Arbetsterapeuter inom Karlstads kommun

"Mer än att bara sätta in en lift"

Karlstad kommun sätter stort värde på att arbeta proaktivt med ett starkt fokus på utveckling. Ett bevis på det är att Karlstad är utvald till modellkommun för välfärdsteknik. Hur är det att arbeta inom en så framåtsträvande kommun och hur ser arbetsterapeuterna på sin roll? Vi fick en pratstund med två arbetsterapeuter i Karlstad som arbetar med lite olika inriktning. Jessica Danielsson, som bland annat ansvarar för att förskriva hjälpmedel på särskilda boenden, och Caisa Gran som arbetar med Karlstads digitala och fysiska visningsmiljöer.


Caisa Gran arbetar med Karlstads visningsmiljöer.


Arbetsterapeutens fokus är aktivitet och att på olika sätt stödja människor att kunna utföra de aktiviteter de vill och behöver kunna utföra. Där det ibland kan behövas kompensatoriska insatser. Ett hjälpmedel kan överbygga och kompensera individens svårigheter och möjliggöra ett fortsatt självständigt liv.


Caisa, du har sedan flera år arbetat med Karlstads visningsmiljöer. Berätta om fördelarna med visningsmiljöerna.

– Det är väldigt uppskattat med vår fysiska visningsmiljö då många tycker det är bra att kunna känna, klämma och testa produkterna. Hemtjänsten har också ett urval av produkter från visningsmiljöerna på sina enheter som de kan använda sig av. Det gör att de enkelt kan tipsa kunder, både nya och befintliga för att öka delaktigheten och  självständigheten. På Karlstad.se finns även en digital visningsmiljö, vilket har varit väldigt bra för att göra det mer tillgängligt för dem som inte kan ta sig till oss. 


Vad är det bästa med att arbeta med visningsmiljöerna?

– Det är oerhört omväxlade och jag får möta så många människor som jag får vägleda och stötta till ett mer självständigt liv. Det är inte alltid superavancerade produkter som får personer att känna att de klarar sin vardag. 


Hemtjänsten har möjlighet att komma till visningsmiljön, vad betyder det?

– Det har varit uppehåll med fysiska besök i vår visningsmiljö under en period, av naturliga skäl. Men före pandemin hade olika arbetsgrupper APT hos oss, för att testa och lära sig mer om produkter som skulle kunna fungera för individer de själva möter till exempel i hemtjänsten. Det har varit roligt med all positiv respons, och att höra att det vi gör är värdefullt.


– På våra äldreboenden och trygghetsboenden har vi visningsmontrar med produkter som också gör att det blir tillgängligt och fungerar som en påminnelse att arbeta förebyggande. Jessica Danielsson, som bland annat ansvarar för att förskriva hjälpmedel på särskilda boenden.


Jessica, hur arbetar du och dina kollegor i ert team? 

– Något som gör att jag trivs på jobbet är att vi har ett tätt samarbete och arbetar med något som vi kallar för operativa team som träffas varje vecka. Det är ett arbetssätt som verkligen får alla professioner att tillsammans hitta lösningar på de problem som kan uppkomma. 

Operativa team, vilka ingår i dem?

– Det är arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, planerare från hemtjänsten, chef och ofta en undersköterska från arbetsgruppen som ingår i teamet. Vi har möten för att vi ska kunna jobba strukturerat och fånga upp problem i ett tidigt stadium, med ett helhetsperspektiv. Vi har alla olika expertområden och har med oss olika perspektiv för att hitta bra lösningar. Jag upplever att det blir mycket mer effektivt arbetssätt för att arbeta personcentrerat. Det är ett forum som vi ständigt utvecklar. 


Vad är det bästa med ditt jobb Jessica?

– Något som jag motiveras av är att få följa individer över tid. De insatser vi tar fram kan göra stor skillnad. Samarbete är något som också är stimulerade. Jag finns inte på plats hos de boende varje dag och ett bra samarbete och konstruktiv dialog med omsorgspersonal ger mig mycket. Det är ett teamarbete och det handlar om att tillhandahålla rätt hjälpmedel i rätt tid. Inte bara sätta in en lift för en person rakt av. På morgonen kan orken finnas för att ta de där viktiga stegen som kanske inte går på eftermiddagen. 


Tack för att ni vill berätta lite om ert viktiga arbete i Karlstads kommun!


👉🏼 Här kan du läsa mer om Caisas och Jessicas arbetsgivare Karlstads kommun

SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

👉🏼 Läs mer om satsningen på modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

👉🏼 Lediga jobb inom Karlstads kommun


Go Cares Anna Disenmark (nere till höger) fick träffa två av Karlstads arbetsterapeuter. Till vänster Caisa Gran och uppe till höger Jessica Danielsson.