Isabella Piva Hultström, socialchef Leksand kommun

"Cheferna är inte ansvariga för resultaten utan för människorna som är ansvariga för resultaten."

Isabella Piva Hultström är sjuksköterskan som gjort karriär inom vård och omsorg! Idag är hon Leksands kommuns nya socialchef och leder närmare 600 medarbetare och vikarier. Hennes förmåga att driva förändring och förmå människor runt sig att växa har genomsyrat hela hennes yrkesliv.  Isabella inledde sin karriär som undersköterska, sedan operativ sjuksköterska, verksamhetschef i Kungsör och idag är hon socialchef.
Vad fick dig att välja en karriär inom chefs- och ledarskap? 

– När jag gått vidare från undersköterska och arbetat som sjuksköterska hamnade jag till slut inom Västerås Stad. Där blev jag huvudhandledare för sjuksköterskor och fick vara med att ta fram nya sätt att jobba med handledning av sjuksköterskestudenter. Genom att förändra mottagandet och få dem att känna trygghet fick vi också ambassadörer. Vi ville se till att de som varit hos oss haft en fantastisk tid och det gjorde att vårt varumärke blev bättre. Det genererade fler sökande till våra tjänster och att vi inte behövde ha några bemanningssjuksköterskor. Det väckte verkligen lusten att kunna påverka med ett större mandat. Det fick mig att ta kliv mot chefskapet.


–Direkt efter barnledigheten sökte jag en enhetsroll i Kungsör. En plats jag själv gjort min sista praktik på som sjuksköterskestudent och hade bara positiva känslor för. Utan det goda minnet är det långt ifrån säkert att jag hade sökt mig dit.


Hur gick det till när du blev Leksands kommuns nya Socialchef?

 – När jag blev kontaktad av en rekryteringsfirma om tjänsten som socialchef i Leksand satt jag som verksamhetschef i Kungsör för äldreomsorgen och hälso- och sjukvård och trivdes bra. Jag hade egentligen ingen tanke på att sluta, men uppdraget lockade mig och jag kunde inte säga nej. Nu har jag varit på plats sedan augusti.


Vad gör en socialchef?

– Den enkla versionen är att jag är chef för en massa chefer som är chefer. Det finns ingen nationell standard från Socialstyrelsen. På skoj ställde jag frågan till AI som svarade ungefär så här: Socialchef är en ledande position när det kommer till socialtjänst inom kommunen som ska leda och styra mot politiska mål och lagstiftning kopplat till socialtjänstens utförande.


Hur ser du på ditt uppdrag som socialchef i Leksands kommun?

– I Leksands kommun är det jag som är chef över all socialtjänst, i andra kommuner kan det var mer uppdelat. Jag som ledare och chef ser mig själv som ett skyddsnät för mina chefer. Jag sitter närmast politiken som säger vad vi tjänstemän ska göra och vi tjänstemän berättar hur vi ska göra. I mitt uppdrag är det viktigt att med ramar, struktur, ledning men också snällhet.  Jag vill skapa de allra bästa förutsättningarna för cheferna så att deras medarbetare kan göra ett bra jobb för alla dem vi finns till för.


"Jag vill skapa de allra bästa förutsättningarna för cheferna så att deras medarbetare kan göra ett bra jobb för alla dem vi finns till för."


Hur skulle du sammanfatta ditt ledarskap och uppdrag? 

– Jag brukar säga ”cheferna är inte ansvariga för resultaten utan för människorna som är ansvariga för resultaten” vilket sammanfattar mitt ledarskap och mitt uppdrag. 


Vad är på gång i Leksands kommun?

– Vi har påbörjat en kulturresa inom sektorn som rör kultur, ledning och styrning. Men framför allt vara en snäll organisation där vi visar att alla är värdefulla. Varumärket är viktigt för oss och vi har redan börjat jobba intensivt men att till exempel möta upp unga redan i skolan för att visa upp vård och omsorg som en framtidsbransch. 


Isabellas tre tips för chefer inom äldreomsorg


Det är bara ett uppdrag - Vila i att det bara är ett jobb. Ta dig tid till återhämtning, ingen kommer att tacka dig för att du bränner ut dig.

Träning och kost - Ta ansvar för din hälsa, ingen annan kan göra det åt dig! Försöka hålla en bra kost och hitta en träningsform som passar dig. Tänk på att du som chef är en förebild för dina medarbetare.  

Snäll och omtänksam - Det finns ingen motsats i att leda rakt, tydligt och vara snäll och bry sig. Du vill få människorna i din organisation att blomma.


Tillbaka till chefsporträtten


Läs mer om Leksands kommun som arbetsgivare