tar över” i moment som de man hjälper vanligen kan göra självständigt, för att det går fortare i det korta perspektivet.


Hitta ert teams strategi för att jobba rätt även i utmanande situationer. Ett konkret tips är att jobba utifrån uttrycket ”händerna på ryggen” för att påminna varandra. Har vi tillsammans bestämt att vi använder uttrycket så blir det lättare att ge och ta emot feedback, det blir naturligt och uppleves inte som en pekpinne.


Dela med dig av erfarenheter av goda samarbeten

Har du tips och erfarenheter kring goda samarbeten, hör gärna av dig! Vi välkomnar alla att vara med och dela yrkesinspiration i äldreomsorgen. Pssst, du har väl inte missa att Jens frontar kampanjen ” ”Vad heter din Fysioterapeut?” som drivs av fackförbundet Fysioterapeuterna?