Céleste, undersköterska och hbtqi-ambassadör

”En positiv effekt är att personal söker sig till Rönnbäret som arbetsplats.”

På Vårdboendet Rönnbäret vajar Prideflaggan 365 dagar om året för att visa alla människors rätt att vara den man är. Rönnbäret är ett av Sveriges första hbtqi-certifierade äldreboenden. ”Flaggan i sig gör inte jobbet utan det är vi i personalen här som arbetar aktivt för att skapa en plats där alla kan bli bemötta på bästa sätt!” säger Céleste Niklasson undersköterska och utbildad hbtqi- ambassadör. 


”Jag ville gärna driva dessa frågor och jobba aktivt”Boendets sektionschef var engagerad i frågan och såg en kunskapslucka hos personalen och ville höja kompetensen i hbtqi-frågor och normer kopplat till kön och identitet. Boendet satsade genom bidrag på att låta personalen genomgå RFSLs utbildning för att bli en hbtqi-certifierad verksamhet. Utbildning tog ett år och certifieringen var klar under 2017. Redan från starten var Céleste engagerad och valde att bli en av boendets hbtqi-ambassadörer.  Rönnbäret har tre hbtqi-ambassadörer, och här ser ni från vänster, Yasemin Yakisan, undersköterska och Céleste Niklasson, undersköterska.–Jag ville gärna driva dessa frågor och jobba aktivt. Jag tror att det är jätteviktigt att ansvarsroller i en verksamhet är förankrade hos personer som har en passion för området, särskilt när det kommer till mänskliga rättigheter som hbtqi är. Rätten att vara den du är. ”Bemötande inom äldreomsorgen är alltid viktigt och blir inte någonsin ”klart”, du kan alltid utvecklas och göra det bättre” Vad innebär rollen som hbtqi-ambassadör?

Céleste tillsammans med övriga ambassadörer har en viktig roll att utbilda och fortbilda sina kollegor. De får möjlighet att ta del av föreläsningar i ämnet och tar fram material att jobba med under t.ex. arbetsplatsträffar. 

–Vi har på varje APT avsatt tid för att diskutera hbtqi-frågor och vi tar upp olika ämnen inom området. Vi har bland annat haft teman kring, äldre och HIV och transpersoner i vården.  

Arbetet sker inte bara på arbetsplatsträffar utan genomsyrar hela verksamheten och ansvaret för att ständigt aktualisera och levandegöra arbetet är ambassadörernas viktigaste uppgift. 

–Bemötande inom äldreomsorgen är alltid viktigt och blir inte någonsin ”klart”, du kan alltid utvecklas och göra det bättre, säger Céleste som själv arbetat över 15 år som undersköterska. 

I rollen som ambassadör har hon också fått besöka gymnasieskolans vård– och omsorgsprogram för att dela med sig av sin kunskap. 


Vilken är största skillnaden i verksamheten från innan hbtqi-certifieringen? 

–En ökad medvetenhet, en transparens som inte fanns tidigare i personalen. Vi är mer trygga i arbetsgruppen och vi har mandat att säga till varandra om någon råkar ”glömmer” sig. Det normkritiska förhållningssättet handlar ju om hur vi använder språket och hur vi väljer att ställa frågor. Det handlar om små enkla saker som kan betyda så mycket för individen.  Som en bild i ett album, istället för att fråga om personen är ”din syster”, ”din bror” kan man istället välja att ställa öppna frågor som ger utrymme för personen att själv berätta.


-Regnbågsflaggan i sig startar också diskussioner om vad den betyder och då griper vi alltid de tillfällena för att samtala om mänskliga rättigheter både med boende och anhöriga.


-En annan positiv effekt är att personal söker sig till Rönnbäret som arbetsplats. Många vill arbeta på en arbetsplats som är medveten och jobbar med viktiga frågor. Det är jättekul att vårt arbete på olika sätt genererar ringar på vattnet. ”Vi griper alltid tillfällena för att samtala om mänskliga rättigheter”Vid en arbetsintervju på Rönnbäret får kandidater svara på hur de förhåller sig till verksamhetens arbete med hbtqi-frågor och kommer du in som vikare eller nyanställd är det en viktig del i din introduktion att du får utbildning i området. 

Vilket råd skulle du ge till andra i äldreomsorgen som vill jobba med hbtqi-frågor? 

–Lyft upp frågan på bordet nu! Börja med att prata med kollegor och din chef.  Mer om RFSLs utbildningar och certifiering hittar du här

Äldreomsorgsverksamheter i Sverige som är hbtqi-certifierade

Är du nyfiken på vilka äldreomsorgs verksamheter i Sverige som är hbtqi-certifiterade så har RFSL en lista på verksamheter. Utifrån denna har vi på Go Care kunnat identifiera följande:

Tallgårdens Äldreboende, Huddinge Kommun

Vård och Omsorg, Vasagatan, Eslöv kommun

Kungsgården äldreboende, Kungsängen

Har vi missat någon – hör av er så lägger vi till!Fakta:

Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Läs mer på RFSL