Ellenor, styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

”Det är en wow-känsla när teamet samlar all sin expertis och sedan får pusselbitarna att falla på plats.”

Inspireras av Ellenor Sörqvist, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre. Hon är också styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård (RFSÄD). Här berättar hon varför hon aldrig tröttnar på sitt jobb, varför hon vill lära sig mer om geriatrik och om kunskapsutbyte med andra likasinnade genom sitt engagemang i RFSÄD . 

Ellenor Sörqvist är 39 år och jobbar som sjuksköterska på en vårdcentral i Lysekil. Valet att studera till sjuksköterska kom efter att ha sommarjobbat som vårdbiträde i Oslo. Ellenor Sörqvist vill se fler specialistsjuksköterskor.


– Det var verkligen svårt och utmanade i början, men också väldigt roligt. Ganska snart insåg jag hur mycket kunskap det faktiskt krävdes för att göra ett bra jobb, och hur lite man kan som helt ny. Jag lärde mig mycket under min tid som vårdbiträde, och jag fick svar på vad jag ville satsa på yrkesmässigt! ”Komplexiteten är det som är riktigt kul i äldreomsorgen”Varför blev det just sjuksköterska?

– Jag har alltid varit inställd på att gå på högskola, och med mitt intresse för människor så valde jag sjuksköterskeprogrammet. Som sjuksköterska får du stort ansvar och det lockade mig. Det finns många vägar att välja inom yrket och jag gillar att det är kunskapsintensivt och kräver att man ständigt vill utvecklas.


För att framgångsrikt arbeta med människor ser Ellenor det som grundläggande du är nyfiken på andra människor och är uppfinnesrik. Medmänsklighet, en förmåga att lyssna in och ibland läsa mellan raderna framhåller hon också som viktiga egenskaper. 


Vad är det bästa med att arbeta som sjuksköterska med inriktning mot äldre?

– Att arbeta med personer som är äldre kan beskrivas som ett detektivarbete. Det är vad som gör det så spännande många gånger. Det krävs att du lyssnar, har ett engagemang och kunskap för att lägga pusslet. Samtidigt som du alltid fokuserar på individens önskan och vilja. ”Jag insåg ganska snabbt hur mycket kunskap det krävs för att göra ett bra jobb.”Ellenor menar att det viktigaste för att lyckas är samsyn och samarbete, både med personen själv och de närstående.


– Alla professioner som vårdbiträden, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare har sin del för att få ihop bitarna. Det är viktigt att samarbetet underlättas och ges tid att utföras på ett bra sätt.


– Beror Elsas nedsatta aptit på nedstämdhet, inaktivitet eller en begynnande sjukdom? Det är en wow-känsla när teamet samlar all sin expertis, får pusselbitarna att falla på plats och att vi kan ge Elsa det stöd hon behöver för att leva sitt liv fullt ut.


Vilka tips vill du ge till sjuksköterskor som funderar på att jobba inom äldrevården? 

– Är du ny sjuksköterska skulle jag rekommendera att jobba i ett sjukskötersketeam där du har kollegor du kan bolla med. Det bästa är att få jobba med en erfaren sjuksköterska så du erbjuds tid att komma in i jobbet. Komplexiteten är det som är riktigt kul i äldrevården, men det är samtidigt vad som gör det viktigt att ha rätt förutsättningar.”Jag gillar att det är kunskapsintensivt och kräver att man alltid utvecklas.”Ellenor tog själv sin sjuksköterskeexamen 2004. Då fick hon chansen att gå ett traineeprogram som sjuksköterska på ett äldreboende. Hon fick då gå bredvid en erfaren sjuksköterska för att lära och få erfarenhet.


– Det var riktigt värdefullt, för det är stort ansvar att vara ny sjuksköterska och gå in i äldreomsorgen. Det är många delar som är komplexa och som ny kan det vara utmanande att ta på sig ledarrollen som det innebär att vara sjuksköterska i teamet. Du ska inte bara göra bedömningar du ska också handleda omsorgspersonalen.  ” Det handlar om att främja god hälsa och kunna göra allt för att åldrandet inte ska vara ett hinder för ett meningsfullt liv.”Varför valde du att studera till specialistsjuksköterska inom vård av äldre?

– Jag jobbade länge på geriatrisk ortopedavdelning och kände att jag verkligen ville bygga på min geriatriska kompetens. Jag ville lära mig mer, för att kunna göra mer. Det handlar om att främja god hälsa och kunna göra allt för att åldrandet inte ska vara ett hinder för ett meningsfullt liv. ”Att arbeta med äldre personer ger en ödmjukhet för livet och hur livet formar oss. Jag tröttnar aldrig på det här.”Efter examen 2012 fick Ellenor möjlighet att arbeta med förebyggande äldrevård i en tjänst som Äldresköterska på en vårdcentral i Lysekil och har sedan dess även byggt på sin utbildning ytterligare till distriktsköterska. Hon berättar att hon efter alla år fortsatt är nyfiken och har viljan att få andra att leva sitt liv så bra som möjligt.


– Att arbeta med personer som är äldre ger en ödmjukhet för livet och hur livet formar oss. Jag tröttnar aldrig på det här. Arbetsdagarna är så varierade och varje dag är det givande möten med människor och med olika yrkeskategorier.


När blev du engagerad i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård?

– Det var redan under min studietid som jag valde att engagera mig för att kunna vara med och påverka. Jag vill sprida kunskap och intresse om äldrevården. Genom RFSÄD får jag också ha kontakt med många likasinnade och utbyta erfarenheter.Årligen arrangeras fortbildningsdagar för att sprida information om den senaste inom äldreforskning och för att ha ett gemensamt forum för kompetenshöjning– Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bidrar till att belysa vikten av kompetens. Årligen arrangeras fortbildningsdagar för att sprida information om de senaste inom äldreforskning och för att ha ett gemensamt forum för kompetenshöjning. RFSÄD är också en viktig remissinstans då det gäller lagförslag och utredningar som regeringen tillsatt.


Vad vill du se för förändringar?

– Först att samverkan mellan olika vårdnivåer fungerar och att det ges förutsättningar att lyckas bättre med det. Sen att det finns spetskompetens, som specialistsjuksköterskor inom vård av äldre och geriatriker, inom de olika vårdnivåerna. När jag pratar om samverkan menar jag helheten. Mellan kommun, primärvård, hemsjukvård, hemtjänst, sjukhus och ambulanssjukvården. ”I vården av äldre personer är det viktigt att som sjuksköterska få vara nära och inte bara ha en konsultfunktion.”– Pandemin har också tydligt visat hur viktigt det är att vården finns nära de äldre som behöver den. Att du som sjuksköterska får förutsättningar att vara en del i teamet för att kunna bidra med din kunskap. Du som sjuksköterska ska få vara nära och inte bara ha en konsultfunktion. 


– Nära vård kräver också att pengar riktas till primärvården, som även har ansvar för läkarkontakten på äldreboenden. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett steg i att fokus sätts på dessa frågor.


Vad vill du skicka med alla sjuksköterskor som jobbar inom äldreomsorgen idag på Internationella sjuksköterskedagen 12 maj?

–  Bara massa kärlek, din kompetens är så viktig och en förutsättning för att människor ska få bästa möjliga livskvalitet när de åldras.  Nyfiken på Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre-och demensvård  följ dem gärna på Facebook.

Vill du också bli specialistsjuksköterska? På Studenum.se hittar du flera inriktningar.