Ella, vårdbiträde

”Vi kan hjälpa äldre och anhöriga att vara så nära som möjligt och mötas digitalt”

Ella arbetar inom äldreomsorgen och ville bidra med sina tips när landets äldreboenden nu håller stängt för besökare i rådande Coronaläget. Hon skrev ett inlägg på Facebook.


Tanken med inlägget på Facebook var att peppa kollegor runt om i landet att utnyttja kraften i att ha en aktiv närvaro i sociala medier.


Det är en stor omställning för både de boende och deras nära och kära att inte kunna ses som de brukar.  Den fysiska närheten kan inte ersättas, men det är viktigt att göra det man kan för att bibehålla och upprätthålla kommunikationen så långt som det är möjligt. 


En bild ger trygghet och glädje

Ella berättar hur hennes arbetsplats arbetar med Instagram:


"Vi delar med oss av det enkla vardagslivet, det som pågår på avdelningen. Det behöver inte vara svårt och ingen behöver vara proffsfotograf eller bildtextförfattare för att dela en bild."

Ella förklarar hur en enkel bild kan göra stor skillnad, att bara få se sin mamma sitta i sällskap och inte ensam och grubbla kan lugna och ge glädje. 

Videosamtal – En viktig länk mellan boende och anhörig 

På Ellas arbetsplats har Instagram fungerat som ett bra komplement i kommunikationen med deras anhöriga och närstående. De använder även ett Messengerkonto där personalen hjälper de boende med videosamtal. När de fysiska besöken är begränsade är det ännu viktigare att hitta andra vägar för att skapa möten förklarar Ella och fortsätter:

"Vi har som personal en fantastisk möjlighet att på ett enkelt men modernt sätt vara en trygg länk mellan bonde och anhörig."


Ellas tips för att komma igång med Instagram och Videosamtal!


- Ta upp frågan med dina kollegor! 

- Det är viktigt att följa riktlinjer, fråga din chef om vad som gäller för just er

- Har ni tillgång till teknik- finns surfplatta. Går det att ordna?

- Utse ansvariga för Instagramkontot

- Ingen behöver vara proffs på bilder eller text! 

- Messengerkonto för att ringa videosamtal är ett enkelt sätt att skapa glädje och närhet

- Det behöver inte ta mycket tid, ni bestämmer hur ofta

- Peppa varandra! 


"Låt våra äldre på alla äldreboenden och deras anhöriga vara så nära som är möjligt i en tid av stor oro, vi som personal kan göra stor skillnad att bryta isoleringen."